Bu kademede bulunan öğrenciler ergenlik dönemi içindedirler. Kız çocuklar genç kızlığa adım atmış, erkek çocuklar delikanlılığa geçmektedirler. Erkekler kızlardan daha çocuksu, kendi aralarında cüsse olarak ve davranışsal yönlerden farklı gelişebilmektedirler.

Tümünde “ben” kavramı ve kendi kişiliğini oluşturma çabası gözlenmektedir. Sır saklama, mahremiyet, gruplaşma, tercih kullanma, olayları yorumlama, eleştirme davranışları gelişir. Ani ve aşırı tepkiler, agresif  reaksiyonlar görülebilir. Özellikle erkek çocuklarda eklem ağrıları, denge bozukluğu, dikkat dağınıklığı, odaklanma güçlüğü baş gösterebilir. Bunlar, hızlı bedensel gelişimin ve hormonal değişimin tezahürleridir. Ailelere düşen görev; beslenme, uyku düzeni, yaşam düzeni,  yaklaşım, dinleme, paylaşım gibi konularda özenli davranmaktır. Sınıf içi ilişkilerinde olumlu ve empati geliştirici yaklaşımlar, davranışsal birlik, bütünlük sağlanması okulun eğitimsel fonksiyonunu öne çıkarmaktadır.

Rol-model oluşturma yanında anne-baba-çocuk hiyerarşisi korunmalı, çocuğa vaktinden önce yetişkin sorumluluğu yüklenmemelidir. Çocuk hala çocuk ve sevk-idareye muhtaç durumdadır. Hedef koyma, sınır çizme, görevlerini yerine getirmede talep kâr olma, kontrol ve takip gereklidir. Okulla yakın işbirliği ve iletişim içinde olarak değişmeler takip edilmeli ve doğru yaklaşımlar saptanmalıdır. Öğrencinin en verimli ve üretken çağıdır. Ortaöğretime kuvvetli temel oluşturacak bilgi birikimi, eleştirel düşünce, analiz, sentez, düşünce silsilesi oluşturma, güzel yazma, not tutma sorgulama, yorumlama, fikir üretme alışkanlıkları edindirilir.

Ders içi ve dışı etkinlikler, öğrenci kulüpleri sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti projeleri ünite gezileri ve kültürel amaçlı  geziler, hafta ve gün kutlamaları ile tören ve gösteriler öğretimi destekleyici eğitsel etkinlikler olarak sürdürülür. Sınıf temsilcileri seçilerek Okul Demokrasi Meclisi kurulur. Spor  takımları (basketbol, voleybol, masa tenisi, jimnastik) oluşturulur. Okullar arası  karşılaşma ve yarışmalarda yer alınır. Ulusal  kültür, milli duygular ve uluslararası genel kültür geliştirilir. Temizlik ve hijyen eğitimi, sağlık ve beslenme eğitimi gerekli konularda uzman desteği sağlanarak verilir.

Bu sınıflarda eğitim-öğretim, konusunda uzman branş öğretmenlerince sürdürülmektedir. Sınıf rehber öğretmeni de bir branş öğretmenidir. Öğrencileri tanır, takip eder, diğer öğretmenler ile koordinasyonu, veli-okul koordinasyonunu ve öğrencinin sınıf içindeki koordinasyonunu yürütmede aktif rol alır.
Her ders kendi müfredatı içinde işlenir, ölçme-değerlendirmesi yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar, kitap-defter-ders araçları düzeni, ödev (derse hazırlık ve pekiştirici çalışmalar ) performans görevleri, portfolio-proje çalışmaları, derse ve etkinliklere katılım notla değerlendirilir. İlköğretimdeki ölçme değerlendirme öğrencinin kişisel gelişimi ve yaş grubu içinde eğitimi gözetilerek yapılır.

Ortaokulumuzda Yabancı Dil Ağırlıklı Ortaokul Programı uygulanmakta olup 5. Sınıfta haftalık ders saatlerinin yarısı İngilizce öğretimine ayrılmıştır. 2. Yabancı Dil Almanca da bu sınıfta başlar. İngilizce dersleri sınıf yapısındaki düzey farklılıklarına göre programlanır. Başlangıç düzeyindeki öğrenciler ders yılı öncesinde 2 haftalık uyum programı ve yıl içinde etüt ve ek ders takviyesi ile yetiştirilirler. Daha üst düzeylerde okuma, yazma, konuşma, proje hazırlama, canlandırma etkinlikleri; Fen ve Matematik terminoloji çalışmaları ile ilerleme sağlanır.

Ortaokul sürecinde sınıflar ilerledikçe seviye farklılıkları giderilmiş olarak İngilizce ileri düzey eşiğine çıkarılır. Dilin 4 temel becerisi müfredata paralel olarak geliştirilir. Okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, yazılı ifade, sözlü ifade, dikte, dilbilgisi ve telaffuz becerileri gelişir. Türkçe ve İngilizce münazara, sunum, röportaj, kompozisyon ve proje etkinlikleri gerçekleştirilir. Şiir okuma, yazma edebi eser okuma ve analizleri yapılır. Dyn-Ed Bilgisayar Tabanlı Eğitim Metodolojisi desteği sürdürülür. Ortaokul sonunda öğrenciler İngilizceye hâkim ve yetkin, Almancada ise basit düzeyde konuşabilir, anlar, okur ve yazar durumdadırlar.

Ortaokulda Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler branşları ek derslerle desteklenerek uygulama ve pekiştirme çalışmaları yapılır. Karşılaştırmalı sonuç analizi ile deneme sınavlarından elde edilen veriler değerlendirilir ve başarısız konuların telafisi için önlem alınır.

Sarmallık oluşturan derslerin 5. Sınıftan başlayarak her sınıfta kazanımlarının tam olarak elde edilmesi Ortaokul sürecinin başarıyla tamamlanması için çok önemlidir. Hafta içi etüt uygulamaları ile eksikler giderilerek üst sınıfa hazırlanılır.

Ortaokulda 6, 7 ve 8. Sınıflarda her dersten alınan notların yılsonu ağırlıklı ortalaması, yılsonu başarı puanına ve üç sınıftaki yılsonu başarı puanlarının ortalaması da öğrencinin okul başarı puanını oluşturur. Bu puan, 8. Sınıfta bu sınıf müfredatından uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Merkezi Ortak Sınavları puanına katsayısı oranında eklenerek Ortaöğretime geçişte yerleştirme puanını oluşturur.

Bu nedenle,

Ortaokul düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin 5. Sınıftan başlayarak düzenli yaşam ve günlük planlı çalışma alışkanlıklarını iyi edinmeleri birini diğerinden ayırt etmeksizin tüm derslerine gereken önemi vererek çalışmaları Ortaöğretime geçişteki başarıları yönünden çok önemlidir.

Liseye geçiş sınavları için hazırlık programı,  müfredatın tam edindirilmesi, başarısızlık arz eden zafiyetlerin giderilmesi, deneme sınavları uygulanarak sonuçları doğrultusunda tekrar ve pekiştirme çalışmaları ile sürdürülür. Bireysel-toplu etüt ve takviye ile toplu başarıya ulaşma hedeflenir. Bu çalışmalardaki amaç, öğrencinin ortaokulda hedeflenen kazanımlar ve davranışları en üst düzeyde edinmesi, 1. Yabancı dili iyi; 2. Yabancı dili orta düzeyde anlar, konuşur, okur ve yazar durumda olması, Yıldız Koleji Anadolu Lisesine sınavsız geçiş hakkını kullanarak devam etmeyi bir tercih olarak değerlendirmesi ve gerek Yıldız Koleji Anadolu Lisesinin gerekse tercih edeceği Devlet Anadolu Lisesi veya Yabancı Özel Okulun başarılı öğrencisi olma  potansiyeline ulaşmış olmasıdır.
Ortaokulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz akademik performans, düzen ve davranışları ile tercihleri doğrultusunda öğrenimlerini sürdürdükleri Yıldız Anadolu Lisesinde, önde gelen Devlet Anadolu Liselerinde ve Yabancı Özel okullarda başarılarını sürdürmekte ve ön plana çıkmaktadırlar. Bu da onlara emek veren ailelerine ve okullarına haklı bir gurur kaynağı yaratmaktadır.

Yıldız Ortaokulu mezunları Yıldız Anadolu Lisesi bölümümüze sınavsız geçiş hakkına sahiptirler.

8. Sınıf LGS/MSOS hazırlık çalışmaları programımıza ilgili link tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

Akademik

 Bu kademede bulunan öğrenciler ergenlik dönemi içindedirler. Kız çocuklar genç kızlığa adım atmış, erkek çocuklar delikanlılığa geçmektedirler. Erkekler kızlardan daha çocuksu, kendi aralarında cüsse olarak ve davranışsal yönlerden farklı gelişebilmektedirler.

Tümünde “ben” kavramı ve kendi kişiliğini oluşturma çabası gözlenmektedir. Sır saklama, mahremiyet, gruplaşma, tercih kullanma, olayları yorumlama, eleştirme davranışları gelişir. Ani ve aşırı tepkiler, agresif  reaksiyonlar görülebilir. Özellikle erkek çocuklarda eklem ağrıları, denge bozukluğu, dikkat dağınıklığı, odaklanma güçlüğü baş gösterebilir. Bunlar, hızlı bedensel gelişimin ve hormonal değişimin tezahürleridir. Ailelere düşen görev; beslenme, uyku düzeni, yaşam düzeni,  yaklaşım, dinleme, paylaşım gibi konularda özenli davranmaktır. Sınıf içi ilişkilerinde olumlu ve empati geliştirici yaklaşımlar, davranışsal birlik, bütünlük sağlanması okulun eğitimsel fonksiyonunu öne çıkarmaktadır.

Rol-model oluşturma yanında anne-baba-çocuk hiyerarşisi korunmalı, çocuğa vaktinden önce yetişkin sorumluluğu yüklenmemelidir. Çocuk hala çocuk ve sevk-idareye muhtaç durumdadır. Hedef koyma, sınır çizme, görevlerini yerine getirmede talep kâr olma, kontrol ve takip gereklidir. Okulla yakın işbirliği ve iletişim içinde olarak değişmeler takip edilmeli ve doğru yaklaşımlar saptanmalıdır. Öğrencinin en verimli ve üretken çağıdır. Ortaöğretime kuvvetli temel oluşturacak bilgi birikimi, eleştirel düşünce, analiz, sentez, düşünce silsilesi oluşturma, güzel yazma, not tutma sorgulama, yorumlama, fikir üretme alışkanlıkları edindirilir.

Ders içi ve dışı etkinlikler, öğrenci kulüpleri sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti projeleri ünite gezileri ve kültürel amaçlı  geziler, hafta ve gün kutlamaları ile tören ve gösteriler öğretimi destekleyici eğitsel etkinlikler olarak sürdürülür. Sınıf temsilcileri seçilerek Okul Demokrasi Meclisi kurulur. Spor  takımları (basketbol, voleybol, masa tenisi, jimnastik) oluşturulur. Okullar arası  karşılaşma ve yarışmalarda yer alınır. Ulusal  kültür, milli duygular ve uluslararası genel kültür geliştirilir. Temizlik ve hijyen eğitimi, sağlık ve beslenme eğitimi gerekli konularda uzman desteği sağlanarak verilir.

Bu sınıflarda eğitim-öğretim, konusunda uzman branş öğretmenlerince sürdürülmektedir. Sınıf rehber öğretmeni de bir branş öğretmenidir. Öğrencileri tanır, takip eder, diğer öğretmenler ile koordinasyonu, veli-okul koordinasyonunu ve öğrencinin sınıf içindeki koordinasyonunu yürütmede aktif rol alır.
Her ders kendi müfredatı içinde işlenir, ölçme-değerlendirmesi yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar, kitap-defter-ders araçları düzeni, ödev (derse hazırlık ve pekiştirici çalışmalar ) performans görevleri, portfolio-proje çalışmaları, derse ve etkinliklere katılım notla değerlendirilir. İlköğretimdeki ölçme değerlendirme öğrencinin kişisel gelişimi ve yaş grubu içinde eğitimi gözetilerek yapılır.

Ortaokulumuzda Yabancı Dil Ağırlıklı Ortaokul Programı uygulanmakta olup 5. Sınıfta haftalık ders saatlerinin yarısı İngilizce öğretimine ayrılmıştır. 2. Yabancı Dil Almanca da bu sınıfta başlar. İngilizce dersleri sınıf yapısındaki düzey farklılıklarına göre programlanır. Başlangıç düzeyindeki öğrenciler ders yılı öncesinde 2 haftalık uyum programı ve yıl içinde etüt ve ek ders takviyesi ile yetiştirilirler. Daha üst düzeylerde okuma, yazma, konuşma, proje hazırlama, canlandırma etkinlikleri; Fen ve Matematik terminoloji çalışmaları ile ilerleme sağlanır.

Ortaokul sürecinde sınıflar ilerledikçe seviye farklılıkları giderilmiş olarak İngilizce ileri düzey eşiğine çıkarılır. Dilin 4 temel becerisi müfredata paralel olarak geliştirilir. Okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, yazılı ifade, sözlü ifade, dikte, dilbilgisi ve telaffuz becerileri gelişir. Türkçe ve İngilizce münazara, sunum, röportaj, kompozisyon ve proje etkinlikleri gerçekleştirilir. Şiir okuma, yazma edebi eser okuma ve analizleri yapılır. Dyn-Ed Bilgisayar Tabanlı Eğitim Metodolojisi desteği sürdürülür. Ortaokul sonunda öğrenciler İngilizceye hâkim ve yetkin, Almancada ise basit düzeyde konuşabilir, anlar, okur ve yazar durumdadırlar.

Ortaokulda Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler branşları ek derslerle desteklenerek uygulama ve pekiştirme çalışmaları yapılır. Karşılaştırmalı sonuç analizi ile deneme sınavlarından elde edilen veriler değerlendirilir ve başarısız konuların telafisi için önlem alınır.

Sarmallık oluşturan derslerin 5. Sınıftan başlayarak her sınıfta kazanımlarının tam olarak elde edilmesi Ortaokul sürecinin başarıyla tamamlanması için çok önemlidir. Hafta içi etüt uygulamaları ile eksikler giderilerek üst sınıfa hazırlanılır.

Ortaokulda 6, 7 ve 8. Sınıflarda her dersten alınan notların yılsonu ağırlıklı ortalaması, yılsonu başarı puanına ve üç sınıftaki yılsonu başarı puanlarının ortalaması da öğrencinin okul başarı puanını oluşturur. Bu puan, 8. Sınıfta bu sınıf müfredatından uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Merkezi Ortak Sınavları puanına katsayısı oranında eklenerek Ortaöğretime geçişte yerleştirme puanını oluşturur.

Bu nedenle,

Ortaokul düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin 5. Sınıftan başlayarak düzenli yaşam ve günlük planlı çalışma alışkanlıklarını iyi edinmeleri birini diğerinden ayırt etmeksizin tüm derslerine gereken önemi vererek çalışmaları Ortaöğretime geçişteki başarıları yönünden çok önemlidir.

Liseye geçiş sınavları için hazırlık programı,  müfredatın tam edindirilmesi, başarısızlık arz eden zafiyetlerin giderilmesi, deneme sınavları uygulanarak sonuçları doğrultusunda tekrar ve pekiştirme çalışmaları ile sürdürülür. Bireysel-toplu etüt ve takviye ile toplu başarıya ulaşma hedeflenir. Bu çalışmalardaki amaç, öğrencinin ortaokulda hedeflenen kazanımlar ve davranışları en üst düzeyde edinmesi, 1. Yabancı dili iyi; 2. Yabancı dili orta düzeyde anlar, konuşur, okur ve yazar durumda olması, Yıldız Koleji Anadolu Lisesine sınavsız geçiş hakkını kullanarak devam etmeyi bir tercih olarak değerlendirmesi ve gerek Yıldız Koleji Anadolu Lisesinin gerekse tercih edeceği Devlet Anadolu Lisesi veya Yabancı Özel Okulun başarılı öğrencisi olma  potansiyeline ulaşmış olmasıdır.
Ortaokulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz akademik performans, düzen ve davranışları ile tercihleri doğrultusunda öğrenimlerini sürdürdükleri Yıldız Anadolu Lisesinde, önde gelen Devlet Anadolu Liselerinde ve Yabancı Özel okullarda başarılarını sürdürmekte ve ön plana çıkmaktadırlar. Bu da onlara emek veren ailelerine ve okullarına haklı bir gurur kaynağı yaratmaktadır.

Yıldız Ortaokulu mezunları Yıldız Anadolu Lisesi bölümümüze sınavsız geçiş hakkına sahiptirler.

8. Sınıf LGS/MSOS hazırlık çalışmaları programımıza ilgili link tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

Akademik

 Bu kademede bulunan öğrenciler ergenlik dönemi içindedirler. Kız çocuklar genç kızlığa adım atmış, erkek çocuklar delikanlılığa geçmektedirler. Erkekler kızlardan daha çocuksu, kendi aralarında cüsse olarak ve davranışsal yönlerden farklı gelişebilmektedirler.

Tümünde “ben” kavramı ve kendi kişiliğini oluşturma çabası gözlenmektedir. Sır saklama, mahremiyet, gruplaşma, tercih kullanma, olayları yorumlama, eleştirme davranışları gelişir. Ani ve aşırı tepkiler, agresif  reaksiyonlar görülebilir. Özellikle erkek çocuklarda eklem ağrıları, denge bozukluğu, dikkat dağınıklığı, odaklanma güçlüğü baş gösterebilir. Bunlar, hızlı bedensel gelişimin ve hormonal değişimin tezahürleridir. Ailelere düşen görev; beslenme, uyku düzeni, yaşam düzeni,  yaklaşım, dinleme, paylaşım gibi konularda özenli davranmaktır. Sınıf içi ilişkilerinde olumlu ve empati geliştirici yaklaşımlar, davranışsal birlik, bütünlük sağlanması okulun eğitimsel fonksiyonunu öne çıkarmaktadır.

Rol-model oluşturma yanında anne-baba-çocuk hiyerarşisi korunmalı, çocuğa vaktinden önce yetişkin sorumluluğu yüklenmemelidir. Çocuk hala çocuk ve sevk-idareye muhtaç durumdadır. Hedef koyma, sınır çizme, görevlerini yerine getirmede talep kâr olma, kontrol ve takip gereklidir. Okulla yakın işbirliği ve iletişim içinde olarak değişmeler takip edilmeli ve doğru yaklaşımlar saptanmalıdır. Öğrencinin en verimli ve üretken çağıdır. Ortaöğretime kuvvetli temel oluşturacak bilgi birikimi, eleştirel düşünce, analiz, sentez, düşünce silsilesi oluşturma, güzel yazma, not tutma sorgulama, yorumlama, fikir üretme alışkanlıkları edindirilir.

Ders içi ve dışı etkinlikler, öğrenci kulüpleri sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti projeleri ünite gezileri ve kültürel amaçlı  geziler, hafta ve gün kutlamaları ile tören ve gösteriler öğretimi destekleyici eğitsel etkinlikler olarak sürdürülür. Sınıf temsilcileri seçilerek Okul Demokrasi Meclisi kurulur. Spor  takımları (basketbol, voleybol, masa tenisi, jimnastik) oluşturulur. Okullar arası  karşılaşma ve yarışmalarda yer alınır. Ulusal  kültür, milli duygular ve uluslararası genel kültür geliştirilir. Temizlik ve hijyen eğitimi, sağlık ve beslenme eğitimi gerekli konularda uzman desteği sağlanarak verilir.

Bu sınıflarda eğitim-öğretim, konusunda uzman branş öğretmenlerince sürdürülmektedir. Sınıf rehber öğretmeni de bir branş öğretmenidir. Öğrencileri tanır, takip eder, diğer öğretmenler ile koordinasyonu, veli-okul koordinasyonunu ve öğrencinin sınıf içindeki koordinasyonunu yürütmede aktif rol alır.
Her ders kendi müfredatı içinde işlenir, ölçme-değerlendirmesi yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar, kitap-defter-ders araçları düzeni, ödev (derse hazırlık ve pekiştirici çalışmalar ) performans görevleri, portfolio-proje çalışmaları, derse ve etkinliklere katılım notla değerlendirilir. İlköğretimdeki ölçme değerlendirme öğrencinin kişisel gelişimi ve yaş grubu içinde eğitimi gözetilerek yapılır.

Ortaokulumuzda Yabancı Dil Ağırlıklı Ortaokul Programı uygulanmakta olup 5. Sınıfta haftalık ders saatlerinin yarısı İngilizce öğretimine ayrılmıştır. 2. Yabancı Dil Almanca da bu sınıfta başlar. İngilizce dersleri sınıf yapısındaki düzey farklılıklarına göre programlanır. Başlangıç düzeyindeki öğrenciler ders yılı öncesinde 2 haftalık uyum programı ve yıl içinde etüt ve ek ders takviyesi ile yetiştirilirler. Daha üst düzeylerde okuma, yazma, konuşma, proje hazırlama, canlandırma etkinlikleri; Fen ve Matematik terminoloji çalışmaları ile ilerleme sağlanır.

Ortaokul sürecinde sınıflar ilerledikçe seviye farklılıkları giderilmiş olarak İngilizce ileri düzey eşiğine çıkarılır. Dilin 4 temel becerisi müfredata paralel olarak geliştirilir. Okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, yazılı ifade, sözlü ifade, dikte, dilbilgisi ve telaffuz becerileri gelişir. Türkçe ve İngilizce münazara, sunum, röportaj, kompozisyon ve proje etkinlikleri gerçekleştirilir. Şiir okuma, yazma edebi eser okuma ve analizleri yapılır. Dyn-Ed Bilgisayar Tabanlı Eğitim Metodolojisi desteği sürdürülür. Ortaokul sonunda öğrenciler İngilizceye hâkim ve yetkin, Almancada ise basit düzeyde konuşabilir, anlar, okur ve yazar durumdadırlar.

Ortaokulda Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler branşları ek derslerle desteklenerek uygulama ve pekiştirme çalışmaları yapılır. Karşılaştırmalı sonuç analizi ile deneme sınavlarından elde edilen veriler değerlendirilir ve başarısız konuların telafisi için önlem alınır.

Sarmallık oluşturan derslerin 5. Sınıftan başlayarak her sınıfta kazanımlarının tam olarak elde edilmesi Ortaokul sürecinin başarıyla tamamlanması için çok önemlidir. Hafta içi etüt uygulamaları ile eksikler giderilerek üst sınıfa hazırlanılır.

Ortaokulda 6, 7 ve 8. Sınıflarda her dersten alınan notların yılsonu ağırlıklı ortalaması, yılsonu başarı puanına ve üç sınıftaki yılsonu başarı puanlarının ortalaması da öğrencinin okul başarı puanını oluşturur. Bu puan, 8. Sınıfta bu sınıf müfredatından uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Merkezi Ortak Sınavları puanına katsayısı oranında eklenerek Ortaöğretime geçişte yerleştirme puanını oluşturur.

Bu nedenle,

Ortaokul düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin 5. Sınıftan başlayarak düzenli yaşam ve günlük planlı çalışma alışkanlıklarını iyi edinmeleri birini diğerinden ayırt etmeksizin tüm derslerine gereken önemi vererek çalışmaları Ortaöğretime geçişteki başarıları yönünden çok önemlidir.

Liseye geçiş sınavları için hazırlık programı,  müfredatın tam edindirilmesi, başarısızlık arz eden zafiyetlerin giderilmesi, deneme sınavları uygulanarak sonuçları doğrultusunda tekrar ve pekiştirme çalışmaları ile sürdürülür. Bireysel-toplu etüt ve takviye ile toplu başarıya ulaşma hedeflenir. Bu çalışmalardaki amaç, öğrencinin ortaokulda hedeflenen kazanımlar ve davranışları en üst düzeyde edinmesi, 1. Yabancı dili iyi; 2. Yabancı dili orta düzeyde anlar, konuşur, okur ve yazar durumda olması, Yıldız Koleji Anadolu Lisesine sınavsız geçiş hakkını kullanarak devam etmeyi bir tercih olarak değerlendirmesi ve gerek Yıldız Koleji Anadolu Lisesinin gerekse tercih edeceği Devlet Anadolu Lisesi veya Yabancı Özel Okulun başarılı öğrencisi olma  potansiyeline ulaşmış olmasıdır.
Ortaokulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz akademik performans, düzen ve davranışları ile tercihleri doğrultusunda öğrenimlerini sürdürdükleri Yıldız Anadolu Lisesinde, önde gelen Devlet Anadolu Liselerinde ve Yabancı Özel okullarda başarılarını sürdürmekte ve ön plana çıkmaktadırlar. Bu da onlara emek veren ailelerine ve okullarına haklı bir gurur kaynağı yaratmaktadır.

Yıldız Ortaokulu mezunları Yıldız Anadolu Lisesi bölümümüze sınavsız geçiş hakkına sahiptirler.

8. Sınıf LGS/MSOS hazırlık çalışmaları programımıza ilgili link tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

Akademik

 Bu kademede bulunan öğrenciler ergenlik dönemi içindedirler. Kız çocuklar genç kızlığa adım atmış, erkek çocuklar delikanlılığa geçmektedirler. Erkekler kızlardan daha çocuksu, kendi aralarında cüsse olarak ve davranışsal yönlerden farklı gelişebilmektedirler.

Tümünde “ben” kavramı ve kendi kişiliğini oluşturma çabası gözlenmektedir. Sır saklama, mahremiyet, gruplaşma, tercih kullanma, olayları yorumlama, eleştirme davranışları gelişir. Ani ve aşırı tepkiler, agresif  reaksiyonlar görülebilir. Özellikle erkek çocuklarda eklem ağrıları, denge bozukluğu, dikkat dağınıklığı, odaklanma güçlüğü baş gösterebilir. Bunlar, hızlı bedensel gelişimin ve hormonal değişimin tezahürleridir. Ailelere düşen görev; beslenme, uyku düzeni, yaşam düzeni,  yaklaşım, dinleme, paylaşım gibi konularda özenli davranmaktır. Sınıf içi ilişkilerinde olumlu ve empati geliştirici yaklaşımlar, davranışsal birlik, bütünlük sağlanması okulun eğitimsel fonksiyonunu öne çıkarmaktadır.

Rol-model oluşturma yanında anne-baba-çocuk hiyerarşisi korunmalı, çocuğa vaktinden önce yetişkin sorumluluğu yüklenmemelidir. Çocuk hala çocuk ve sevk-idareye muhtaç durumdadır. Hedef koyma, sınır çizme, görevlerini yerine getirmede talep kâr olma, kontrol ve takip gereklidir. Okulla yakın işbirliği ve iletişim içinde olarak değişmeler takip edilmeli ve doğru yaklaşımlar saptanmalıdır. Öğrencinin en verimli ve üretken çağıdır. Ortaöğretime kuvvetli temel oluşturacak bilgi birikimi, eleştirel düşünce, analiz, sentez, düşünce silsilesi oluşturma, güzel yazma, not tutma sorgulama, yorumlama, fikir üretme alışkanlıkları edindirilir.

Ders içi ve dışı etkinlikler, öğrenci kulüpleri sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti projeleri ünite gezileri ve kültürel amaçlı  geziler, hafta ve gün kutlamaları ile tören ve gösteriler öğretimi destekleyici eğitsel etkinlikler olarak sürdürülür. Sınıf temsilcileri seçilerek Okul Demokrasi Meclisi kurulur. Spor  takımları (basketbol, voleybol, masa tenisi, jimnastik) oluşturulur. Okullar arası  karşılaşma ve yarışmalarda yer alınır. Ulusal  kültür, milli duygular ve uluslararası genel kültür geliştirilir. Temizlik ve hijyen eğitimi, sağlık ve beslenme eğitimi gerekli konularda uzman desteği sağlanarak verilir.

Bu sınıflarda eğitim-öğretim, konusunda uzman branş öğretmenlerince sürdürülmektedir. Sınıf rehber öğretmeni de bir branş öğretmenidir. Öğrencileri tanır, takip eder, diğer öğretmenler ile koordinasyonu, veli-okul koordinasyonunu ve öğrencinin sınıf içindeki koordinasyonunu yürütmede aktif rol alır.
Her ders kendi müfredatı içinde işlenir, ölçme-değerlendirmesi yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar, kitap-defter-ders araçları düzeni, ödev (derse hazırlık ve pekiştirici çalışmalar ) performans görevleri, portfolio-proje çalışmaları, derse ve etkinliklere katılım notla değerlendirilir. İlköğretimdeki ölçme değerlendirme öğrencinin kişisel gelişimi ve yaş grubu içinde eğitimi gözetilerek yapılır.

Ortaokulumuzda Yabancı Dil Ağırlıklı Ortaokul Programı uygulanmakta olup 5. Sınıfta haftalık ders saatlerinin yarısı İngilizce öğretimine ayrılmıştır. 2. Yabancı Dil Almanca da bu sınıfta başlar. İngilizce dersleri sınıf yapısındaki düzey farklılıklarına göre programlanır. Başlangıç düzeyindeki öğrenciler ders yılı öncesinde 2 haftalık uyum programı ve yıl içinde etüt ve ek ders takviyesi ile yetiştirilirler. Daha üst düzeylerde okuma, yazma, konuşma, proje hazırlama, canlandırma etkinlikleri; Fen ve Matematik terminoloji çalışmaları ile ilerleme sağlanır.

Ortaokul sürecinde sınıflar ilerledikçe seviye farklılıkları giderilmiş olarak İngilizce ileri düzey eşiğine çıkarılır. Dilin 4 temel becerisi müfredata paralel olarak geliştirilir. Okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, yazılı ifade, sözlü ifade, dikte, dilbilgisi ve telaffuz becerileri gelişir. Türkçe ve İngilizce münazara, sunum, röportaj, kompozisyon ve proje etkinlikleri gerçekleştirilir. Şiir okuma, yazma edebi eser okuma ve analizleri yapılır. Dyn-Ed Bilgisayar Tabanlı Eğitim Metodolojisi desteği sürdürülür. Ortaokul sonunda öğrenciler İngilizceye hâkim ve yetkin, Almancada ise basit düzeyde konuşabilir, anlar, okur ve yazar durumdadırlar.

Ortaokulda Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler branşları ek derslerle desteklenerek uygulama ve pekiştirme çalışmaları yapılır. Karşılaştırmalı sonuç analizi ile deneme sınavlarından elde edilen veriler değerlendirilir ve başarısız konuların telafisi için önlem alınır.

Sarmallık oluşturan derslerin 5. Sınıftan başlayarak her sınıfta kazanımlarının tam olarak elde edilmesi Ortaokul sürecinin başarıyla tamamlanması için çok önemlidir. Hafta içi etüt uygulamaları ile eksikler giderilerek üst sınıfa hazırlanılır.

Ortaokulda 6, 7 ve 8. Sınıflarda her dersten alınan notların yılsonu ağırlıklı ortalaması, yılsonu başarı puanına ve üç sınıftaki yılsonu başarı puanlarının ortalaması da öğrencinin okul başarı puanını oluşturur. Bu puan, 8. Sınıfta bu sınıf müfredatından uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Merkezi Ortak Sınavları puanına katsayısı oranında eklenerek Ortaöğretime geçişte yerleştirme puanını oluşturur.

Bu nedenle,

Ortaokul düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin 5. Sınıftan başlayarak düzenli yaşam ve günlük planlı çalışma alışkanlıklarını iyi edinmeleri birini diğerinden ayırt etmeksizin tüm derslerine gereken önemi vererek çalışmaları Ortaöğretime geçişteki başarıları yönünden çok önemlidir.

Liseye geçiş sınavları için hazırlık programı,  müfredatın tam edindirilmesi, başarısızlık arz eden zafiyetlerin giderilmesi, deneme sınavları uygulanarak sonuçları doğrultusunda tekrar ve pekiştirme çalışmaları ile sürdürülür. Bireysel-toplu etüt ve takviye ile toplu başarıya ulaşma hedeflenir. Bu çalışmalardaki amaç, öğrencinin ortaokulda hedeflenen kazanımlar ve davranışları en üst düzeyde edinmesi, 1. Yabancı dili iyi; 2. Yabancı dili orta düzeyde anlar, konuşur, okur ve yazar durumda olması, Yıldız Koleji Anadolu Lisesine sınavsız geçiş hakkını kullanarak devam etmeyi bir tercih olarak değerlendirmesi ve gerek Yıldız Koleji Anadolu Lisesinin gerekse tercih edeceği Devlet Anadolu Lisesi veya Yabancı Özel Okulun başarılı öğrencisi olma  potansiyeline ulaşmış olmasıdır.
Ortaokulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz akademik performans, düzen ve davranışları ile tercihleri doğrultusunda öğrenimlerini sürdürdükleri Yıldız Anadolu Lisesinde, önde gelen Devlet Anadolu Liselerinde ve Yabancı Özel okullarda başarılarını sürdürmekte ve ön plana çıkmaktadırlar. Bu da onlara emek veren ailelerine ve okullarına haklı bir gurur kaynağı yaratmaktadır.

Yıldız Ortaokulu mezunları Yıldız Anadolu Lisesi bölümümüze sınavsız geçiş hakkına sahiptirler.

8. Sınıf LGS/MSOS hazırlık çalışmaları programımıza ilgili link tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları
2017 © Tüm Hakları Saklıdır.