ÖZEL YILDIZ KOLEJİ
LİSE GEÇİŞ SINAVI
 (LGS) SİSTEMİTemel Eğitimden (İlkokul-Ortaokul) Ortaöğretime (Lise) geçişte Kasım ve Nisan aylarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin 8. Sınıf müfredat konularından iki aşamalı Merkezi Sistem Ortak Sınavı (MSOS) uygulanmakta, bu sınavların başarı puanları aynı zamanda bu derslere yazılı sınav notu olarak işlenmektedir. Bu sınavların puanları ortalaması (% 70) ve 6, 7, 8. Sınıflar yılsonu başarı puanlarının ortalaması (%30) bir arada öğrencinin yerleştirme puanını oluşturmaktadır. Resmi Anadolu, Mesleki ve Teknik öğretim, İmam-Hatip Liseleri ile Resmi Özel Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine öğrenciler, puan ve tercih sıralaması doğrultusunda sistem üzerinden yerleştirilir. İsteyen özel okullar da bu sisteme girebilir. Yabancı Özel Okullar ile çoğu Türk Özel okullar ise Türkçe, Matematik ve Fen Puanlarını baz alarak ve okul başarısını eklemeksizin hesaplanan kendi puan türleri ile öğrenci kabul etmektedirler.

Okulumuz Anadolu Lisesi kısmına öğrenci kabulünde Ortaokulumuz mezunları doğrudan, diğer adaylar LGS puanları doğrultusunda kabul edilmektedir.

Puan aralıklarına göre uygulanacak başarı bursları her yıl ilanen duyurulur.
Okulumuz öğrencileri ile uygulanan Merkezi Sistem Ortak Sınavı (MSOS) Hazırlık Programımız aşağıda açıklanmıştır.

» Altyapının kuvvetli oluşturulması: Sarmal yapı dolayısı ile İlkokuldan başlayarak alt sınıflarda hedeflenen kazanımların tam olarak edinilmiş olması, sınav başarısının temel koşuludur.
a) Sınavlar kapsamındaki tüm derslerin
b) Bu dersleri destekleyici seçmeli derslerin
c) Öğrencinin kişisel ve kültürel gelişimini destekleyici
Ø  Rehabilite edici etkinlikler
Ø  Yetenek ve ilgi alanlarını belirleyici, geliştirici etkinlikler
Ø  Uygulama, Gezi, Gözlem
Ø  Araştırmaya dayalı proje bazlı çalışmalar
Ø  Okuma, irdeleme, tartışma, sunum alışkanlık ve becerilerini geliştirici çalışmalar
içeren çalışmaların müfredatlar kapsamında ve paralel yürütülmesi ile etkin öğrenme, bilişsel yeterlilik düzeyinin geliştirilmesi.
» Her kademede günlük ders bitimi bireysel, ortak payda grupları ve toplu olarak etüt çalışmaları
» 8. Sınıf her gün 1 ders olmak üzere günlük ders bitimi pekiştirme ve hazırlık etütleri
» Ders yılı öncesi (3 hafta) ve ders yılı içinde Cumartesi günleri takviye ve sınav hazırlık programı
» Deneme Sınavları, Sınav sonuç analizleri ve eksiklerin giderilmesi çalışmaları
» Bireysel ve toplu rehberlik
» Tercih listelerinin oluşturulmasında rehberlik
» Veli-Okul-Öğrenci işbirliği, yönlendirme, bilgilendirme ve paylaşım çalışmaları
» Toplam 500 saat takviye ve sınav hazırlık çalışmaları ( Nisan 2. MSOS’ a kadar)


LGS SINAVLARINA HAZIRLIK ÖRNEK PROGRAMI
                               

HAFTA SONU ÇALIŞMA PROGRAMI
  1. DERS 2. DERS 3. DERS 4. DERS 5. DERS
HAFTA 09.00-09.40 09.50-10.30 10.40-11.20 11.30-12.10 12.20-13.00
1. Hafta Türkçe Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Deneme (Türkçe)
2. Hafta Matematik Matematik Fen Bilgisi Fen Bilgisi Deneme (Matematik)
3. Hafta Türkçe Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Deneme (Sos. Bil.)
4. Hafta Matematik Fen Bilgisi İngilizce İngilizce Deneme (Fen Bil.)
           
 HAFTA İÇİ ETÜT PROGRAMI
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Matematik T.C. İnkilap Tarihi Fen Bilgisi Türkçe İngilizce
Hafta İçi: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce Deneme Sınavları
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

LGS/MSOS Çalışmaları

ÖZEL YILDIZ KOLEJİ
LİSE GEÇİŞ SINAVI
 (LGS) SİSTEMİTemel Eğitimden (İlkokul-Ortaokul) Ortaöğretime (Lise) geçişte Kasım ve Nisan aylarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin 8. Sınıf müfredat konularından iki aşamalı Merkezi Sistem Ortak Sınavı (MSOS) uygulanmakta, bu sınavların başarı puanları aynı zamanda bu derslere yazılı sınav notu olarak işlenmektedir. Bu sınavların puanları ortalaması (% 70) ve 6, 7, 8. Sınıflar yılsonu başarı puanlarının ortalaması (%30) bir arada öğrencinin yerleştirme puanını oluşturmaktadır. Resmi Anadolu, Mesleki ve Teknik öğretim, İmam-Hatip Liseleri ile Resmi Özel Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine öğrenciler, puan ve tercih sıralaması doğrultusunda sistem üzerinden yerleştirilir. İsteyen özel okullar da bu sisteme girebilir. Yabancı Özel Okullar ile çoğu Türk Özel okullar ise Türkçe, Matematik ve Fen Puanlarını baz alarak ve okul başarısını eklemeksizin hesaplanan kendi puan türleri ile öğrenci kabul etmektedirler.

Okulumuz Anadolu Lisesi kısmına öğrenci kabulünde Ortaokulumuz mezunları doğrudan, diğer adaylar LGS puanları doğrultusunda kabul edilmektedir.

Puan aralıklarına göre uygulanacak başarı bursları her yıl ilanen duyurulur.
Okulumuz öğrencileri ile uygulanan Merkezi Sistem Ortak Sınavı (MSOS) Hazırlık Programımız aşağıda açıklanmıştır.

» Altyapının kuvvetli oluşturulması: Sarmal yapı dolayısı ile İlkokuldan başlayarak alt sınıflarda hedeflenen kazanımların tam olarak edinilmiş olması, sınav başarısının temel koşuludur.
a) Sınavlar kapsamındaki tüm derslerin
b) Bu dersleri destekleyici seçmeli derslerin
c) Öğrencinin kişisel ve kültürel gelişimini destekleyici
Ø  Rehabilite edici etkinlikler
Ø  Yetenek ve ilgi alanlarını belirleyici, geliştirici etkinlikler
Ø  Uygulama, Gezi, Gözlem
Ø  Araştırmaya dayalı proje bazlı çalışmalar
Ø  Okuma, irdeleme, tartışma, sunum alışkanlık ve becerilerini geliştirici çalışmalar
içeren çalışmaların müfredatlar kapsamında ve paralel yürütülmesi ile etkin öğrenme, bilişsel yeterlilik düzeyinin geliştirilmesi.
» Her kademede günlük ders bitimi bireysel, ortak payda grupları ve toplu olarak etüt çalışmaları
» 8. Sınıf her gün 1 ders olmak üzere günlük ders bitimi pekiştirme ve hazırlık etütleri
» Ders yılı öncesi (3 hafta) ve ders yılı içinde Cumartesi günleri takviye ve sınav hazırlık programı
» Deneme Sınavları, Sınav sonuç analizleri ve eksiklerin giderilmesi çalışmaları
» Bireysel ve toplu rehberlik
» Tercih listelerinin oluşturulmasında rehberlik
» Veli-Okul-Öğrenci işbirliği, yönlendirme, bilgilendirme ve paylaşım çalışmaları
» Toplam 500 saat takviye ve sınav hazırlık çalışmaları ( Nisan 2. MSOS’ a kadar)


LGS SINAVLARINA HAZIRLIK ÖRNEK PROGRAMI
                               

HAFTA SONU ÇALIŞMA PROGRAMI
  1. DERS 2. DERS 3. DERS 4. DERS 5. DERS
HAFTA 09.00-09.40 09.50-10.30 10.40-11.20 11.30-12.10 12.20-13.00
1. Hafta Türkçe Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Deneme (Türkçe)
2. Hafta Matematik Matematik Fen Bilgisi Fen Bilgisi Deneme (Matematik)
3. Hafta Türkçe Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Deneme (Sos. Bil.)
4. Hafta Matematik Fen Bilgisi İngilizce İngilizce Deneme (Fen Bil.)
           
 HAFTA İÇİ ETÜT PROGRAMI
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Matematik T.C. İnkilap Tarihi Fen Bilgisi Türkçe İngilizce
Hafta İçi: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce Deneme Sınavları
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

LGS/MSOS Çalışmaları

ÖZEL YILDIZ KOLEJİ
LİSE GEÇİŞ SINAVI
 (LGS) SİSTEMİTemel Eğitimden (İlkokul-Ortaokul) Ortaöğretime (Lise) geçişte Kasım ve Nisan aylarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin 8. Sınıf müfredat konularından iki aşamalı Merkezi Sistem Ortak Sınavı (MSOS) uygulanmakta, bu sınavların başarı puanları aynı zamanda bu derslere yazılı sınav notu olarak işlenmektedir. Bu sınavların puanları ortalaması (% 70) ve 6, 7, 8. Sınıflar yılsonu başarı puanlarının ortalaması (%30) bir arada öğrencinin yerleştirme puanını oluşturmaktadır. Resmi Anadolu, Mesleki ve Teknik öğretim, İmam-Hatip Liseleri ile Resmi Özel Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine öğrenciler, puan ve tercih sıralaması doğrultusunda sistem üzerinden yerleştirilir. İsteyen özel okullar da bu sisteme girebilir. Yabancı Özel Okullar ile çoğu Türk Özel okullar ise Türkçe, Matematik ve Fen Puanlarını baz alarak ve okul başarısını eklemeksizin hesaplanan kendi puan türleri ile öğrenci kabul etmektedirler.

Okulumuz Anadolu Lisesi kısmına öğrenci kabulünde Ortaokulumuz mezunları doğrudan, diğer adaylar LGS puanları doğrultusunda kabul edilmektedir.

Puan aralıklarına göre uygulanacak başarı bursları her yıl ilanen duyurulur.
Okulumuz öğrencileri ile uygulanan Merkezi Sistem Ortak Sınavı (MSOS) Hazırlık Programımız aşağıda açıklanmıştır.

» Altyapının kuvvetli oluşturulması: Sarmal yapı dolayısı ile İlkokuldan başlayarak alt sınıflarda hedeflenen kazanımların tam olarak edinilmiş olması, sınav başarısının temel koşuludur.
a) Sınavlar kapsamındaki tüm derslerin
b) Bu dersleri destekleyici seçmeli derslerin
c) Öğrencinin kişisel ve kültürel gelişimini destekleyici
Ø  Rehabilite edici etkinlikler
Ø  Yetenek ve ilgi alanlarını belirleyici, geliştirici etkinlikler
Ø  Uygulama, Gezi, Gözlem
Ø  Araştırmaya dayalı proje bazlı çalışmalar
Ø  Okuma, irdeleme, tartışma, sunum alışkanlık ve becerilerini geliştirici çalışmalar
içeren çalışmaların müfredatlar kapsamında ve paralel yürütülmesi ile etkin öğrenme, bilişsel yeterlilik düzeyinin geliştirilmesi.
» Her kademede günlük ders bitimi bireysel, ortak payda grupları ve toplu olarak etüt çalışmaları
» 8. Sınıf her gün 1 ders olmak üzere günlük ders bitimi pekiştirme ve hazırlık etütleri
» Ders yılı öncesi (3 hafta) ve ders yılı içinde Cumartesi günleri takviye ve sınav hazırlık programı
» Deneme Sınavları, Sınav sonuç analizleri ve eksiklerin giderilmesi çalışmaları
» Bireysel ve toplu rehberlik
» Tercih listelerinin oluşturulmasında rehberlik
» Veli-Okul-Öğrenci işbirliği, yönlendirme, bilgilendirme ve paylaşım çalışmaları
» Toplam 500 saat takviye ve sınav hazırlık çalışmaları ( Nisan 2. MSOS’ a kadar)


LGS SINAVLARINA HAZIRLIK ÖRNEK PROGRAMI
                               

HAFTA SONU ÇALIŞMA PROGRAMI
  1. DERS 2. DERS 3. DERS 4. DERS 5. DERS
HAFTA 09.00-09.40 09.50-10.30 10.40-11.20 11.30-12.10 12.20-13.00
1. Hafta Türkçe Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Deneme (Türkçe)
2. Hafta Matematik Matematik Fen Bilgisi Fen Bilgisi Deneme (Matematik)
3. Hafta Türkçe Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Deneme (Sos. Bil.)
4. Hafta Matematik Fen Bilgisi İngilizce İngilizce Deneme (Fen Bil.)
           
 HAFTA İÇİ ETÜT PROGRAMI
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Matematik T.C. İnkilap Tarihi Fen Bilgisi Türkçe İngilizce
Hafta İçi: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce Deneme Sınavları
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

LGS/MSOS Çalışmaları

ÖZEL YILDIZ KOLEJİ
LİSE GEÇİŞ SINAVI
 (LGS) SİSTEMİTemel Eğitimden (İlkokul-Ortaokul) Ortaöğretime (Lise) geçişte Kasım ve Nisan aylarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin 8. Sınıf müfredat konularından iki aşamalı Merkezi Sistem Ortak Sınavı (MSOS) uygulanmakta, bu sınavların başarı puanları aynı zamanda bu derslere yazılı sınav notu olarak işlenmektedir. Bu sınavların puanları ortalaması (% 70) ve 6, 7, 8. Sınıflar yılsonu başarı puanlarının ortalaması (%30) bir arada öğrencinin yerleştirme puanını oluşturmaktadır. Resmi Anadolu, Mesleki ve Teknik öğretim, İmam-Hatip Liseleri ile Resmi Özel Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine öğrenciler, puan ve tercih sıralaması doğrultusunda sistem üzerinden yerleştirilir. İsteyen özel okullar da bu sisteme girebilir. Yabancı Özel Okullar ile çoğu Türk Özel okullar ise Türkçe, Matematik ve Fen Puanlarını baz alarak ve okul başarısını eklemeksizin hesaplanan kendi puan türleri ile öğrenci kabul etmektedirler.

Okulumuz Anadolu Lisesi kısmına öğrenci kabulünde Ortaokulumuz mezunları doğrudan, diğer adaylar LGS puanları doğrultusunda kabul edilmektedir.

Puan aralıklarına göre uygulanacak başarı bursları her yıl ilanen duyurulur.
Okulumuz öğrencileri ile uygulanan Merkezi Sistem Ortak Sınavı (MSOS) Hazırlık Programımız aşağıda açıklanmıştır.

» Altyapının kuvvetli oluşturulması: Sarmal yapı dolayısı ile İlkokuldan başlayarak alt sınıflarda hedeflenen kazanımların tam olarak edinilmiş olması, sınav başarısının temel koşuludur.
a) Sınavlar kapsamındaki tüm derslerin
b) Bu dersleri destekleyici seçmeli derslerin
c) Öğrencinin kişisel ve kültürel gelişimini destekleyici
Ø  Rehabilite edici etkinlikler
Ø  Yetenek ve ilgi alanlarını belirleyici, geliştirici etkinlikler
Ø  Uygulama, Gezi, Gözlem
Ø  Araştırmaya dayalı proje bazlı çalışmalar
Ø  Okuma, irdeleme, tartışma, sunum alışkanlık ve becerilerini geliştirici çalışmalar
içeren çalışmaların müfredatlar kapsamında ve paralel yürütülmesi ile etkin öğrenme, bilişsel yeterlilik düzeyinin geliştirilmesi.
» Her kademede günlük ders bitimi bireysel, ortak payda grupları ve toplu olarak etüt çalışmaları
» 8. Sınıf her gün 1 ders olmak üzere günlük ders bitimi pekiştirme ve hazırlık etütleri
» Ders yılı öncesi (3 hafta) ve ders yılı içinde Cumartesi günleri takviye ve sınav hazırlık programı
» Deneme Sınavları, Sınav sonuç analizleri ve eksiklerin giderilmesi çalışmaları
» Bireysel ve toplu rehberlik
» Tercih listelerinin oluşturulmasında rehberlik
» Veli-Okul-Öğrenci işbirliği, yönlendirme, bilgilendirme ve paylaşım çalışmaları
» Toplam 500 saat takviye ve sınav hazırlık çalışmaları ( Nisan 2. MSOS’ a kadar)


LGS SINAVLARINA HAZIRLIK ÖRNEK PROGRAMI
                               

HAFTA SONU ÇALIŞMA PROGRAMI
  1. DERS 2. DERS 3. DERS 4. DERS 5. DERS
HAFTA 09.00-09.40 09.50-10.30 10.40-11.20 11.30-12.10 12.20-13.00
1. Hafta Türkçe Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Deneme (Türkçe)
2. Hafta Matematik Matematik Fen Bilgisi Fen Bilgisi Deneme (Matematik)
3. Hafta Türkçe Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Deneme (Sos. Bil.)
4. Hafta Matematik Fen Bilgisi İngilizce İngilizce Deneme (Fen Bil.)
           
 HAFTA İÇİ ETÜT PROGRAMI
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Matematik T.C. İnkilap Tarihi Fen Bilgisi Türkçe İngilizce
Hafta İçi: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce Deneme Sınavları
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları
2017 © Tüm Hakları Saklıdır.