Okulumuzda 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda ikinci yabancı dil olarak ALMANCA verilmektedir.Öğrencilerin yabancı dili kullanabileceği durumlar ( seyahat, tanımlama, bilgi isteme, kabul yada reddi bildiren durumlar ) ve konuşma ihtiyacı duyacağı konular ( kimlik, eğitim, alışveriş, ilgi alanları ) programımızı oluşturmaktadır. Öğrencilere sunulan Almanca eğitiminde amaç öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma alanlarının tamamında hedeflenen iletişimsel yeterliliğe ulaşmasıdır. 

Bu uygulamanın sonucunda:

Dinlediğini Anlamada: Kendisini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir. (Örneğin, en temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre) . Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir.

Okuduğunu Anlamada: Kısa ve basit metinleri okuyabilir. İlanlar, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilir.

Karşılıklı Konuşmada: Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilir. 

Sözlü Anlatımda: Basit bir dille ailesini ve diğer insanları, yaşam koşullarını,eğitim geçmişini ve son işini betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilir.

Yazılı Anlatım: Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir.

Niçin ikinci yabancı dil olarak Almanca?

Almanca’nın,

  • Modern diller arasında olması, 
  • Tüm dünyada ekonomik, siyasi, turizm, kültür-sanat, bilim-teknik alanlarında yaygın olarak kullanılması, 
  • İş bulma aşamasında İngilizce’nin yanı sıra Almanca’nın bilinmesinin bir avantaj olması, 
  • İngilizce ve Almanca’nın aynı dil grubundan gelmeleri, ortak kelime ve bazı gramer benzerliğinden dolayı öğrenme kolaylığı sağlaması,
 
Bu dili seçmemize neden olmuştur.

Almanca bir çok Avrupa ülkesinde ( Almanya, Lihtenştayn, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Rusya, Belçika ) kullanılmaktadır. Özellikle kimya, tekstil ve bilim alanında kullanılan bir dildir. İstanbul’da çok sayıda Alman firması bulunmaktadır. 

Yöntem ve Teknikler


Dil öğretimi tamamen öğrenci merkezli olup, öğretmen öğrenmeyi öğreten rehber rolündedir.Derslerde oyun ve hareket odaklı çalışmalar, proje geliştirme gibi öğrenciyi aktif bir şekilde derse katarak iletişim kurma yetisini geliştiren yöntemler kullanılmaktadır. Öğrenciler, resim, poster ,portfolyo gibi çalışmalarıyla kendi ürünlerini oluştururlar.
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

Almanca

Okulumuzda 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda ikinci yabancı dil olarak ALMANCA verilmektedir.Öğrencilerin yabancı dili kullanabileceği durumlar ( seyahat, tanımlama, bilgi isteme, kabul yada reddi bildiren durumlar ) ve konuşma ihtiyacı duyacağı konular ( kimlik, eğitim, alışveriş, ilgi alanları ) programımızı oluşturmaktadır. Öğrencilere sunulan Almanca eğitiminde amaç öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma alanlarının tamamında hedeflenen iletişimsel yeterliliğe ulaşmasıdır. 

Bu uygulamanın sonucunda:

Dinlediğini Anlamada: Kendisini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir. (Örneğin, en temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre) . Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir.

Okuduğunu Anlamada: Kısa ve basit metinleri okuyabilir. İlanlar, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilir.

Karşılıklı Konuşmada: Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilir. 

Sözlü Anlatımda: Basit bir dille ailesini ve diğer insanları, yaşam koşullarını,eğitim geçmişini ve son işini betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilir.

Yazılı Anlatım: Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir.

Niçin ikinci yabancı dil olarak Almanca?

Almanca’nın,

  • Modern diller arasında olması, 
  • Tüm dünyada ekonomik, siyasi, turizm, kültür-sanat, bilim-teknik alanlarında yaygın olarak kullanılması, 
  • İş bulma aşamasında İngilizce’nin yanı sıra Almanca’nın bilinmesinin bir avantaj olması, 
  • İngilizce ve Almanca’nın aynı dil grubundan gelmeleri, ortak kelime ve bazı gramer benzerliğinden dolayı öğrenme kolaylığı sağlaması,
 
Bu dili seçmemize neden olmuştur.

Almanca bir çok Avrupa ülkesinde ( Almanya, Lihtenştayn, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Rusya, Belçika ) kullanılmaktadır. Özellikle kimya, tekstil ve bilim alanında kullanılan bir dildir. İstanbul’da çok sayıda Alman firması bulunmaktadır. 

Yöntem ve Teknikler


Dil öğretimi tamamen öğrenci merkezli olup, öğretmen öğrenmeyi öğreten rehber rolündedir.Derslerde oyun ve hareket odaklı çalışmalar, proje geliştirme gibi öğrenciyi aktif bir şekilde derse katarak iletişim kurma yetisini geliştiren yöntemler kullanılmaktadır. Öğrenciler, resim, poster ,portfolyo gibi çalışmalarıyla kendi ürünlerini oluştururlar.
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

Almanca

Okulumuzda 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda ikinci yabancı dil olarak ALMANCA verilmektedir.Öğrencilerin yabancı dili kullanabileceği durumlar ( seyahat, tanımlama, bilgi isteme, kabul yada reddi bildiren durumlar ) ve konuşma ihtiyacı duyacağı konular ( kimlik, eğitim, alışveriş, ilgi alanları ) programımızı oluşturmaktadır. Öğrencilere sunulan Almanca eğitiminde amaç öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma alanlarının tamamında hedeflenen iletişimsel yeterliliğe ulaşmasıdır. 

Bu uygulamanın sonucunda:

Dinlediğini Anlamada: Kendisini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir. (Örneğin, en temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre) . Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir.

Okuduğunu Anlamada: Kısa ve basit metinleri okuyabilir. İlanlar, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilir.

Karşılıklı Konuşmada: Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilir. 

Sözlü Anlatımda: Basit bir dille ailesini ve diğer insanları, yaşam koşullarını,eğitim geçmişini ve son işini betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilir.

Yazılı Anlatım: Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir.

Niçin ikinci yabancı dil olarak Almanca?

Almanca’nın,

  • Modern diller arasında olması, 
  • Tüm dünyada ekonomik, siyasi, turizm, kültür-sanat, bilim-teknik alanlarında yaygın olarak kullanılması, 
  • İş bulma aşamasında İngilizce’nin yanı sıra Almanca’nın bilinmesinin bir avantaj olması, 
  • İngilizce ve Almanca’nın aynı dil grubundan gelmeleri, ortak kelime ve bazı gramer benzerliğinden dolayı öğrenme kolaylığı sağlaması,
 
Bu dili seçmemize neden olmuştur.

Almanca bir çok Avrupa ülkesinde ( Almanya, Lihtenştayn, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Rusya, Belçika ) kullanılmaktadır. Özellikle kimya, tekstil ve bilim alanında kullanılan bir dildir. İstanbul’da çok sayıda Alman firması bulunmaktadır. 

Yöntem ve Teknikler


Dil öğretimi tamamen öğrenci merkezli olup, öğretmen öğrenmeyi öğreten rehber rolündedir.Derslerde oyun ve hareket odaklı çalışmalar, proje geliştirme gibi öğrenciyi aktif bir şekilde derse katarak iletişim kurma yetisini geliştiren yöntemler kullanılmaktadır. Öğrenciler, resim, poster ,portfolyo gibi çalışmalarıyla kendi ürünlerini oluştururlar.
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

Almanca

Okulumuzda 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda ikinci yabancı dil olarak ALMANCA verilmektedir.Öğrencilerin yabancı dili kullanabileceği durumlar ( seyahat, tanımlama, bilgi isteme, kabul yada reddi bildiren durumlar ) ve konuşma ihtiyacı duyacağı konular ( kimlik, eğitim, alışveriş, ilgi alanları ) programımızı oluşturmaktadır. Öğrencilere sunulan Almanca eğitiminde amaç öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma alanlarının tamamında hedeflenen iletişimsel yeterliliğe ulaşmasıdır. 

Bu uygulamanın sonucunda:

Dinlediğini Anlamada: Kendisini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir. (Örneğin, en temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre) . Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir.

Okuduğunu Anlamada: Kısa ve basit metinleri okuyabilir. İlanlar, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilir.

Karşılıklı Konuşmada: Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilir. 

Sözlü Anlatımda: Basit bir dille ailesini ve diğer insanları, yaşam koşullarını,eğitim geçmişini ve son işini betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilir.

Yazılı Anlatım: Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir.

Niçin ikinci yabancı dil olarak Almanca?

Almanca’nın,

  • Modern diller arasında olması, 
  • Tüm dünyada ekonomik, siyasi, turizm, kültür-sanat, bilim-teknik alanlarında yaygın olarak kullanılması, 
  • İş bulma aşamasında İngilizce’nin yanı sıra Almanca’nın bilinmesinin bir avantaj olması, 
  • İngilizce ve Almanca’nın aynı dil grubundan gelmeleri, ortak kelime ve bazı gramer benzerliğinden dolayı öğrenme kolaylığı sağlaması,
 
Bu dili seçmemize neden olmuştur.

Almanca bir çok Avrupa ülkesinde ( Almanya, Lihtenştayn, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Rusya, Belçika ) kullanılmaktadır. Özellikle kimya, tekstil ve bilim alanında kullanılan bir dildir. İstanbul’da çok sayıda Alman firması bulunmaktadır. 

Yöntem ve Teknikler


Dil öğretimi tamamen öğrenci merkezli olup, öğretmen öğrenmeyi öğreten rehber rolündedir.Derslerde oyun ve hareket odaklı çalışmalar, proje geliştirme gibi öğrenciyi aktif bir şekilde derse katarak iletişim kurma yetisini geliştiren yöntemler kullanılmaktadır. Öğrenciler, resim, poster ,portfolyo gibi çalışmalarıyla kendi ürünlerini oluştururlar.
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları
2017 © Tüm Hakları Saklıdır.