2. SINIF

İlkokul 2. Sınıfımızda temel dersler Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi, tamamlayıcı dersler ise İngilizce, Mindlab, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar olarak uygulanır. Haftalık 40 saatlik eğitim programı bu derslerin tamamından oluşur.

Öğrencilerimiz yıl boyunca dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra;
» Güzel yazı yazma, okuduğunu anlama, Türkçeyi doğru ve etkili olarak kullanma, kendini ifade edebilme becerisini geliştirmeyi,
» Hikâye tamamlama, hikâye dramatizeleri, metin ve öykü yazma çalışmalarıyla hayal dünyalarına inerek öğrencilerimizi keşfetmeyi,
» Düzenlenen sosyal etkinliklerde öğrencilerimizi görevlendirerek sunum becerilerini, özgüven duygularını geliştirmeyi,
» Türkçe öğretiminde bilgi edinmenin yanında hayat boyu öğrenmelerini sürdürmelerini ve geleceğin bireylerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
İkinci sınıf öğrencilerimiz 3. Sınıfa hazırlık aşamasında,
Konuşmasında günlük hayattan örnekler verir,  uzun cümleler kullanır.
Yazılarında sözlük, imla kılavuzu kullanır. Dinlediklerinde "hikâye unsurlarını belirler, sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevî, kültürel, ahlakî, sosyal vb.) uygun konuşur. Atasözü ve deyimleri uygun yerlerde kullanır.  Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.
 
    
Yıl boyunca öğrencilerin matematiği sevmelerini, mantıksal sıralamalarda bulunmalarını, yazılı ve sözlü olarak düşüncelerini ifade etmelerini, günlük yaşantıda matematiğin öneminin farkında olmalarını, yeteneklerini kullanmalarını, problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve matematik dilini kullanmada özgüven duygusunu kazandırmayı; matematik kavramlarını günlük hayatla ilişkilendirerek yeni tasarımlar (maketler, modeller) geliştirmeye yönelik beceriler kazandırmayı, mantıksal ve matematiksel zekâsını kullanarak günlük hayatta sorunlarla baş edebilmeyi öğrenmelerini hedefliyoruz.

Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. 100'den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. Simetriyi, modelleri ile açıklar. 100'den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.
Yıl boyunca her öğrenci kendisine sunulan bilgileri kendi zihninde oluşturmasını, yeni deneyim ve yaşantıların ışığında yeniden yorumlayabilmesini ve yapılandırabilmesini; öğrenciler dünyayı anlamlandırmaya çalışırlarken kendi teknolojilerini üretme fırsatı vermeyi hedefliyoruz. Öğrencilerin temel yaşam becerilerinin yanı sıra olumlu kişisel niteliklerinin gelişmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

İkinci sınıf öğrencilerimiz 3. Sınıfa hazırlık aşamasında,
» Arkadaşlarıyla ilişkilerinde dürüst davranır.
» Kişisel bakımlarını yapar.
» Çevresini korumaya özen gösterir.
» Sorunlara çözüm arar.
» İşbirliğiyle çalışma yapar.
» Meslekleri tanır ve özelliklerini bilir.
» Doğal afetlerin etkisini bilir.
» Yemek yerken görgü kurallarına uyar.
» Aile içindeki görevini yapar.
» Dürüst insanlara güvenir.
» Atatürk'ün hizmetlerini bilir.
» Ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini bilir. Farklı ülkelerin çocuklarını tanır.
» Liderlik vasıflarını tanır.
» Su döngüsünü bilir.
» Canlıların temel ihtiyaçlarını bilir.
» Teknolojik ürünleri tanır ve bunların içinden iletişim araçlarını ayırt eder.
» Organlarımızı tanır.
» Organların yerlerini ve görevlerini bilir.
» Doğal ve yapay çevreyi bilerek doğal kaynakların kullanımına dikkat eder.
» Tasarruf konusunda bilinçlidir.
» Dünyanın farklı yerlerindeki yaşam alanlarını ve farklı ev tiplerini bilir.
» Doğasını korumaya ve çevresini temiz tutmaya özen gösterir.
İngilizce programı İlkokul için bütünleştirilmiş program olarak uygulanır.  İlkokul Yabancı Dil programımızı İlkokul sayfamızda “Yabancı Dil Programı” nda bulabilirsiniz.
Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar dersleri ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda  “Uygulamalı Dersler” de bulabilirsiniz.
Mindlab Metodolojisi ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda “Eğitim Programları” nda bulabilirsiniz.


HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

2. Sınıf

2. SINIF

İlkokul 2. Sınıfımızda temel dersler Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi, tamamlayıcı dersler ise İngilizce, Mindlab, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar olarak uygulanır. Haftalık 40 saatlik eğitim programı bu derslerin tamamından oluşur.

Öğrencilerimiz yıl boyunca dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra;
» Güzel yazı yazma, okuduğunu anlama, Türkçeyi doğru ve etkili olarak kullanma, kendini ifade edebilme becerisini geliştirmeyi,
» Hikâye tamamlama, hikâye dramatizeleri, metin ve öykü yazma çalışmalarıyla hayal dünyalarına inerek öğrencilerimizi keşfetmeyi,
» Düzenlenen sosyal etkinliklerde öğrencilerimizi görevlendirerek sunum becerilerini, özgüven duygularını geliştirmeyi,
» Türkçe öğretiminde bilgi edinmenin yanında hayat boyu öğrenmelerini sürdürmelerini ve geleceğin bireylerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
İkinci sınıf öğrencilerimiz 3. Sınıfa hazırlık aşamasında,
Konuşmasında günlük hayattan örnekler verir,  uzun cümleler kullanır.
Yazılarında sözlük, imla kılavuzu kullanır. Dinlediklerinde "hikâye unsurlarını belirler, sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevî, kültürel, ahlakî, sosyal vb.) uygun konuşur. Atasözü ve deyimleri uygun yerlerde kullanır.  Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.
 
    
Yıl boyunca öğrencilerin matematiği sevmelerini, mantıksal sıralamalarda bulunmalarını, yazılı ve sözlü olarak düşüncelerini ifade etmelerini, günlük yaşantıda matematiğin öneminin farkında olmalarını, yeteneklerini kullanmalarını, problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve matematik dilini kullanmada özgüven duygusunu kazandırmayı; matematik kavramlarını günlük hayatla ilişkilendirerek yeni tasarımlar (maketler, modeller) geliştirmeye yönelik beceriler kazandırmayı, mantıksal ve matematiksel zekâsını kullanarak günlük hayatta sorunlarla baş edebilmeyi öğrenmelerini hedefliyoruz.

Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. 100'den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. Simetriyi, modelleri ile açıklar. 100'den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.
Yıl boyunca her öğrenci kendisine sunulan bilgileri kendi zihninde oluşturmasını, yeni deneyim ve yaşantıların ışığında yeniden yorumlayabilmesini ve yapılandırabilmesini; öğrenciler dünyayı anlamlandırmaya çalışırlarken kendi teknolojilerini üretme fırsatı vermeyi hedefliyoruz. Öğrencilerin temel yaşam becerilerinin yanı sıra olumlu kişisel niteliklerinin gelişmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

İkinci sınıf öğrencilerimiz 3. Sınıfa hazırlık aşamasında,
» Arkadaşlarıyla ilişkilerinde dürüst davranır.
» Kişisel bakımlarını yapar.
» Çevresini korumaya özen gösterir.
» Sorunlara çözüm arar.
» İşbirliğiyle çalışma yapar.
» Meslekleri tanır ve özelliklerini bilir.
» Doğal afetlerin etkisini bilir.
» Yemek yerken görgü kurallarına uyar.
» Aile içindeki görevini yapar.
» Dürüst insanlara güvenir.
» Atatürk'ün hizmetlerini bilir.
» Ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini bilir. Farklı ülkelerin çocuklarını tanır.
» Liderlik vasıflarını tanır.
» Su döngüsünü bilir.
» Canlıların temel ihtiyaçlarını bilir.
» Teknolojik ürünleri tanır ve bunların içinden iletişim araçlarını ayırt eder.
» Organlarımızı tanır.
» Organların yerlerini ve görevlerini bilir.
» Doğal ve yapay çevreyi bilerek doğal kaynakların kullanımına dikkat eder.
» Tasarruf konusunda bilinçlidir.
» Dünyanın farklı yerlerindeki yaşam alanlarını ve farklı ev tiplerini bilir.
» Doğasını korumaya ve çevresini temiz tutmaya özen gösterir.
İngilizce programı İlkokul için bütünleştirilmiş program olarak uygulanır.  İlkokul Yabancı Dil programımızı İlkokul sayfamızda “Yabancı Dil Programı” nda bulabilirsiniz.
Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar dersleri ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda  “Uygulamalı Dersler” de bulabilirsiniz.
Mindlab Metodolojisi ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda “Eğitim Programları” nda bulabilirsiniz.


HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

2. Sınıf

2. SINIF

İlkokul 2. Sınıfımızda temel dersler Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi, tamamlayıcı dersler ise İngilizce, Mindlab, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar olarak uygulanır. Haftalık 40 saatlik eğitim programı bu derslerin tamamından oluşur.

Öğrencilerimiz yıl boyunca dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra;
» Güzel yazı yazma, okuduğunu anlama, Türkçeyi doğru ve etkili olarak kullanma, kendini ifade edebilme becerisini geliştirmeyi,
» Hikâye tamamlama, hikâye dramatizeleri, metin ve öykü yazma çalışmalarıyla hayal dünyalarına inerek öğrencilerimizi keşfetmeyi,
» Düzenlenen sosyal etkinliklerde öğrencilerimizi görevlendirerek sunum becerilerini, özgüven duygularını geliştirmeyi,
» Türkçe öğretiminde bilgi edinmenin yanında hayat boyu öğrenmelerini sürdürmelerini ve geleceğin bireylerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
İkinci sınıf öğrencilerimiz 3. Sınıfa hazırlık aşamasında,
Konuşmasında günlük hayattan örnekler verir,  uzun cümleler kullanır.
Yazılarında sözlük, imla kılavuzu kullanır. Dinlediklerinde "hikâye unsurlarını belirler, sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevî, kültürel, ahlakî, sosyal vb.) uygun konuşur. Atasözü ve deyimleri uygun yerlerde kullanır.  Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.
 
    
Yıl boyunca öğrencilerin matematiği sevmelerini, mantıksal sıralamalarda bulunmalarını, yazılı ve sözlü olarak düşüncelerini ifade etmelerini, günlük yaşantıda matematiğin öneminin farkında olmalarını, yeteneklerini kullanmalarını, problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve matematik dilini kullanmada özgüven duygusunu kazandırmayı; matematik kavramlarını günlük hayatla ilişkilendirerek yeni tasarımlar (maketler, modeller) geliştirmeye yönelik beceriler kazandırmayı, mantıksal ve matematiksel zekâsını kullanarak günlük hayatta sorunlarla baş edebilmeyi öğrenmelerini hedefliyoruz.

Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. 100'den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. Simetriyi, modelleri ile açıklar. 100'den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.
Yıl boyunca her öğrenci kendisine sunulan bilgileri kendi zihninde oluşturmasını, yeni deneyim ve yaşantıların ışığında yeniden yorumlayabilmesini ve yapılandırabilmesini; öğrenciler dünyayı anlamlandırmaya çalışırlarken kendi teknolojilerini üretme fırsatı vermeyi hedefliyoruz. Öğrencilerin temel yaşam becerilerinin yanı sıra olumlu kişisel niteliklerinin gelişmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

İkinci sınıf öğrencilerimiz 3. Sınıfa hazırlık aşamasında,
» Arkadaşlarıyla ilişkilerinde dürüst davranır.
» Kişisel bakımlarını yapar.
» Çevresini korumaya özen gösterir.
» Sorunlara çözüm arar.
» İşbirliğiyle çalışma yapar.
» Meslekleri tanır ve özelliklerini bilir.
» Doğal afetlerin etkisini bilir.
» Yemek yerken görgü kurallarına uyar.
» Aile içindeki görevini yapar.
» Dürüst insanlara güvenir.
» Atatürk'ün hizmetlerini bilir.
» Ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini bilir. Farklı ülkelerin çocuklarını tanır.
» Liderlik vasıflarını tanır.
» Su döngüsünü bilir.
» Canlıların temel ihtiyaçlarını bilir.
» Teknolojik ürünleri tanır ve bunların içinden iletişim araçlarını ayırt eder.
» Organlarımızı tanır.
» Organların yerlerini ve görevlerini bilir.
» Doğal ve yapay çevreyi bilerek doğal kaynakların kullanımına dikkat eder.
» Tasarruf konusunda bilinçlidir.
» Dünyanın farklı yerlerindeki yaşam alanlarını ve farklı ev tiplerini bilir.
» Doğasını korumaya ve çevresini temiz tutmaya özen gösterir.
İngilizce programı İlkokul için bütünleştirilmiş program olarak uygulanır.  İlkokul Yabancı Dil programımızı İlkokul sayfamızda “Yabancı Dil Programı” nda bulabilirsiniz.
Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar dersleri ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda  “Uygulamalı Dersler” de bulabilirsiniz.
Mindlab Metodolojisi ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda “Eğitim Programları” nda bulabilirsiniz.


HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

2. Sınıf

2. SINIF

İlkokul 2. Sınıfımızda temel dersler Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi, tamamlayıcı dersler ise İngilizce, Mindlab, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar olarak uygulanır. Haftalık 40 saatlik eğitim programı bu derslerin tamamından oluşur.

Öğrencilerimiz yıl boyunca dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra;
» Güzel yazı yazma, okuduğunu anlama, Türkçeyi doğru ve etkili olarak kullanma, kendini ifade edebilme becerisini geliştirmeyi,
» Hikâye tamamlama, hikâye dramatizeleri, metin ve öykü yazma çalışmalarıyla hayal dünyalarına inerek öğrencilerimizi keşfetmeyi,
» Düzenlenen sosyal etkinliklerde öğrencilerimizi görevlendirerek sunum becerilerini, özgüven duygularını geliştirmeyi,
» Türkçe öğretiminde bilgi edinmenin yanında hayat boyu öğrenmelerini sürdürmelerini ve geleceğin bireylerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
İkinci sınıf öğrencilerimiz 3. Sınıfa hazırlık aşamasında,
Konuşmasında günlük hayattan örnekler verir,  uzun cümleler kullanır.
Yazılarında sözlük, imla kılavuzu kullanır. Dinlediklerinde "hikâye unsurlarını belirler, sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevî, kültürel, ahlakî, sosyal vb.) uygun konuşur. Atasözü ve deyimleri uygun yerlerde kullanır.  Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.
 
    
Yıl boyunca öğrencilerin matematiği sevmelerini, mantıksal sıralamalarda bulunmalarını, yazılı ve sözlü olarak düşüncelerini ifade etmelerini, günlük yaşantıda matematiğin öneminin farkında olmalarını, yeteneklerini kullanmalarını, problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve matematik dilini kullanmada özgüven duygusunu kazandırmayı; matematik kavramlarını günlük hayatla ilişkilendirerek yeni tasarımlar (maketler, modeller) geliştirmeye yönelik beceriler kazandırmayı, mantıksal ve matematiksel zekâsını kullanarak günlük hayatta sorunlarla baş edebilmeyi öğrenmelerini hedefliyoruz.

Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. 100'den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. Simetriyi, modelleri ile açıklar. 100'den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.
Yıl boyunca her öğrenci kendisine sunulan bilgileri kendi zihninde oluşturmasını, yeni deneyim ve yaşantıların ışığında yeniden yorumlayabilmesini ve yapılandırabilmesini; öğrenciler dünyayı anlamlandırmaya çalışırlarken kendi teknolojilerini üretme fırsatı vermeyi hedefliyoruz. Öğrencilerin temel yaşam becerilerinin yanı sıra olumlu kişisel niteliklerinin gelişmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

İkinci sınıf öğrencilerimiz 3. Sınıfa hazırlık aşamasında,
» Arkadaşlarıyla ilişkilerinde dürüst davranır.
» Kişisel bakımlarını yapar.
» Çevresini korumaya özen gösterir.
» Sorunlara çözüm arar.
» İşbirliğiyle çalışma yapar.
» Meslekleri tanır ve özelliklerini bilir.
» Doğal afetlerin etkisini bilir.
» Yemek yerken görgü kurallarına uyar.
» Aile içindeki görevini yapar.
» Dürüst insanlara güvenir.
» Atatürk'ün hizmetlerini bilir.
» Ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini bilir. Farklı ülkelerin çocuklarını tanır.
» Liderlik vasıflarını tanır.
» Su döngüsünü bilir.
» Canlıların temel ihtiyaçlarını bilir.
» Teknolojik ürünleri tanır ve bunların içinden iletişim araçlarını ayırt eder.
» Organlarımızı tanır.
» Organların yerlerini ve görevlerini bilir.
» Doğal ve yapay çevreyi bilerek doğal kaynakların kullanımına dikkat eder.
» Tasarruf konusunda bilinçlidir.
» Dünyanın farklı yerlerindeki yaşam alanlarını ve farklı ev tiplerini bilir.
» Doğasını korumaya ve çevresini temiz tutmaya özen gösterir.
İngilizce programı İlkokul için bütünleştirilmiş program olarak uygulanır.  İlkokul Yabancı Dil programımızı İlkokul sayfamızda “Yabancı Dil Programı” nda bulabilirsiniz.
Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar dersleri ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda  “Uygulamalı Dersler” de bulabilirsiniz.
Mindlab Metodolojisi ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda “Eğitim Programları” nda bulabilirsiniz.


HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları
2017 © Tüm Hakları Saklıdır.