ÖZEL YILDIZ KOLEJİ'NİN KURUM VİZYONU

Türk Milli Eğitiminin Eğitim ve öğretimde “en iyi” arayışını geleceğin uluslararası koşullarını gözeterek, bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek sürdüren, böylece Türk Toplumunu geleceğin uygarlığının yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmak için çağdaş çözümler üretebilen ve uygulayabilen, Atatürk İnkılap ve İlkelerine bağlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi örf, adet, gelenek ve kültürel değerlerinin korunup geliştirilmesine önem veren, bu değerleri uluslararası düzeyde gurur ve güvenle temsil edebilecek bireyler yetiştiren, öncü bir kurumu olmaktır !

ÖZEL YILDIZ KOLEJİ'NİN MİSYONU

Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda İngilizce dilini uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı ifade için etkin biçimde kullanabilen,
Yüksek Öğrenim için gerekli temel bilgi ve kavramlar, geniş bir genel kültür yanında “bilgiye ulaşma ve öğrenme” yöntem ve becerileri ile donatılmış, kendini yaşamı boyunca geliştirebilecek, hür ve bilimsel düşünce yapısını kazanmış, öğrendiklerini uygulayabilen, Milli örf, adet ve geleneklerimize, kültürel değerlerimize sahip çıkan, koruyan, ailesini, milletini, vatanını seven ve gurur duyan, karakteri sağlam, özgüveni gelişmiş, çevresinde bilgisi, görgüsü ve davranışları ile her zaman takdir edilecek bireyler yetiştirmektir

HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimize okul yaşamını sevdirmek, yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda zihin, fizik, ruh ve kişilik gelişmelerine katkıda bulunmak.

Öğrencilerimizi, kendilerini her türlü zararlı alışkanlık, ilişki, sosyal ve politik akımlardan uzak tutacak düşünme, irdeleme ve doğru karar verme yetkinliğine ulaştırmak.
   
Öğrencilerimizin ileri öğrenim kademelerinde, ülkemizde ve yurt dışındaki profesyonel ve sosyal yaşantılarında başarılı olmaları için gerekli her tür eğitim ve öğretimi en üst seviyede gerçekleştirmek.
   
Öğrencilerimize, İlköğretim sonunda Lise hazırlık sınıfını, Lise sonunda İngilizce öğretim veren Üniversitelerin hazırlık sınıfını aşabilecekleri, gerek sosyal, gerekse profesyonel yaşantılarında etkin biçimde kullanacakları ileri düzeyde İngilizce dil eğitimi vermek, Türkçe, İngilizce ve ikinci yabancı dilde okuma ve düşünme alışkanlığı kazandırarak sağlam bir genel kültüre sahip olmalarını sağlamak.

NASIL BİR EĞİTİM ÖĞRETİM?

» Ortak kararlarla!
» Hareket ve tutum beraberliği içinde!
» Özel Yıldız Kolejine özgü, farklılık yaratan!
» Tutarlı, objektif, güvenilir!
» "Karşılıklı saygı" ya dayanan!
» Disiplinli ama sevecen!
» Öğrenci merkezli!
» Bireysel izleme ve değerlendirme ile her öğrencinin kişisel yeteneklerini değerlendiren!
» Göreceli ödüllendirme ile tüm paydaşların motivasyonunu yüksekte tutan!
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

Eğitim İlkelerimiz

ÖZEL YILDIZ KOLEJİ'NİN KURUM VİZYONU

Türk Milli Eğitiminin Eğitim ve öğretimde “en iyi” arayışını geleceğin uluslararası koşullarını gözeterek, bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek sürdüren, böylece Türk Toplumunu geleceğin uygarlığının yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmak için çağdaş çözümler üretebilen ve uygulayabilen, Atatürk İnkılap ve İlkelerine bağlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi örf, adet, gelenek ve kültürel değerlerinin korunup geliştirilmesine önem veren, bu değerleri uluslararası düzeyde gurur ve güvenle temsil edebilecek bireyler yetiştiren, öncü bir kurumu olmaktır !

ÖZEL YILDIZ KOLEJİ'NİN MİSYONU

Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda İngilizce dilini uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı ifade için etkin biçimde kullanabilen,
Yüksek Öğrenim için gerekli temel bilgi ve kavramlar, geniş bir genel kültür yanında “bilgiye ulaşma ve öğrenme” yöntem ve becerileri ile donatılmış, kendini yaşamı boyunca geliştirebilecek, hür ve bilimsel düşünce yapısını kazanmış, öğrendiklerini uygulayabilen, Milli örf, adet ve geleneklerimize, kültürel değerlerimize sahip çıkan, koruyan, ailesini, milletini, vatanını seven ve gurur duyan, karakteri sağlam, özgüveni gelişmiş, çevresinde bilgisi, görgüsü ve davranışları ile her zaman takdir edilecek bireyler yetiştirmektir

HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimize okul yaşamını sevdirmek, yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda zihin, fizik, ruh ve kişilik gelişmelerine katkıda bulunmak.

Öğrencilerimizi, kendilerini her türlü zararlı alışkanlık, ilişki, sosyal ve politik akımlardan uzak tutacak düşünme, irdeleme ve doğru karar verme yetkinliğine ulaştırmak.
   
Öğrencilerimizin ileri öğrenim kademelerinde, ülkemizde ve yurt dışındaki profesyonel ve sosyal yaşantılarında başarılı olmaları için gerekli her tür eğitim ve öğretimi en üst seviyede gerçekleştirmek.
   
Öğrencilerimize, İlköğretim sonunda Lise hazırlık sınıfını, Lise sonunda İngilizce öğretim veren Üniversitelerin hazırlık sınıfını aşabilecekleri, gerek sosyal, gerekse profesyonel yaşantılarında etkin biçimde kullanacakları ileri düzeyde İngilizce dil eğitimi vermek, Türkçe, İngilizce ve ikinci yabancı dilde okuma ve düşünme alışkanlığı kazandırarak sağlam bir genel kültüre sahip olmalarını sağlamak.

NASIL BİR EĞİTİM ÖĞRETİM?

» Ortak kararlarla!
» Hareket ve tutum beraberliği içinde!
» Özel Yıldız Kolejine özgü, farklılık yaratan!
» Tutarlı, objektif, güvenilir!
» "Karşılıklı saygı" ya dayanan!
» Disiplinli ama sevecen!
» Öğrenci merkezli!
» Bireysel izleme ve değerlendirme ile her öğrencinin kişisel yeteneklerini değerlendiren!
» Göreceli ödüllendirme ile tüm paydaşların motivasyonunu yüksekte tutan!
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

Eğitim İlkelerimiz

ÖZEL YILDIZ KOLEJİ'NİN KURUM VİZYONU

Türk Milli Eğitiminin Eğitim ve öğretimde “en iyi” arayışını geleceğin uluslararası koşullarını gözeterek, bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek sürdüren, böylece Türk Toplumunu geleceğin uygarlığının yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmak için çağdaş çözümler üretebilen ve uygulayabilen, Atatürk İnkılap ve İlkelerine bağlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi örf, adet, gelenek ve kültürel değerlerinin korunup geliştirilmesine önem veren, bu değerleri uluslararası düzeyde gurur ve güvenle temsil edebilecek bireyler yetiştiren, öncü bir kurumu olmaktır !

ÖZEL YILDIZ KOLEJİ'NİN MİSYONU

Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda İngilizce dilini uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı ifade için etkin biçimde kullanabilen,
Yüksek Öğrenim için gerekli temel bilgi ve kavramlar, geniş bir genel kültür yanında “bilgiye ulaşma ve öğrenme” yöntem ve becerileri ile donatılmış, kendini yaşamı boyunca geliştirebilecek, hür ve bilimsel düşünce yapısını kazanmış, öğrendiklerini uygulayabilen, Milli örf, adet ve geleneklerimize, kültürel değerlerimize sahip çıkan, koruyan, ailesini, milletini, vatanını seven ve gurur duyan, karakteri sağlam, özgüveni gelişmiş, çevresinde bilgisi, görgüsü ve davranışları ile her zaman takdir edilecek bireyler yetiştirmektir

HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimize okul yaşamını sevdirmek, yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda zihin, fizik, ruh ve kişilik gelişmelerine katkıda bulunmak.

Öğrencilerimizi, kendilerini her türlü zararlı alışkanlık, ilişki, sosyal ve politik akımlardan uzak tutacak düşünme, irdeleme ve doğru karar verme yetkinliğine ulaştırmak.
   
Öğrencilerimizin ileri öğrenim kademelerinde, ülkemizde ve yurt dışındaki profesyonel ve sosyal yaşantılarında başarılı olmaları için gerekli her tür eğitim ve öğretimi en üst seviyede gerçekleştirmek.
   
Öğrencilerimize, İlköğretim sonunda Lise hazırlık sınıfını, Lise sonunda İngilizce öğretim veren Üniversitelerin hazırlık sınıfını aşabilecekleri, gerek sosyal, gerekse profesyonel yaşantılarında etkin biçimde kullanacakları ileri düzeyde İngilizce dil eğitimi vermek, Türkçe, İngilizce ve ikinci yabancı dilde okuma ve düşünme alışkanlığı kazandırarak sağlam bir genel kültüre sahip olmalarını sağlamak.

NASIL BİR EĞİTİM ÖĞRETİM?

» Ortak kararlarla!
» Hareket ve tutum beraberliği içinde!
» Özel Yıldız Kolejine özgü, farklılık yaratan!
» Tutarlı, objektif, güvenilir!
» "Karşılıklı saygı" ya dayanan!
» Disiplinli ama sevecen!
» Öğrenci merkezli!
» Bireysel izleme ve değerlendirme ile her öğrencinin kişisel yeteneklerini değerlendiren!
» Göreceli ödüllendirme ile tüm paydaşların motivasyonunu yüksekte tutan!
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

Eğitim İlkelerimiz

ÖZEL YILDIZ KOLEJİ'NİN KURUM VİZYONU

Türk Milli Eğitiminin Eğitim ve öğretimde “en iyi” arayışını geleceğin uluslararası koşullarını gözeterek, bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek sürdüren, böylece Türk Toplumunu geleceğin uygarlığının yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmak için çağdaş çözümler üretebilen ve uygulayabilen, Atatürk İnkılap ve İlkelerine bağlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi örf, adet, gelenek ve kültürel değerlerinin korunup geliştirilmesine önem veren, bu değerleri uluslararası düzeyde gurur ve güvenle temsil edebilecek bireyler yetiştiren, öncü bir kurumu olmaktır !

ÖZEL YILDIZ KOLEJİ'NİN MİSYONU

Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda İngilizce dilini uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı ifade için etkin biçimde kullanabilen,
Yüksek Öğrenim için gerekli temel bilgi ve kavramlar, geniş bir genel kültür yanında “bilgiye ulaşma ve öğrenme” yöntem ve becerileri ile donatılmış, kendini yaşamı boyunca geliştirebilecek, hür ve bilimsel düşünce yapısını kazanmış, öğrendiklerini uygulayabilen, Milli örf, adet ve geleneklerimize, kültürel değerlerimize sahip çıkan, koruyan, ailesini, milletini, vatanını seven ve gurur duyan, karakteri sağlam, özgüveni gelişmiş, çevresinde bilgisi, görgüsü ve davranışları ile her zaman takdir edilecek bireyler yetiştirmektir

HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimize okul yaşamını sevdirmek, yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda zihin, fizik, ruh ve kişilik gelişmelerine katkıda bulunmak.

Öğrencilerimizi, kendilerini her türlü zararlı alışkanlık, ilişki, sosyal ve politik akımlardan uzak tutacak düşünme, irdeleme ve doğru karar verme yetkinliğine ulaştırmak.
   
Öğrencilerimizin ileri öğrenim kademelerinde, ülkemizde ve yurt dışındaki profesyonel ve sosyal yaşantılarında başarılı olmaları için gerekli her tür eğitim ve öğretimi en üst seviyede gerçekleştirmek.
   
Öğrencilerimize, İlköğretim sonunda Lise hazırlık sınıfını, Lise sonunda İngilizce öğretim veren Üniversitelerin hazırlık sınıfını aşabilecekleri, gerek sosyal, gerekse profesyonel yaşantılarında etkin biçimde kullanacakları ileri düzeyde İngilizce dil eğitimi vermek, Türkçe, İngilizce ve ikinci yabancı dilde okuma ve düşünme alışkanlığı kazandırarak sağlam bir genel kültüre sahip olmalarını sağlamak.

NASIL BİR EĞİTİM ÖĞRETİM?

» Ortak kararlarla!
» Hareket ve tutum beraberliği içinde!
» Özel Yıldız Kolejine özgü, farklılık yaratan!
» Tutarlı, objektif, güvenilir!
» "Karşılıklı saygı" ya dayanan!
» Disiplinli ama sevecen!
» Öğrenci merkezli!
» Bireysel izleme ve değerlendirme ile her öğrencinin kişisel yeteneklerini değerlendiren!
» Göreceli ödüllendirme ile tüm paydaşların motivasyonunu yüksekte tutan!
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları
2017 © Tüm Hakları Saklıdır.