4. SINIF

İlkokulun son basamağı dördüncü sınıfı bitiren öğrencilerimizin yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilen, Türkçeyi düzgün kullanan, matematiksel işlemleri yapan, problem çözebilen, deneysel faaliyetlerde bulunan, yaparak ve yaşarak öğrenen bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dördüncü sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği dersleri sınıf öğretmeni tarafından yürütülür.  Sınıf öğretmenin yanında branş öğretmenlerince yürütülen İngilizce, Almanca, Mindlab, Kodlama, Fen Bilimleri deney uygulama, İnsan Hakları ve Demokrasi, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi,  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleriyle öğrencilerin ortaokula geçişte kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.

İlkokulumuzda bilginin ezberletilmesi yerine, bilgi ve becerilerin harmanlanarak öğrencinin aktif halde bilgiyi zihninde yapılandırmasını destekleyen bir öğrenme ortamı oluşturulmaktadır. Öğretmenlerimiz her öğrencinin hazır bulunurluk durumlarına göre gelişimlerini destekler ve öğrencilerle işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürürler.

Zengin ve geniş bir müfredat dahilinde oluşturulmuş ders planlamaları ile geliştirilmiş materyal ve etkinlikler kullanılarak öğrencilerin bilişsel, duyusal gelişimleri sağlanmaktadır. Derslerimizde süreç ve ürün beraber değerlendirilir.


Yıl boyunca öğrencilerimizin:
» Pek çok yöntem ve teknikle anadilinin olanaklarını kullanmaları; eleştirel okuma, düşünme ve yazma çalışmaları yapmalarını,
» Okuma kültürü edinmiş, iyi bir anlatıcı, iyi bir konuşmacı ve iyi bir araştırmacı olmalarını,
» Türkçeyi etkin kullanarak telaffuz ve noktalama işaretlerine dikkat etmelerini,
» Kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade etmelerini,
» Söz varlıklarını geliştirmelerini,
» Dil bilgisi kurallarına uymalarını,
» Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş; kendini, yaşadığı dünyayı ve ülkeyi tanıyan, eleştirel düşünen, doğaya ve insanlara karşı olumlu tutum ve değerler geliştiren bireyler olmalarını,
» Günlük hayatla ilişkilendirilen problemleri farklı yöntem ve tekniklerle çözme becerisi gelişmelerini,
» Bireysel farklılıklarını tanıyarak, duygu-düşünce kavramları arasında ilişki kurmalarını,
» 2 ve 3 boyutlu kavramları anlamlandırabilmelerini,
» Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerini,
» Bilimsel ve teknolojik gelişme ile olaylara merak duyan, araştıran birey olmalarını,
» Yeni bilgileri yapılandırma becerilerini kazanmalarını,
» Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanan, bilgiye ulaşma ve problem çözme becerilerine sahip bireyler olmalarını hedefliyoruz.

İngilizce programı İlkokul için bütünleştirilmiş program olarak uygulanır.  İlkokul Yabancı Dil programımızı İlkokul sayfamızda “Yabancı Dil Programı” nda bulabilirsiniz.
Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar dersleri ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda  “Uygulamalı Dersler” de bulabilirsiniz.
Mindlab Metodolojisi ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda “Eğitim Programları” nda bulabilirsiniz.
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

4. Sınıf

4. SINIF

İlkokulun son basamağı dördüncü sınıfı bitiren öğrencilerimizin yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilen, Türkçeyi düzgün kullanan, matematiksel işlemleri yapan, problem çözebilen, deneysel faaliyetlerde bulunan, yaparak ve yaşarak öğrenen bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dördüncü sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği dersleri sınıf öğretmeni tarafından yürütülür.  Sınıf öğretmenin yanında branş öğretmenlerince yürütülen İngilizce, Almanca, Mindlab, Kodlama, Fen Bilimleri deney uygulama, İnsan Hakları ve Demokrasi, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi,  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleriyle öğrencilerin ortaokula geçişte kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.

İlkokulumuzda bilginin ezberletilmesi yerine, bilgi ve becerilerin harmanlanarak öğrencinin aktif halde bilgiyi zihninde yapılandırmasını destekleyen bir öğrenme ortamı oluşturulmaktadır. Öğretmenlerimiz her öğrencinin hazır bulunurluk durumlarına göre gelişimlerini destekler ve öğrencilerle işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürürler.

Zengin ve geniş bir müfredat dahilinde oluşturulmuş ders planlamaları ile geliştirilmiş materyal ve etkinlikler kullanılarak öğrencilerin bilişsel, duyusal gelişimleri sağlanmaktadır. Derslerimizde süreç ve ürün beraber değerlendirilir.


Yıl boyunca öğrencilerimizin:
» Pek çok yöntem ve teknikle anadilinin olanaklarını kullanmaları; eleştirel okuma, düşünme ve yazma çalışmaları yapmalarını,
» Okuma kültürü edinmiş, iyi bir anlatıcı, iyi bir konuşmacı ve iyi bir araştırmacı olmalarını,
» Türkçeyi etkin kullanarak telaffuz ve noktalama işaretlerine dikkat etmelerini,
» Kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade etmelerini,
» Söz varlıklarını geliştirmelerini,
» Dil bilgisi kurallarına uymalarını,
» Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş; kendini, yaşadığı dünyayı ve ülkeyi tanıyan, eleştirel düşünen, doğaya ve insanlara karşı olumlu tutum ve değerler geliştiren bireyler olmalarını,
» Günlük hayatla ilişkilendirilen problemleri farklı yöntem ve tekniklerle çözme becerisi gelişmelerini,
» Bireysel farklılıklarını tanıyarak, duygu-düşünce kavramları arasında ilişki kurmalarını,
» 2 ve 3 boyutlu kavramları anlamlandırabilmelerini,
» Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerini,
» Bilimsel ve teknolojik gelişme ile olaylara merak duyan, araştıran birey olmalarını,
» Yeni bilgileri yapılandırma becerilerini kazanmalarını,
» Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanan, bilgiye ulaşma ve problem çözme becerilerine sahip bireyler olmalarını hedefliyoruz.

İngilizce programı İlkokul için bütünleştirilmiş program olarak uygulanır.  İlkokul Yabancı Dil programımızı İlkokul sayfamızda “Yabancı Dil Programı” nda bulabilirsiniz.
Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar dersleri ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda  “Uygulamalı Dersler” de bulabilirsiniz.
Mindlab Metodolojisi ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda “Eğitim Programları” nda bulabilirsiniz.
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

4. Sınıf

4. SINIF

İlkokulun son basamağı dördüncü sınıfı bitiren öğrencilerimizin yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilen, Türkçeyi düzgün kullanan, matematiksel işlemleri yapan, problem çözebilen, deneysel faaliyetlerde bulunan, yaparak ve yaşarak öğrenen bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dördüncü sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği dersleri sınıf öğretmeni tarafından yürütülür.  Sınıf öğretmenin yanında branş öğretmenlerince yürütülen İngilizce, Almanca, Mindlab, Kodlama, Fen Bilimleri deney uygulama, İnsan Hakları ve Demokrasi, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi,  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleriyle öğrencilerin ortaokula geçişte kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.

İlkokulumuzda bilginin ezberletilmesi yerine, bilgi ve becerilerin harmanlanarak öğrencinin aktif halde bilgiyi zihninde yapılandırmasını destekleyen bir öğrenme ortamı oluşturulmaktadır. Öğretmenlerimiz her öğrencinin hazır bulunurluk durumlarına göre gelişimlerini destekler ve öğrencilerle işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürürler.

Zengin ve geniş bir müfredat dahilinde oluşturulmuş ders planlamaları ile geliştirilmiş materyal ve etkinlikler kullanılarak öğrencilerin bilişsel, duyusal gelişimleri sağlanmaktadır. Derslerimizde süreç ve ürün beraber değerlendirilir.


Yıl boyunca öğrencilerimizin:
» Pek çok yöntem ve teknikle anadilinin olanaklarını kullanmaları; eleştirel okuma, düşünme ve yazma çalışmaları yapmalarını,
» Okuma kültürü edinmiş, iyi bir anlatıcı, iyi bir konuşmacı ve iyi bir araştırmacı olmalarını,
» Türkçeyi etkin kullanarak telaffuz ve noktalama işaretlerine dikkat etmelerini,
» Kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade etmelerini,
» Söz varlıklarını geliştirmelerini,
» Dil bilgisi kurallarına uymalarını,
» Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş; kendini, yaşadığı dünyayı ve ülkeyi tanıyan, eleştirel düşünen, doğaya ve insanlara karşı olumlu tutum ve değerler geliştiren bireyler olmalarını,
» Günlük hayatla ilişkilendirilen problemleri farklı yöntem ve tekniklerle çözme becerisi gelişmelerini,
» Bireysel farklılıklarını tanıyarak, duygu-düşünce kavramları arasında ilişki kurmalarını,
» 2 ve 3 boyutlu kavramları anlamlandırabilmelerini,
» Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerini,
» Bilimsel ve teknolojik gelişme ile olaylara merak duyan, araştıran birey olmalarını,
» Yeni bilgileri yapılandırma becerilerini kazanmalarını,
» Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanan, bilgiye ulaşma ve problem çözme becerilerine sahip bireyler olmalarını hedefliyoruz.

İngilizce programı İlkokul için bütünleştirilmiş program olarak uygulanır.  İlkokul Yabancı Dil programımızı İlkokul sayfamızda “Yabancı Dil Programı” nda bulabilirsiniz.
Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar dersleri ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda  “Uygulamalı Dersler” de bulabilirsiniz.
Mindlab Metodolojisi ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda “Eğitim Programları” nda bulabilirsiniz.
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

4. Sınıf

4. SINIF

İlkokulun son basamağı dördüncü sınıfı bitiren öğrencilerimizin yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilen, Türkçeyi düzgün kullanan, matematiksel işlemleri yapan, problem çözebilen, deneysel faaliyetlerde bulunan, yaparak ve yaşarak öğrenen bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dördüncü sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği dersleri sınıf öğretmeni tarafından yürütülür.  Sınıf öğretmenin yanında branş öğretmenlerince yürütülen İngilizce, Almanca, Mindlab, Kodlama, Fen Bilimleri deney uygulama, İnsan Hakları ve Demokrasi, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi,  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleriyle öğrencilerin ortaokula geçişte kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.

İlkokulumuzda bilginin ezberletilmesi yerine, bilgi ve becerilerin harmanlanarak öğrencinin aktif halde bilgiyi zihninde yapılandırmasını destekleyen bir öğrenme ortamı oluşturulmaktadır. Öğretmenlerimiz her öğrencinin hazır bulunurluk durumlarına göre gelişimlerini destekler ve öğrencilerle işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürürler.

Zengin ve geniş bir müfredat dahilinde oluşturulmuş ders planlamaları ile geliştirilmiş materyal ve etkinlikler kullanılarak öğrencilerin bilişsel, duyusal gelişimleri sağlanmaktadır. Derslerimizde süreç ve ürün beraber değerlendirilir.


Yıl boyunca öğrencilerimizin:
» Pek çok yöntem ve teknikle anadilinin olanaklarını kullanmaları; eleştirel okuma, düşünme ve yazma çalışmaları yapmalarını,
» Okuma kültürü edinmiş, iyi bir anlatıcı, iyi bir konuşmacı ve iyi bir araştırmacı olmalarını,
» Türkçeyi etkin kullanarak telaffuz ve noktalama işaretlerine dikkat etmelerini,
» Kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade etmelerini,
» Söz varlıklarını geliştirmelerini,
» Dil bilgisi kurallarına uymalarını,
» Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş; kendini, yaşadığı dünyayı ve ülkeyi tanıyan, eleştirel düşünen, doğaya ve insanlara karşı olumlu tutum ve değerler geliştiren bireyler olmalarını,
» Günlük hayatla ilişkilendirilen problemleri farklı yöntem ve tekniklerle çözme becerisi gelişmelerini,
» Bireysel farklılıklarını tanıyarak, duygu-düşünce kavramları arasında ilişki kurmalarını,
» 2 ve 3 boyutlu kavramları anlamlandırabilmelerini,
» Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerini,
» Bilimsel ve teknolojik gelişme ile olaylara merak duyan, araştıran birey olmalarını,
» Yeni bilgileri yapılandırma becerilerini kazanmalarını,
» Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanan, bilgiye ulaşma ve problem çözme becerilerine sahip bireyler olmalarını hedefliyoruz.

İngilizce programı İlkokul için bütünleştirilmiş program olarak uygulanır.  İlkokul Yabancı Dil programımızı İlkokul sayfamızda “Yabancı Dil Programı” nda bulabilirsiniz.
Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar dersleri ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda  “Uygulamalı Dersler” de bulabilirsiniz.
Mindlab Metodolojisi ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda “Eğitim Programları” nda bulabilirsiniz.
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları
2017 © Tüm Hakları Saklıdır.