Kurucularımız
KURUCUDAN MESAJ;

Yıldız Koleji Ailesi`nin değerli öğrenci, veli, öğretmen, mezun ve mensupları,
Okulumuzun yeni faaliyet yılına hazırlandığı bu günlerde hepinizi en iyi dileklerimle kucaklıyorum.

Okulumuz, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan geleneklerini sürdürmeye devam ediyor. En iyi öğrencinin bizim öğrencimiz, en iyi öğretmenin bizim öğretmenimiz, en saygın velinin bizim velimiz olduğu inancı içinde iyimserlikle çalışmaya ve çalışmalarımızın karşılığını almaya devam ediyoruz.

Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısındaki hızlı değişme ve çeşitli etkenler altında gözlenen kültürel yozlaşma ortamı içinde Yıldız Koleji değerlerinin ve eğitim ilkelerinin ne kadar sağlam ve yerinde olduğunu tekrar tekrar görüyor ve kendimize güveniyoruz. Yıldız Koleji mezunlarının mesleki başarıları yanında kişilik özellikleri ile de toplumda farkedilen ve beğenilen kişiler olması bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

"Bilgi ve Öğretim eksiği"nin tamamlanabileceğini, "Eğitim eksiği" nin ise ancak yaşam boyunca karşılaşılacak olumsuz deneyimlerle giderilebileceğine inanıyoruz. Bu nedenle okulumuzu "Eğitim öncelikli" bir kurum olarak koruyoruz. Hiç bir öğrenciyi ders başarısızlığı nedeniyle küçümsemiyor, ancak davranış bozukluklarına hiç taviz vermiyoruz. En önemli kriterimiz, öğrenci, öğretmen, veli ve diğer mensuplarımızın kendisini "Yıldız Kolejli" hissetmesi, Yıldız Koleji geleneklerini kabullenmesidir. Bu koşul sağlandıkça diğer tüm sorunlara çözüm üretebileceğimize inanıyoruz. Nitekim, hiç bir eleme veya transfer yapmadığımız halde "Üniversiteye Öğrenci Yerleştirme" konusunda başarılı ve saygın yerimizi koruyoruz.


18 Nisan Kuruluş yıldönümü etkinliklerinde okulumuzun nasıl sevecen ve etkin bir ortam yarattığını okulumuza emeği geçmiş tüm eski mensuplarımızla da paylaştık. Okulumuzun çağın koşullarını huzur içinde izlediğini gördük, hepimiz çok mutlu olduk.

Okulumuzun ilk kurucusu eşim A. Hulusi Kuzucu`nun sözlerini hatırlatırken sizlere sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

"Bu okul, çok muhterem idarecilerin, öğretmenlerin, velilerin ve sizlerin emek ve gayretlerinizle meydana gelmiş müşterek eserinizdir. Saygı ve sevgiye dayalı yaşantımızda "Yıldız Ailesi" fertlerinin içeride ve dışarıda okullarını en iyi şekilde temsil etmeleri daima iftihar konum olmuştur."

BU OKUL NASIL KURULDU?


Cumhuriyet döneminin ilk yetişen idealist öğretmenleri A.Hulusi Kuzucu ve eşi E.Nafia Kuzucu ilim irfan yaymada “Türkiye’nin her yeri birdir” diyerek devlet hizmetine başlıyorlar. Hulusi Bey sınıf öğretmenliği ardından yüksek tahsilini tamamlayarak müzik dalında öğretmenlik yapıyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na katılmaya hak kazanmış bir keman virtüözü. Ancak meslek aşkı ve o günün koşullarında Türkiye’ye ışık tutacak insan misyonunun getirdiği idealizm baskın geliyor ve mesleğini “öğretmen” olarak sürdürmekte karar kılıyor. Niğde, Konya, Siirt, Erzurum, Urla’nın ardından İstanbul’da Beşiktaş, Galatasaray ve Kabataş, Işık liselerinde öğretmen ve idareci olarak görev yapıyor.(Siirt Pervari İlçesi İlköğretim Okulu’nu ve Urla Ortaokulu’nu teşkilatlandırılması ve faaliyeti ile devlet adına kuruyor.)

Nafia Hanım ise kayak, tenis, binicilik gibi sporları yapan, Fransız misyonerlerinin işlettiği yaz okullarında Fransızca öğrenmiş, idealist bir matematik öğretmeni. Parasız yatılılık ile geniş bir kitleyi barından Erzurum Lisesi’nde öğretmenlik ve idari görevin ardından Urla Ortaokulu, İstanbul Beşiktaş Kız Lisesi’nde öğretmenlik mesleğini sürdürüyor.

Bu iki öğretmen, geniş görgü, deneyim ve bilgilerinin uygulama ortamını yaratmak aynı zamanda ilerici bir yaklaşımla üstün nitelikte eğitim-öğretimi gerçekleştirmek üzere kendi okullarını kuruyorlar. Bu okul bir yabancı dili çok iyi bilen ve kullanan, Milli değerlerini bilen ve benimseyen, genel kültür ve davranışsal yönlerden üstün, bilgili, liderlik yapabilecek nitelikte insan yetiştirsin ve bu kişiler sosyal ortamlarında akademik ve profesyonel kariyerlerinde yüksek değerlere ulaşsın istiyorlar. Bu uğurda okullarında yatılı ve parasız yatılı öğrenci okutuyorlar. Parasız yatılı yetiştirdikleri başarılı gençlerin yüksek tahsillerini de karşılıyorlar. İşte, başlı başına bir vakıf misyonunu taşımış ve imkanı yetersiz çocukları parlayan yıldızlara dönüştürmüş olan bu okul, Yıldız Koleji’dir.

Yıldız Koleji, 1964 yılında “Kolej” isim ve statüsü ile kurulan ve Özel Öğretim Kurumları’nın bir kanun ile tescili ve bugünkü vizyonlarına kavuşmalarında önemli rolü olan bir kurumdur.

E. Nafia KUZUCU

Konya İlk öğretmen Okulu (1938), Gazi Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü (1941), Erzurum Lisesi Matematik Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı (1941 –

1949), Urla Ortaokulu Matematik Öğretmeni (1949 – 1950), Beşiktaş Kız Lisesi Matematik Öğretmeni (1950 – 1969), Özel Yıldız Koleji Matematik Öğretmeni (1969 – 1987), Özel Yıldız Koleji Genel Müdürü ( 1986 – 1988), Özel Yıldız Koleji Kurucusu (1989 dan beri )

A. Hulusi KUZUCU  1915 – 1989

Konya İlk öğretmen Okulu (1934), Siirt Pervari İlkokulu Müdürlüğü (1935 – 1939), Dersim harekatı (1936 -1937), Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik – Edebiyat Bölümü (1940 – 1944), Seferberlik (1941 – 1943), Erzurum Lisesi Müzik Öğretmeni (1944 – 1949), Urla Ortaokulu Kurucu Müdürlüğü (1949 – 1951), Galatasaray Lisesi Müdür Yardımcılığı (1951 – 1952), Kabataş Erkek Lisesi Müzik Öğretmeni (1952 – 1963), Işık Lisesi Müdür Muavinliği ve Baş muavinliği (1952 – 1959), Tarhan Koleji ortağı ve Kurucu Müdürü (Sayın Mümtaz Tarhan ile, 1959 – 1963), Özel Yıldız Koleji Kurucusu ve Müdürü (1963 – 1978), Özel Yıldız Koleji Kurucusu ( 1978 – 1989)

Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

Kurucularımız

Kurucularımız KURUCUDAN MESAJ;

Yıldız Koleji Ailesi`nin değerli öğrenci, veli, öğretmen, mezun ve mensupları,
Okulumuzun yeni faaliyet yılına hazırlandığı bu günlerde hepinizi en iyi dileklerimle kucaklıyorum.

Okulumuz, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan geleneklerini sürdürmeye devam ediyor. En iyi öğrencinin bizim öğrencimiz, en iyi öğretmenin bizim öğretmenimiz, en saygın velinin bizim velimiz olduğu inancı içinde iyimserlikle çalışmaya ve çalışmalarımızın karşılığını almaya devam ediyoruz.

Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısındaki hızlı değişme ve çeşitli etkenler altında gözlenen kültürel yozlaşma ortamı içinde Yıldız Koleji değerlerinin ve eğitim ilkelerinin ne kadar sağlam ve yerinde olduğunu tekrar tekrar görüyor ve kendimize güveniyoruz. Yıldız Koleji mezunlarının mesleki başarıları yanında kişilik özellikleri ile de toplumda farkedilen ve beğenilen kişiler olması bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

"Bilgi ve Öğretim eksiği"nin tamamlanabileceğini, "Eğitim eksiği" nin ise ancak yaşam boyunca karşılaşılacak olumsuz deneyimlerle giderilebileceğine inanıyoruz. Bu nedenle okulumuzu "Eğitim öncelikli" bir kurum olarak koruyoruz. Hiç bir öğrenciyi ders başarısızlığı nedeniyle küçümsemiyor, ancak davranış bozukluklarına hiç taviz vermiyoruz. En önemli kriterimiz, öğrenci, öğretmen, veli ve diğer mensuplarımızın kendisini "Yıldız Kolejli" hissetmesi, Yıldız Koleji geleneklerini kabullenmesidir. Bu koşul sağlandıkça diğer tüm sorunlara çözüm üretebileceğimize inanıyoruz. Nitekim, hiç bir eleme veya transfer yapmadığımız halde "Üniversiteye Öğrenci Yerleştirme" konusunda başarılı ve saygın yerimizi koruyoruz.


18 Nisan Kuruluş yıldönümü etkinliklerinde okulumuzun nasıl sevecen ve etkin bir ortam yarattığını okulumuza emeği geçmiş tüm eski mensuplarımızla da paylaştık. Okulumuzun çağın koşullarını huzur içinde izlediğini gördük, hepimiz çok mutlu olduk.

Okulumuzun ilk kurucusu eşim A. Hulusi Kuzucu`nun sözlerini hatırlatırken sizlere sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

"Bu okul, çok muhterem idarecilerin, öğretmenlerin, velilerin ve sizlerin emek ve gayretlerinizle meydana gelmiş müşterek eserinizdir. Saygı ve sevgiye dayalı yaşantımızda "Yıldız Ailesi" fertlerinin içeride ve dışarıda okullarını en iyi şekilde temsil etmeleri daima iftihar konum olmuştur."

BU OKUL NASIL KURULDU?


Cumhuriyet döneminin ilk yetişen idealist öğretmenleri A.Hulusi Kuzucu ve eşi E.Nafia Kuzucu ilim irfan yaymada “Türkiye’nin her yeri birdir” diyerek devlet hizmetine başlıyorlar. Hulusi Bey sınıf öğretmenliği ardından yüksek tahsilini tamamlayarak müzik dalında öğretmenlik yapıyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na katılmaya hak kazanmış bir keman virtüözü. Ancak meslek aşkı ve o günün koşullarında Türkiye’ye ışık tutacak insan misyonunun getirdiği idealizm baskın geliyor ve mesleğini “öğretmen” olarak sürdürmekte karar kılıyor. Niğde, Konya, Siirt, Erzurum, Urla’nın ardından İstanbul’da Beşiktaş, Galatasaray ve Kabataş, Işık liselerinde öğretmen ve idareci olarak görev yapıyor.(Siirt Pervari İlçesi İlköğretim Okulu’nu ve Urla Ortaokulu’nu teşkilatlandırılması ve faaliyeti ile devlet adına kuruyor.)

Nafia Hanım ise kayak, tenis, binicilik gibi sporları yapan, Fransız misyonerlerinin işlettiği yaz okullarında Fransızca öğrenmiş, idealist bir matematik öğretmeni. Parasız yatılılık ile geniş bir kitleyi barından Erzurum Lisesi’nde öğretmenlik ve idari görevin ardından Urla Ortaokulu, İstanbul Beşiktaş Kız Lisesi’nde öğretmenlik mesleğini sürdürüyor.

Bu iki öğretmen, geniş görgü, deneyim ve bilgilerinin uygulama ortamını yaratmak aynı zamanda ilerici bir yaklaşımla üstün nitelikte eğitim-öğretimi gerçekleştirmek üzere kendi okullarını kuruyorlar. Bu okul bir yabancı dili çok iyi bilen ve kullanan, Milli değerlerini bilen ve benimseyen, genel kültür ve davranışsal yönlerden üstün, bilgili, liderlik yapabilecek nitelikte insan yetiştirsin ve bu kişiler sosyal ortamlarında akademik ve profesyonel kariyerlerinde yüksek değerlere ulaşsın istiyorlar. Bu uğurda okullarında yatılı ve parasız yatılı öğrenci okutuyorlar. Parasız yatılı yetiştirdikleri başarılı gençlerin yüksek tahsillerini de karşılıyorlar. İşte, başlı başına bir vakıf misyonunu taşımış ve imkanı yetersiz çocukları parlayan yıldızlara dönüştürmüş olan bu okul, Yıldız Koleji’dir.

Yıldız Koleji, 1964 yılında “Kolej” isim ve statüsü ile kurulan ve Özel Öğretim Kurumları’nın bir kanun ile tescili ve bugünkü vizyonlarına kavuşmalarında önemli rolü olan bir kurumdur.

E. Nafia KUZUCU

Konya İlk öğretmen Okulu (1938), Gazi Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü (1941), Erzurum Lisesi Matematik Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı (1941 –

1949), Urla Ortaokulu Matematik Öğretmeni (1949 – 1950), Beşiktaş Kız Lisesi Matematik Öğretmeni (1950 – 1969), Özel Yıldız Koleji Matematik Öğretmeni (1969 – 1987), Özel Yıldız Koleji Genel Müdürü ( 1986 – 1988), Özel Yıldız Koleji Kurucusu (1989 dan beri )

A. Hulusi KUZUCU  1915 – 1989

Konya İlk öğretmen Okulu (1934), Siirt Pervari İlkokulu Müdürlüğü (1935 – 1939), Dersim harekatı (1936 -1937), Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik – Edebiyat Bölümü (1940 – 1944), Seferberlik (1941 – 1943), Erzurum Lisesi Müzik Öğretmeni (1944 – 1949), Urla Ortaokulu Kurucu Müdürlüğü (1949 – 1951), Galatasaray Lisesi Müdür Yardımcılığı (1951 – 1952), Kabataş Erkek Lisesi Müzik Öğretmeni (1952 – 1963), Işık Lisesi Müdür Muavinliği ve Baş muavinliği (1952 – 1959), Tarhan Koleji ortağı ve Kurucu Müdürü (Sayın Mümtaz Tarhan ile, 1959 – 1963), Özel Yıldız Koleji Kurucusu ve Müdürü (1963 – 1978), Özel Yıldız Koleji Kurucusu ( 1978 – 1989)

Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

Kurucularımız

Kurucularımız KURUCUDAN MESAJ;

Yıldız Koleji Ailesi`nin değerli öğrenci, veli, öğretmen, mezun ve mensupları,
Okulumuzun yeni faaliyet yılına hazırlandığı bu günlerde hepinizi en iyi dileklerimle kucaklıyorum.

Okulumuz, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan geleneklerini sürdürmeye devam ediyor. En iyi öğrencinin bizim öğrencimiz, en iyi öğretmenin bizim öğretmenimiz, en saygın velinin bizim velimiz olduğu inancı içinde iyimserlikle çalışmaya ve çalışmalarımızın karşılığını almaya devam ediyoruz.

Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısındaki hızlı değişme ve çeşitli etkenler altında gözlenen kültürel yozlaşma ortamı içinde Yıldız Koleji değerlerinin ve eğitim ilkelerinin ne kadar sağlam ve yerinde olduğunu tekrar tekrar görüyor ve kendimize güveniyoruz. Yıldız Koleji mezunlarının mesleki başarıları yanında kişilik özellikleri ile de toplumda farkedilen ve beğenilen kişiler olması bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

"Bilgi ve Öğretim eksiği"nin tamamlanabileceğini, "Eğitim eksiği" nin ise ancak yaşam boyunca karşılaşılacak olumsuz deneyimlerle giderilebileceğine inanıyoruz. Bu nedenle okulumuzu "Eğitim öncelikli" bir kurum olarak koruyoruz. Hiç bir öğrenciyi ders başarısızlığı nedeniyle küçümsemiyor, ancak davranış bozukluklarına hiç taviz vermiyoruz. En önemli kriterimiz, öğrenci, öğretmen, veli ve diğer mensuplarımızın kendisini "Yıldız Kolejli" hissetmesi, Yıldız Koleji geleneklerini kabullenmesidir. Bu koşul sağlandıkça diğer tüm sorunlara çözüm üretebileceğimize inanıyoruz. Nitekim, hiç bir eleme veya transfer yapmadığımız halde "Üniversiteye Öğrenci Yerleştirme" konusunda başarılı ve saygın yerimizi koruyoruz.


18 Nisan Kuruluş yıldönümü etkinliklerinde okulumuzun nasıl sevecen ve etkin bir ortam yarattığını okulumuza emeği geçmiş tüm eski mensuplarımızla da paylaştık. Okulumuzun çağın koşullarını huzur içinde izlediğini gördük, hepimiz çok mutlu olduk.

Okulumuzun ilk kurucusu eşim A. Hulusi Kuzucu`nun sözlerini hatırlatırken sizlere sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

"Bu okul, çok muhterem idarecilerin, öğretmenlerin, velilerin ve sizlerin emek ve gayretlerinizle meydana gelmiş müşterek eserinizdir. Saygı ve sevgiye dayalı yaşantımızda "Yıldız Ailesi" fertlerinin içeride ve dışarıda okullarını en iyi şekilde temsil etmeleri daima iftihar konum olmuştur."

BU OKUL NASIL KURULDU?


Cumhuriyet döneminin ilk yetişen idealist öğretmenleri A.Hulusi Kuzucu ve eşi E.Nafia Kuzucu ilim irfan yaymada “Türkiye’nin her yeri birdir” diyerek devlet hizmetine başlıyorlar. Hulusi Bey sınıf öğretmenliği ardından yüksek tahsilini tamamlayarak müzik dalında öğretmenlik yapıyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na katılmaya hak kazanmış bir keman virtüözü. Ancak meslek aşkı ve o günün koşullarında Türkiye’ye ışık tutacak insan misyonunun getirdiği idealizm baskın geliyor ve mesleğini “öğretmen” olarak sürdürmekte karar kılıyor. Niğde, Konya, Siirt, Erzurum, Urla’nın ardından İstanbul’da Beşiktaş, Galatasaray ve Kabataş, Işık liselerinde öğretmen ve idareci olarak görev yapıyor.(Siirt Pervari İlçesi İlköğretim Okulu’nu ve Urla Ortaokulu’nu teşkilatlandırılması ve faaliyeti ile devlet adına kuruyor.)

Nafia Hanım ise kayak, tenis, binicilik gibi sporları yapan, Fransız misyonerlerinin işlettiği yaz okullarında Fransızca öğrenmiş, idealist bir matematik öğretmeni. Parasız yatılılık ile geniş bir kitleyi barından Erzurum Lisesi’nde öğretmenlik ve idari görevin ardından Urla Ortaokulu, İstanbul Beşiktaş Kız Lisesi’nde öğretmenlik mesleğini sürdürüyor.

Bu iki öğretmen, geniş görgü, deneyim ve bilgilerinin uygulama ortamını yaratmak aynı zamanda ilerici bir yaklaşımla üstün nitelikte eğitim-öğretimi gerçekleştirmek üzere kendi okullarını kuruyorlar. Bu okul bir yabancı dili çok iyi bilen ve kullanan, Milli değerlerini bilen ve benimseyen, genel kültür ve davranışsal yönlerden üstün, bilgili, liderlik yapabilecek nitelikte insan yetiştirsin ve bu kişiler sosyal ortamlarında akademik ve profesyonel kariyerlerinde yüksek değerlere ulaşsın istiyorlar. Bu uğurda okullarında yatılı ve parasız yatılı öğrenci okutuyorlar. Parasız yatılı yetiştirdikleri başarılı gençlerin yüksek tahsillerini de karşılıyorlar. İşte, başlı başına bir vakıf misyonunu taşımış ve imkanı yetersiz çocukları parlayan yıldızlara dönüştürmüş olan bu okul, Yıldız Koleji’dir.

Yıldız Koleji, 1964 yılında “Kolej” isim ve statüsü ile kurulan ve Özel Öğretim Kurumları’nın bir kanun ile tescili ve bugünkü vizyonlarına kavuşmalarında önemli rolü olan bir kurumdur.

E. Nafia KUZUCU

Konya İlk öğretmen Okulu (1938), Gazi Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü (1941), Erzurum Lisesi Matematik Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı (1941 –

1949), Urla Ortaokulu Matematik Öğretmeni (1949 – 1950), Beşiktaş Kız Lisesi Matematik Öğretmeni (1950 – 1969), Özel Yıldız Koleji Matematik Öğretmeni (1969 – 1987), Özel Yıldız Koleji Genel Müdürü ( 1986 – 1988), Özel Yıldız Koleji Kurucusu (1989 dan beri )

A. Hulusi KUZUCU  1915 – 1989

Konya İlk öğretmen Okulu (1934), Siirt Pervari İlkokulu Müdürlüğü (1935 – 1939), Dersim harekatı (1936 -1937), Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik – Edebiyat Bölümü (1940 – 1944), Seferberlik (1941 – 1943), Erzurum Lisesi Müzik Öğretmeni (1944 – 1949), Urla Ortaokulu Kurucu Müdürlüğü (1949 – 1951), Galatasaray Lisesi Müdür Yardımcılığı (1951 – 1952), Kabataş Erkek Lisesi Müzik Öğretmeni (1952 – 1963), Işık Lisesi Müdür Muavinliği ve Baş muavinliği (1952 – 1959), Tarhan Koleji ortağı ve Kurucu Müdürü (Sayın Mümtaz Tarhan ile, 1959 – 1963), Özel Yıldız Koleji Kurucusu ve Müdürü (1963 – 1978), Özel Yıldız Koleji Kurucusu ( 1978 – 1989)

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

Kurucularımız

Kurucularımız KURUCUDAN MESAJ;

Yıldız Koleji Ailesi`nin değerli öğrenci, veli, öğretmen, mezun ve mensupları,
Okulumuzun yeni faaliyet yılına hazırlandığı bu günlerde hepinizi en iyi dileklerimle kucaklıyorum.

Okulumuz, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan geleneklerini sürdürmeye devam ediyor. En iyi öğrencinin bizim öğrencimiz, en iyi öğretmenin bizim öğretmenimiz, en saygın velinin bizim velimiz olduğu inancı içinde iyimserlikle çalışmaya ve çalışmalarımızın karşılığını almaya devam ediyoruz.

Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısındaki hızlı değişme ve çeşitli etkenler altında gözlenen kültürel yozlaşma ortamı içinde Yıldız Koleji değerlerinin ve eğitim ilkelerinin ne kadar sağlam ve yerinde olduğunu tekrar tekrar görüyor ve kendimize güveniyoruz. Yıldız Koleji mezunlarının mesleki başarıları yanında kişilik özellikleri ile de toplumda farkedilen ve beğenilen kişiler olması bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

"Bilgi ve Öğretim eksiği"nin tamamlanabileceğini, "Eğitim eksiği" nin ise ancak yaşam boyunca karşılaşılacak olumsuz deneyimlerle giderilebileceğine inanıyoruz. Bu nedenle okulumuzu "Eğitim öncelikli" bir kurum olarak koruyoruz. Hiç bir öğrenciyi ders başarısızlığı nedeniyle küçümsemiyor, ancak davranış bozukluklarına hiç taviz vermiyoruz. En önemli kriterimiz, öğrenci, öğretmen, veli ve diğer mensuplarımızın kendisini "Yıldız Kolejli" hissetmesi, Yıldız Koleji geleneklerini kabullenmesidir. Bu koşul sağlandıkça diğer tüm sorunlara çözüm üretebileceğimize inanıyoruz. Nitekim, hiç bir eleme veya transfer yapmadığımız halde "Üniversiteye Öğrenci Yerleştirme" konusunda başarılı ve saygın yerimizi koruyoruz.


18 Nisan Kuruluş yıldönümü etkinliklerinde okulumuzun nasıl sevecen ve etkin bir ortam yarattığını okulumuza emeği geçmiş tüm eski mensuplarımızla da paylaştık. Okulumuzun çağın koşullarını huzur içinde izlediğini gördük, hepimiz çok mutlu olduk.

Okulumuzun ilk kurucusu eşim A. Hulusi Kuzucu`nun sözlerini hatırlatırken sizlere sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

"Bu okul, çok muhterem idarecilerin, öğretmenlerin, velilerin ve sizlerin emek ve gayretlerinizle meydana gelmiş müşterek eserinizdir. Saygı ve sevgiye dayalı yaşantımızda "Yıldız Ailesi" fertlerinin içeride ve dışarıda okullarını en iyi şekilde temsil etmeleri daima iftihar konum olmuştur."

BU OKUL NASIL KURULDU?


Cumhuriyet döneminin ilk yetişen idealist öğretmenleri A.Hulusi Kuzucu ve eşi E.Nafia Kuzucu ilim irfan yaymada “Türkiye’nin her yeri birdir” diyerek devlet hizmetine başlıyorlar. Hulusi Bey sınıf öğretmenliği ardından yüksek tahsilini tamamlayarak müzik dalında öğretmenlik yapıyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na katılmaya hak kazanmış bir keman virtüözü. Ancak meslek aşkı ve o günün koşullarında Türkiye’ye ışık tutacak insan misyonunun getirdiği idealizm baskın geliyor ve mesleğini “öğretmen” olarak sürdürmekte karar kılıyor. Niğde, Konya, Siirt, Erzurum, Urla’nın ardından İstanbul’da Beşiktaş, Galatasaray ve Kabataş, Işık liselerinde öğretmen ve idareci olarak görev yapıyor.(Siirt Pervari İlçesi İlköğretim Okulu’nu ve Urla Ortaokulu’nu teşkilatlandırılması ve faaliyeti ile devlet adına kuruyor.)

Nafia Hanım ise kayak, tenis, binicilik gibi sporları yapan, Fransız misyonerlerinin işlettiği yaz okullarında Fransızca öğrenmiş, idealist bir matematik öğretmeni. Parasız yatılılık ile geniş bir kitleyi barından Erzurum Lisesi’nde öğretmenlik ve idari görevin ardından Urla Ortaokulu, İstanbul Beşiktaş Kız Lisesi’nde öğretmenlik mesleğini sürdürüyor.

Bu iki öğretmen, geniş görgü, deneyim ve bilgilerinin uygulama ortamını yaratmak aynı zamanda ilerici bir yaklaşımla üstün nitelikte eğitim-öğretimi gerçekleştirmek üzere kendi okullarını kuruyorlar. Bu okul bir yabancı dili çok iyi bilen ve kullanan, Milli değerlerini bilen ve benimseyen, genel kültür ve davranışsal yönlerden üstün, bilgili, liderlik yapabilecek nitelikte insan yetiştirsin ve bu kişiler sosyal ortamlarında akademik ve profesyonel kariyerlerinde yüksek değerlere ulaşsın istiyorlar. Bu uğurda okullarında yatılı ve parasız yatılı öğrenci okutuyorlar. Parasız yatılı yetiştirdikleri başarılı gençlerin yüksek tahsillerini de karşılıyorlar. İşte, başlı başına bir vakıf misyonunu taşımış ve imkanı yetersiz çocukları parlayan yıldızlara dönüştürmüş olan bu okul, Yıldız Koleji’dir.

Yıldız Koleji, 1964 yılında “Kolej” isim ve statüsü ile kurulan ve Özel Öğretim Kurumları’nın bir kanun ile tescili ve bugünkü vizyonlarına kavuşmalarında önemli rolü olan bir kurumdur.

E. Nafia KUZUCU

Konya İlk öğretmen Okulu (1938), Gazi Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü (1941), Erzurum Lisesi Matematik Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı (1941 –

1949), Urla Ortaokulu Matematik Öğretmeni (1949 – 1950), Beşiktaş Kız Lisesi Matematik Öğretmeni (1950 – 1969), Özel Yıldız Koleji Matematik Öğretmeni (1969 – 1987), Özel Yıldız Koleji Genel Müdürü ( 1986 – 1988), Özel Yıldız Koleji Kurucusu (1989 dan beri )

A. Hulusi KUZUCU  1915 – 1989

Konya İlk öğretmen Okulu (1934), Siirt Pervari İlkokulu Müdürlüğü (1935 – 1939), Dersim harekatı (1936 -1937), Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik – Edebiyat Bölümü (1940 – 1944), Seferberlik (1941 – 1943), Erzurum Lisesi Müzik Öğretmeni (1944 – 1949), Urla Ortaokulu Kurucu Müdürlüğü (1949 – 1951), Galatasaray Lisesi Müdür Yardımcılığı (1951 – 1952), Kabataş Erkek Lisesi Müzik Öğretmeni (1952 – 1963), Işık Lisesi Müdür Muavinliği ve Baş muavinliği (1952 – 1959), Tarhan Koleji ortağı ve Kurucu Müdürü (Sayın Mümtaz Tarhan ile, 1959 – 1963), Özel Yıldız Koleji Kurucusu ve Müdürü (1963 – 1978), Özel Yıldız Koleji Kurucusu ( 1978 – 1989)

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları
2017 © Tüm Hakları Saklıdır.