İlkokula Hazırlık sınıfı İngilizce derslerimizde oyun, yarışma, şarkı, sanat çalışmaları gibi eğlenceli aktivitelerle yapar ve her öğrencinin aktif olarak derse katılımını sağlarız. Temeli güçlü olan öğrencilerimizi ileride uluslararası gündemdeki olayları yabancı dilde rahatlıkla izleyebilen, yorum yapabilen ve bulundukları toplum içinde kendilerini ifade edebilen Dünya Vatandaşı bireyler olarak yetiştirmeye çalışırız.

Yıldız Kolejinde İngilizce eğitim programı sınıf seviyeleri yükseldikçe birbirini tamamlayıcı ve öğrencinin seviyesini yükselten bir yapıda kurgulanmıştır.

İki dilli (bilingual) eğitim programının benimsendiği ve haftada 20 saat İngilizce eğitimini verildiği İlkokula hazırlık sınıfımızda Türk ve Yabancı öğretmenler tarafından verilen İngilizce eğitimi İlkokul 1.,2.,3. sınıflarda haftada 15 saat 4. Sınıfta haftada 10 saat İngilizce ve 1 saat Almanca olarak devam etmektedir. İngilizce dersleri üçer derslik bloklar halinde verilmekte öğrenci bu derslerin ara teneffüslerinde de İngilizce konuşarak günün belli bir bölümünde sadece bir dile yoğunlaşabilmektedir.

      


İlkokula hazırlık sınıfı öğrencileri İlkokulda devam eden İngilizce programı ile birlikte Cambridge ESOL tarafından her yıl düzenlenen Young Learners Exams – Starters (2. ve 3. Sınıf) ve Movers (3. ve 4. Sınıf) sınavlarına girerler. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini ölçen bu sınavlarda öğrenciler İngilizce düzeylerini Uluslararası seviyede belirleme ve belgelendirme fırsatı elde ederler. İngilizce eğitim programımız dahilinde Cambridge ESOL sınavları Ortaokul 1. Sınıfta Flyers, 2. Sınıfta KET, 3. Sınıfta KET – PET ve son sınıfta PET sınavları ile devam eder. Okulumuz aynı zamanda Cambridge ESOL akredite sınav merkezidir.

 

Okul öncesi ve İlkokulda sağlam bir temel ve yabancı dil öğrenme yetilerini kazanmış öğrencilerimiz Ortaokul ve Lisede edebi eserleri inceler, Uluslararası e-Twinning projelerine katılır ve JMUN (Junior Model United Nations) – MUN (Model United Nations) kulüplerinde aktif rol alırlar.
 


Neden İletişimsel Yaklaşım?

İletişimsel yaklaşım dil bilimcilerin ve eğitmenlerin işitsel ve gramer ağırlıklı eğitim tekniklerinin yetersizliği üzerine geliştirilmiş bir yaklaşımdır. İletişimsel yaklaşım dâhilinde öğrenci eğitmenin önderliğinde aktif bir şekilde öğrenmeye dâhil olur. Sadece dinleyen değil konuşan, kurgulanan çalışmada aktif rol alan, dokunarak, göstererek, tadarak öğrendiği dili aktif kullanır. Bu yaklaşım istisnasız tüm seviyeler için uygulanabilen bir yaklaşımdır. Öğrenci; okuyarak, yazarak, duyarak, dokunarak, tadarak yani tüm duyularını kullanarak dili tüm aşamaları ile öğrenmektedir.

İletişimsel yaklaşımın en önemli özelliklerinden biri de gerçek yaşam koşullarının dil eğitimine uygulanmasıdır. Dil eğitiminde “task based” – konu esaslı – eğitim öğretim materyalleri ile şekillendirilmektedir. Bu nedenle öğrenciler standart cümle kalıpları yerine hayat içinde kullanabilecekleri konuşma ve yazma konularını öğrenmektedirler.

Tüm bu eğitim boyunca eğitmen yol gösterir pozisyonda öğrenciyi öğrenmeye motive etmektedir. Sorumluluğun tamamen öğrencinin üzerinde olması nedeniyle öğretmen, öğrenciyi yönlendiren ve onu dili kullanmaya teşvik eden pozisyondadır. Yani eğitim boyunca öğrenci aktif, öğretmen pasif konumdadır.

 

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

Yabancı Dil Programı

İlkokula Hazırlık sınıfı İngilizce derslerimizde oyun, yarışma, şarkı, sanat çalışmaları gibi eğlenceli aktivitelerle yapar ve her öğrencinin aktif olarak derse katılımını sağlarız. Temeli güçlü olan öğrencilerimizi ileride uluslararası gündemdeki olayları yabancı dilde rahatlıkla izleyebilen, yorum yapabilen ve bulundukları toplum içinde kendilerini ifade edebilen Dünya Vatandaşı bireyler olarak yetiştirmeye çalışırız.

Yıldız Kolejinde İngilizce eğitim programı sınıf seviyeleri yükseldikçe birbirini tamamlayıcı ve öğrencinin seviyesini yükselten bir yapıda kurgulanmıştır.

İki dilli (bilingual) eğitim programının benimsendiği ve haftada 20 saat İngilizce eğitimini verildiği İlkokula hazırlık sınıfımızda Türk ve Yabancı öğretmenler tarafından verilen İngilizce eğitimi İlkokul 1.,2.,3. sınıflarda haftada 15 saat 4. Sınıfta haftada 10 saat İngilizce ve 1 saat Almanca olarak devam etmektedir. İngilizce dersleri üçer derslik bloklar halinde verilmekte öğrenci bu derslerin ara teneffüslerinde de İngilizce konuşarak günün belli bir bölümünde sadece bir dile yoğunlaşabilmektedir.

      


İlkokula hazırlık sınıfı öğrencileri İlkokulda devam eden İngilizce programı ile birlikte Cambridge ESOL tarafından her yıl düzenlenen Young Learners Exams – Starters (2. ve 3. Sınıf) ve Movers (3. ve 4. Sınıf) sınavlarına girerler. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini ölçen bu sınavlarda öğrenciler İngilizce düzeylerini Uluslararası seviyede belirleme ve belgelendirme fırsatı elde ederler. İngilizce eğitim programımız dahilinde Cambridge ESOL sınavları Ortaokul 1. Sınıfta Flyers, 2. Sınıfta KET, 3. Sınıfta KET – PET ve son sınıfta PET sınavları ile devam eder. Okulumuz aynı zamanda Cambridge ESOL akredite sınav merkezidir.

 

Okul öncesi ve İlkokulda sağlam bir temel ve yabancı dil öğrenme yetilerini kazanmış öğrencilerimiz Ortaokul ve Lisede edebi eserleri inceler, Uluslararası e-Twinning projelerine katılır ve JMUN (Junior Model United Nations) – MUN (Model United Nations) kulüplerinde aktif rol alırlar.
 


Neden İletişimsel Yaklaşım?

İletişimsel yaklaşım dil bilimcilerin ve eğitmenlerin işitsel ve gramer ağırlıklı eğitim tekniklerinin yetersizliği üzerine geliştirilmiş bir yaklaşımdır. İletişimsel yaklaşım dâhilinde öğrenci eğitmenin önderliğinde aktif bir şekilde öğrenmeye dâhil olur. Sadece dinleyen değil konuşan, kurgulanan çalışmada aktif rol alan, dokunarak, göstererek, tadarak öğrendiği dili aktif kullanır. Bu yaklaşım istisnasız tüm seviyeler için uygulanabilen bir yaklaşımdır. Öğrenci; okuyarak, yazarak, duyarak, dokunarak, tadarak yani tüm duyularını kullanarak dili tüm aşamaları ile öğrenmektedir.

İletişimsel yaklaşımın en önemli özelliklerinden biri de gerçek yaşam koşullarının dil eğitimine uygulanmasıdır. Dil eğitiminde “task based” – konu esaslı – eğitim öğretim materyalleri ile şekillendirilmektedir. Bu nedenle öğrenciler standart cümle kalıpları yerine hayat içinde kullanabilecekleri konuşma ve yazma konularını öğrenmektedirler.

Tüm bu eğitim boyunca eğitmen yol gösterir pozisyonda öğrenciyi öğrenmeye motive etmektedir. Sorumluluğun tamamen öğrencinin üzerinde olması nedeniyle öğretmen, öğrenciyi yönlendiren ve onu dili kullanmaya teşvik eden pozisyondadır. Yani eğitim boyunca öğrenci aktif, öğretmen pasif konumdadır.

 

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

Yabancı Dil Programı

İlkokula Hazırlık sınıfı İngilizce derslerimizde oyun, yarışma, şarkı, sanat çalışmaları gibi eğlenceli aktivitelerle yapar ve her öğrencinin aktif olarak derse katılımını sağlarız. Temeli güçlü olan öğrencilerimizi ileride uluslararası gündemdeki olayları yabancı dilde rahatlıkla izleyebilen, yorum yapabilen ve bulundukları toplum içinde kendilerini ifade edebilen Dünya Vatandaşı bireyler olarak yetiştirmeye çalışırız.

Yıldız Kolejinde İngilizce eğitim programı sınıf seviyeleri yükseldikçe birbirini tamamlayıcı ve öğrencinin seviyesini yükselten bir yapıda kurgulanmıştır.

İki dilli (bilingual) eğitim programının benimsendiği ve haftada 20 saat İngilizce eğitimini verildiği İlkokula hazırlık sınıfımızda Türk ve Yabancı öğretmenler tarafından verilen İngilizce eğitimi İlkokul 1.,2.,3. sınıflarda haftada 15 saat 4. Sınıfta haftada 10 saat İngilizce ve 1 saat Almanca olarak devam etmektedir. İngilizce dersleri üçer derslik bloklar halinde verilmekte öğrenci bu derslerin ara teneffüslerinde de İngilizce konuşarak günün belli bir bölümünde sadece bir dile yoğunlaşabilmektedir.

      


İlkokula hazırlık sınıfı öğrencileri İlkokulda devam eden İngilizce programı ile birlikte Cambridge ESOL tarafından her yıl düzenlenen Young Learners Exams – Starters (2. ve 3. Sınıf) ve Movers (3. ve 4. Sınıf) sınavlarına girerler. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini ölçen bu sınavlarda öğrenciler İngilizce düzeylerini Uluslararası seviyede belirleme ve belgelendirme fırsatı elde ederler. İngilizce eğitim programımız dahilinde Cambridge ESOL sınavları Ortaokul 1. Sınıfta Flyers, 2. Sınıfta KET, 3. Sınıfta KET – PET ve son sınıfta PET sınavları ile devam eder. Okulumuz aynı zamanda Cambridge ESOL akredite sınav merkezidir.

 

Okul öncesi ve İlkokulda sağlam bir temel ve yabancı dil öğrenme yetilerini kazanmış öğrencilerimiz Ortaokul ve Lisede edebi eserleri inceler, Uluslararası e-Twinning projelerine katılır ve JMUN (Junior Model United Nations) – MUN (Model United Nations) kulüplerinde aktif rol alırlar.
 


Neden İletişimsel Yaklaşım?

İletişimsel yaklaşım dil bilimcilerin ve eğitmenlerin işitsel ve gramer ağırlıklı eğitim tekniklerinin yetersizliği üzerine geliştirilmiş bir yaklaşımdır. İletişimsel yaklaşım dâhilinde öğrenci eğitmenin önderliğinde aktif bir şekilde öğrenmeye dâhil olur. Sadece dinleyen değil konuşan, kurgulanan çalışmada aktif rol alan, dokunarak, göstererek, tadarak öğrendiği dili aktif kullanır. Bu yaklaşım istisnasız tüm seviyeler için uygulanabilen bir yaklaşımdır. Öğrenci; okuyarak, yazarak, duyarak, dokunarak, tadarak yani tüm duyularını kullanarak dili tüm aşamaları ile öğrenmektedir.

İletişimsel yaklaşımın en önemli özelliklerinden biri de gerçek yaşam koşullarının dil eğitimine uygulanmasıdır. Dil eğitiminde “task based” – konu esaslı – eğitim öğretim materyalleri ile şekillendirilmektedir. Bu nedenle öğrenciler standart cümle kalıpları yerine hayat içinde kullanabilecekleri konuşma ve yazma konularını öğrenmektedirler.

Tüm bu eğitim boyunca eğitmen yol gösterir pozisyonda öğrenciyi öğrenmeye motive etmektedir. Sorumluluğun tamamen öğrencinin üzerinde olması nedeniyle öğretmen, öğrenciyi yönlendiren ve onu dili kullanmaya teşvik eden pozisyondadır. Yani eğitim boyunca öğrenci aktif, öğretmen pasif konumdadır.

 

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

Yabancı Dil Programı

İlkokula Hazırlık sınıfı İngilizce derslerimizde oyun, yarışma, şarkı, sanat çalışmaları gibi eğlenceli aktivitelerle yapar ve her öğrencinin aktif olarak derse katılımını sağlarız. Temeli güçlü olan öğrencilerimizi ileride uluslararası gündemdeki olayları yabancı dilde rahatlıkla izleyebilen, yorum yapabilen ve bulundukları toplum içinde kendilerini ifade edebilen Dünya Vatandaşı bireyler olarak yetiştirmeye çalışırız.

Yıldız Kolejinde İngilizce eğitim programı sınıf seviyeleri yükseldikçe birbirini tamamlayıcı ve öğrencinin seviyesini yükselten bir yapıda kurgulanmıştır.

İki dilli (bilingual) eğitim programının benimsendiği ve haftada 20 saat İngilizce eğitimini verildiği İlkokula hazırlık sınıfımızda Türk ve Yabancı öğretmenler tarafından verilen İngilizce eğitimi İlkokul 1.,2.,3. sınıflarda haftada 15 saat 4. Sınıfta haftada 10 saat İngilizce ve 1 saat Almanca olarak devam etmektedir. İngilizce dersleri üçer derslik bloklar halinde verilmekte öğrenci bu derslerin ara teneffüslerinde de İngilizce konuşarak günün belli bir bölümünde sadece bir dile yoğunlaşabilmektedir.

      


İlkokula hazırlık sınıfı öğrencileri İlkokulda devam eden İngilizce programı ile birlikte Cambridge ESOL tarafından her yıl düzenlenen Young Learners Exams – Starters (2. ve 3. Sınıf) ve Movers (3. ve 4. Sınıf) sınavlarına girerler. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini ölçen bu sınavlarda öğrenciler İngilizce düzeylerini Uluslararası seviyede belirleme ve belgelendirme fırsatı elde ederler. İngilizce eğitim programımız dahilinde Cambridge ESOL sınavları Ortaokul 1. Sınıfta Flyers, 2. Sınıfta KET, 3. Sınıfta KET – PET ve son sınıfta PET sınavları ile devam eder. Okulumuz aynı zamanda Cambridge ESOL akredite sınav merkezidir.

 

Okul öncesi ve İlkokulda sağlam bir temel ve yabancı dil öğrenme yetilerini kazanmış öğrencilerimiz Ortaokul ve Lisede edebi eserleri inceler, Uluslararası e-Twinning projelerine katılır ve JMUN (Junior Model United Nations) – MUN (Model United Nations) kulüplerinde aktif rol alırlar.
 


Neden İletişimsel Yaklaşım?

İletişimsel yaklaşım dil bilimcilerin ve eğitmenlerin işitsel ve gramer ağırlıklı eğitim tekniklerinin yetersizliği üzerine geliştirilmiş bir yaklaşımdır. İletişimsel yaklaşım dâhilinde öğrenci eğitmenin önderliğinde aktif bir şekilde öğrenmeye dâhil olur. Sadece dinleyen değil konuşan, kurgulanan çalışmada aktif rol alan, dokunarak, göstererek, tadarak öğrendiği dili aktif kullanır. Bu yaklaşım istisnasız tüm seviyeler için uygulanabilen bir yaklaşımdır. Öğrenci; okuyarak, yazarak, duyarak, dokunarak, tadarak yani tüm duyularını kullanarak dili tüm aşamaları ile öğrenmektedir.

İletişimsel yaklaşımın en önemli özelliklerinden biri de gerçek yaşam koşullarının dil eğitimine uygulanmasıdır. Dil eğitiminde “task based” – konu esaslı – eğitim öğretim materyalleri ile şekillendirilmektedir. Bu nedenle öğrenciler standart cümle kalıpları yerine hayat içinde kullanabilecekleri konuşma ve yazma konularını öğrenmektedirler.

Tüm bu eğitim boyunca eğitmen yol gösterir pozisyonda öğrenciyi öğrenmeye motive etmektedir. Sorumluluğun tamamen öğrencinin üzerinde olması nedeniyle öğretmen, öğrenciyi yönlendiren ve onu dili kullanmaya teşvik eden pozisyondadır. Yani eğitim boyunca öğrenci aktif, öğretmen pasif konumdadır.

 

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları
2017 © Tüm Hakları Saklıdır.