3. SINIF

İlkokul 3. Sınıfımızda temel dersler Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Hayat Bilgisi, tamamlayıcı dersler ise İngilizce, Mindlab, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar olarak uygulanır. Haftalık 40 saatlik eğitim programı bu derslerin tamamından oluşur.

Okulumuzun 3.sınıf öğrencileri kişisel hak ve özgürlüklerinin ve bilimsel düşünme metotları üzerine kurgulanmış, öğrenci merkezli, aktif öğrenci uygulamasının gerçekleştiği bir sınıf ortamında eğitim öğretim yaşamlarına devam etmektedirler.

Türkçe

Öğrencilerimiz Okuduğunu, dinlediğini anlar ve yorumlar, Türkçe dilbilgisi kurallarını bilir, uygular, el yazısı ile metin yazma çalışmaları yaparlar.

Hayat Bilgisi
3. sınıf öğrencileri,
Bir insanın yaşaması için gerekli biyo-psiko-sosyal ortamların neler olduğunu, bu ortamların oluşmasındaki iklimsel, sosyal ve kültürel etmenlerin neler olduğunu, toplumun çekirdeği olan aile kavramını ve aile sistemlerini kavramış, farklı toplumların kültürel yaşamlarını, olası farklılıkların coğrafi ve beşeri nedenlerini projelendirilmiş sistem içerisinde bilimsel araştırma metodları ile araştırıp, sunumlarını yapabilirler.
kişilerarası ilişkilerin temellendirmesini yapabilen, kişilerarası ilişkilerin sağlıklı olabilmesi için gerekli olan alt yapının hiyerarşik sıralamasını yapabilen, yaşadığı yuvayı, yakın çevresini, ülkesini ve Dünya’yı seven, koruyan bireyler olmanın önemini idrak ederler.  
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, TBMM’nin açılması, Cumhuriyet’in ilanı ve takip eden Atatürk devrimlerini  projelendirilmiş sistem içerisinde, belgesel ve yazılı belgeler üzerinde araştırıp sunumlarını yaparken aynı zamanda da kişisel görüşlerini, kendi yorumlarını belirtip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sorumluluklarının bilincinde, gelecek ile ilgili vizyon sahibi öğrencilerdir.
      

Fen Bilgisi
Öğrencilerimiz Fen Bilgisi derslerini eşgüdümlü olarak uygulama ve teorik olarak iki farklı ortamda işlerler. Teorik ortamda sınıf öğretmenleri ile beraber bilimsel araştırma metodları kullanarak teknolojik uygulamalar ve görsel materyallerle destekli olarak sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak konu bilgisine erişir, Laboratuar ortamında temel bilgisini aldığı derslerin deney  uygulamasını gerçekleştirir.
Bununla beraber, bireysel olarak deney çalışmaları hazırlar ve gerçekleştirirler. Hareket, Işık, Isı, Maddenin nitelik ve niceliksel özellikleri, Doğal ve Yapay Çevre, Elektrikli Araç ve Gereçler, Gezegenimiz, Hava, Su ve Kayaç  Döngüsü, Canlılar Dünyası ve Yaşam konularına hakimdirler.

Matematik
Öğrencilerimiz Matematik derslerini terminolojik altyapısını kavramış olarak toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemi, bu işlemleri içeren problemlerin çözümlerini gerçekleştirirler.
Geometrik Şekiller ve Prizmalar konularına uygulamalı olarak hakim,  Nokta, Doğru, Işın, Doğru parçası, Açı ve Açı çeşitleri, Düzlem, Simetri, Doğal Sayılar ve Basamak Değerleri, Doğal Sayıların Karşılaştırılması, Ritmik Sayma Örüntüleri, Kesirler, Tartma, Paralarımız, Zamanı Ölçme, Sıvıları Ölçme, Uzunlukları Ölçme, Çevre uzunluğu ile ilgili problemler, Alan Ölçme, Alan Ölçme ile ilgili problemler, Şekil Grafiği konularını özümsemiştir.
İngilizce programı İlkokul için bütünleştirilmiş program olarak uygulanır.  İlkokul Yabancı Dil programımızı İlkokul sayfamızda “Yabancı Dil Programı” nda bulabilirsiniz.
Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar dersleri ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda  “Uygulamalı Dersler” de bulabilirsiniz.
Mindlab Metodolojisi ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda “Eğitim Programları” nda bulabilirsiniz.HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

3. Sınıf

3. SINIF

İlkokul 3. Sınıfımızda temel dersler Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Hayat Bilgisi, tamamlayıcı dersler ise İngilizce, Mindlab, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar olarak uygulanır. Haftalık 40 saatlik eğitim programı bu derslerin tamamından oluşur.

Okulumuzun 3.sınıf öğrencileri kişisel hak ve özgürlüklerinin ve bilimsel düşünme metotları üzerine kurgulanmış, öğrenci merkezli, aktif öğrenci uygulamasının gerçekleştiği bir sınıf ortamında eğitim öğretim yaşamlarına devam etmektedirler.

Türkçe

Öğrencilerimiz Okuduğunu, dinlediğini anlar ve yorumlar, Türkçe dilbilgisi kurallarını bilir, uygular, el yazısı ile metin yazma çalışmaları yaparlar.

Hayat Bilgisi
3. sınıf öğrencileri,
Bir insanın yaşaması için gerekli biyo-psiko-sosyal ortamların neler olduğunu, bu ortamların oluşmasındaki iklimsel, sosyal ve kültürel etmenlerin neler olduğunu, toplumun çekirdeği olan aile kavramını ve aile sistemlerini kavramış, farklı toplumların kültürel yaşamlarını, olası farklılıkların coğrafi ve beşeri nedenlerini projelendirilmiş sistem içerisinde bilimsel araştırma metodları ile araştırıp, sunumlarını yapabilirler.
kişilerarası ilişkilerin temellendirmesini yapabilen, kişilerarası ilişkilerin sağlıklı olabilmesi için gerekli olan alt yapının hiyerarşik sıralamasını yapabilen, yaşadığı yuvayı, yakın çevresini, ülkesini ve Dünya’yı seven, koruyan bireyler olmanın önemini idrak ederler.  
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, TBMM’nin açılması, Cumhuriyet’in ilanı ve takip eden Atatürk devrimlerini  projelendirilmiş sistem içerisinde, belgesel ve yazılı belgeler üzerinde araştırıp sunumlarını yaparken aynı zamanda da kişisel görüşlerini, kendi yorumlarını belirtip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sorumluluklarının bilincinde, gelecek ile ilgili vizyon sahibi öğrencilerdir.
      

Fen Bilgisi
Öğrencilerimiz Fen Bilgisi derslerini eşgüdümlü olarak uygulama ve teorik olarak iki farklı ortamda işlerler. Teorik ortamda sınıf öğretmenleri ile beraber bilimsel araştırma metodları kullanarak teknolojik uygulamalar ve görsel materyallerle destekli olarak sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak konu bilgisine erişir, Laboratuar ortamında temel bilgisini aldığı derslerin deney  uygulamasını gerçekleştirir.
Bununla beraber, bireysel olarak deney çalışmaları hazırlar ve gerçekleştirirler. Hareket, Işık, Isı, Maddenin nitelik ve niceliksel özellikleri, Doğal ve Yapay Çevre, Elektrikli Araç ve Gereçler, Gezegenimiz, Hava, Su ve Kayaç  Döngüsü, Canlılar Dünyası ve Yaşam konularına hakimdirler.

Matematik
Öğrencilerimiz Matematik derslerini terminolojik altyapısını kavramış olarak toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemi, bu işlemleri içeren problemlerin çözümlerini gerçekleştirirler.
Geometrik Şekiller ve Prizmalar konularına uygulamalı olarak hakim,  Nokta, Doğru, Işın, Doğru parçası, Açı ve Açı çeşitleri, Düzlem, Simetri, Doğal Sayılar ve Basamak Değerleri, Doğal Sayıların Karşılaştırılması, Ritmik Sayma Örüntüleri, Kesirler, Tartma, Paralarımız, Zamanı Ölçme, Sıvıları Ölçme, Uzunlukları Ölçme, Çevre uzunluğu ile ilgili problemler, Alan Ölçme, Alan Ölçme ile ilgili problemler, Şekil Grafiği konularını özümsemiştir.
İngilizce programı İlkokul için bütünleştirilmiş program olarak uygulanır.  İlkokul Yabancı Dil programımızı İlkokul sayfamızda “Yabancı Dil Programı” nda bulabilirsiniz.
Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar dersleri ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda  “Uygulamalı Dersler” de bulabilirsiniz.
Mindlab Metodolojisi ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda “Eğitim Programları” nda bulabilirsiniz.HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

3. Sınıf

3. SINIF

İlkokul 3. Sınıfımızda temel dersler Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Hayat Bilgisi, tamamlayıcı dersler ise İngilizce, Mindlab, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar olarak uygulanır. Haftalık 40 saatlik eğitim programı bu derslerin tamamından oluşur.

Okulumuzun 3.sınıf öğrencileri kişisel hak ve özgürlüklerinin ve bilimsel düşünme metotları üzerine kurgulanmış, öğrenci merkezli, aktif öğrenci uygulamasının gerçekleştiği bir sınıf ortamında eğitim öğretim yaşamlarına devam etmektedirler.

Türkçe

Öğrencilerimiz Okuduğunu, dinlediğini anlar ve yorumlar, Türkçe dilbilgisi kurallarını bilir, uygular, el yazısı ile metin yazma çalışmaları yaparlar.

Hayat Bilgisi
3. sınıf öğrencileri,
Bir insanın yaşaması için gerekli biyo-psiko-sosyal ortamların neler olduğunu, bu ortamların oluşmasındaki iklimsel, sosyal ve kültürel etmenlerin neler olduğunu, toplumun çekirdeği olan aile kavramını ve aile sistemlerini kavramış, farklı toplumların kültürel yaşamlarını, olası farklılıkların coğrafi ve beşeri nedenlerini projelendirilmiş sistem içerisinde bilimsel araştırma metodları ile araştırıp, sunumlarını yapabilirler.
kişilerarası ilişkilerin temellendirmesini yapabilen, kişilerarası ilişkilerin sağlıklı olabilmesi için gerekli olan alt yapının hiyerarşik sıralamasını yapabilen, yaşadığı yuvayı, yakın çevresini, ülkesini ve Dünya’yı seven, koruyan bireyler olmanın önemini idrak ederler.  
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, TBMM’nin açılması, Cumhuriyet’in ilanı ve takip eden Atatürk devrimlerini  projelendirilmiş sistem içerisinde, belgesel ve yazılı belgeler üzerinde araştırıp sunumlarını yaparken aynı zamanda da kişisel görüşlerini, kendi yorumlarını belirtip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sorumluluklarının bilincinde, gelecek ile ilgili vizyon sahibi öğrencilerdir.
      

Fen Bilgisi
Öğrencilerimiz Fen Bilgisi derslerini eşgüdümlü olarak uygulama ve teorik olarak iki farklı ortamda işlerler. Teorik ortamda sınıf öğretmenleri ile beraber bilimsel araştırma metodları kullanarak teknolojik uygulamalar ve görsel materyallerle destekli olarak sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak konu bilgisine erişir, Laboratuar ortamında temel bilgisini aldığı derslerin deney  uygulamasını gerçekleştirir.
Bununla beraber, bireysel olarak deney çalışmaları hazırlar ve gerçekleştirirler. Hareket, Işık, Isı, Maddenin nitelik ve niceliksel özellikleri, Doğal ve Yapay Çevre, Elektrikli Araç ve Gereçler, Gezegenimiz, Hava, Su ve Kayaç  Döngüsü, Canlılar Dünyası ve Yaşam konularına hakimdirler.

Matematik
Öğrencilerimiz Matematik derslerini terminolojik altyapısını kavramış olarak toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemi, bu işlemleri içeren problemlerin çözümlerini gerçekleştirirler.
Geometrik Şekiller ve Prizmalar konularına uygulamalı olarak hakim,  Nokta, Doğru, Işın, Doğru parçası, Açı ve Açı çeşitleri, Düzlem, Simetri, Doğal Sayılar ve Basamak Değerleri, Doğal Sayıların Karşılaştırılması, Ritmik Sayma Örüntüleri, Kesirler, Tartma, Paralarımız, Zamanı Ölçme, Sıvıları Ölçme, Uzunlukları Ölçme, Çevre uzunluğu ile ilgili problemler, Alan Ölçme, Alan Ölçme ile ilgili problemler, Şekil Grafiği konularını özümsemiştir.
İngilizce programı İlkokul için bütünleştirilmiş program olarak uygulanır.  İlkokul Yabancı Dil programımızı İlkokul sayfamızda “Yabancı Dil Programı” nda bulabilirsiniz.
Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar dersleri ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda  “Uygulamalı Dersler” de bulabilirsiniz.
Mindlab Metodolojisi ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda “Eğitim Programları” nda bulabilirsiniz.HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

3. Sınıf

3. SINIF

İlkokul 3. Sınıfımızda temel dersler Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Hayat Bilgisi, tamamlayıcı dersler ise İngilizce, Mindlab, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar olarak uygulanır. Haftalık 40 saatlik eğitim programı bu derslerin tamamından oluşur.

Okulumuzun 3.sınıf öğrencileri kişisel hak ve özgürlüklerinin ve bilimsel düşünme metotları üzerine kurgulanmış, öğrenci merkezli, aktif öğrenci uygulamasının gerçekleştiği bir sınıf ortamında eğitim öğretim yaşamlarına devam etmektedirler.

Türkçe

Öğrencilerimiz Okuduğunu, dinlediğini anlar ve yorumlar, Türkçe dilbilgisi kurallarını bilir, uygular, el yazısı ile metin yazma çalışmaları yaparlar.

Hayat Bilgisi
3. sınıf öğrencileri,
Bir insanın yaşaması için gerekli biyo-psiko-sosyal ortamların neler olduğunu, bu ortamların oluşmasındaki iklimsel, sosyal ve kültürel etmenlerin neler olduğunu, toplumun çekirdeği olan aile kavramını ve aile sistemlerini kavramış, farklı toplumların kültürel yaşamlarını, olası farklılıkların coğrafi ve beşeri nedenlerini projelendirilmiş sistem içerisinde bilimsel araştırma metodları ile araştırıp, sunumlarını yapabilirler.
kişilerarası ilişkilerin temellendirmesini yapabilen, kişilerarası ilişkilerin sağlıklı olabilmesi için gerekli olan alt yapının hiyerarşik sıralamasını yapabilen, yaşadığı yuvayı, yakın çevresini, ülkesini ve Dünya’yı seven, koruyan bireyler olmanın önemini idrak ederler.  
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, TBMM’nin açılması, Cumhuriyet’in ilanı ve takip eden Atatürk devrimlerini  projelendirilmiş sistem içerisinde, belgesel ve yazılı belgeler üzerinde araştırıp sunumlarını yaparken aynı zamanda da kişisel görüşlerini, kendi yorumlarını belirtip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sorumluluklarının bilincinde, gelecek ile ilgili vizyon sahibi öğrencilerdir.
      

Fen Bilgisi
Öğrencilerimiz Fen Bilgisi derslerini eşgüdümlü olarak uygulama ve teorik olarak iki farklı ortamda işlerler. Teorik ortamda sınıf öğretmenleri ile beraber bilimsel araştırma metodları kullanarak teknolojik uygulamalar ve görsel materyallerle destekli olarak sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak konu bilgisine erişir, Laboratuar ortamında temel bilgisini aldığı derslerin deney  uygulamasını gerçekleştirir.
Bununla beraber, bireysel olarak deney çalışmaları hazırlar ve gerçekleştirirler. Hareket, Işık, Isı, Maddenin nitelik ve niceliksel özellikleri, Doğal ve Yapay Çevre, Elektrikli Araç ve Gereçler, Gezegenimiz, Hava, Su ve Kayaç  Döngüsü, Canlılar Dünyası ve Yaşam konularına hakimdirler.

Matematik
Öğrencilerimiz Matematik derslerini terminolojik altyapısını kavramış olarak toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemi, bu işlemleri içeren problemlerin çözümlerini gerçekleştirirler.
Geometrik Şekiller ve Prizmalar konularına uygulamalı olarak hakim,  Nokta, Doğru, Işın, Doğru parçası, Açı ve Açı çeşitleri, Düzlem, Simetri, Doğal Sayılar ve Basamak Değerleri, Doğal Sayıların Karşılaştırılması, Ritmik Sayma Örüntüleri, Kesirler, Tartma, Paralarımız, Zamanı Ölçme, Sıvıları Ölçme, Uzunlukları Ölçme, Çevre uzunluğu ile ilgili problemler, Alan Ölçme, Alan Ölçme ile ilgili problemler, Şekil Grafiği konularını özümsemiştir.
İngilizce programı İlkokul için bütünleştirilmiş program olarak uygulanır.  İlkokul Yabancı Dil programımızı İlkokul sayfamızda “Yabancı Dil Programı” nda bulabilirsiniz.
Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar dersleri ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda  “Uygulamalı Dersler” de bulabilirsiniz.
Mindlab Metodolojisi ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda “Eğitim Programları” nda bulabilirsiniz.HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları
2017 © Tüm Hakları Saklıdır.