İlkokul programımızda oyun, yarışma, şarkı, sanat çalışmaları aktiviteleri ve İlkokula Hazırlık sınıfında öğrenilen kelimeler ve kısa cümlelerin üzerine karşılıklı konuşma ve öğrenilen kelimelerin farklı cümlelerde kullanılması ile ve öğrencilerin derse aktif katılımları ile devam eder. Temeli güçlü olan öğrencilerimizi ileride uluslararası gündemdeki olayları yabancı dilde rahatlıkla izleyebilen, yorum yapabilen ve bulundukları toplum içinde kendilerini ifade edebilen Dünya Vatandaşı bireyler olarak yetiştirmeye çalışırız.

Yıldız Kolejinde İngilizce eğitim programı sınıf seviyeleri yükseldikçe birbirini tamamlayıcı ve öğrencinin seviyesini yükselten bir yapıda kurgulanmıştır.

İki dilli (bilingual) eğitim programının benimsendiği, Türk ve Yabancı öğretmenler tarafından verilen İngilizce eğitimi İlkokul 1.,2.,3. sınıflarda haftada 15 saat 4. Sınıfta haftada 10 saat İngilizce ve 1 saat Almanca olarak devam etmektedir. İngilizce dersleri 3 er derslik bloklar halinde verilmekte öğrenci bu derslerin ara teneffüslerinde de İngilizce konuşarak günün belli bir bölümünde sadece bir dile yoğunlaşabilmektedir.
   
   
İlkokul ve ortaokul İngilizce dil programına Dyned yazılım tabanlı eğitim programı da eklenir. Burada amaç okul dışında da İngilizce öğrenme yetilerinin devam etmesi ve kişisel istatistiklerle öğrenilmemiş veya az öğrenilmiş konuların belirlenmesi ve tekrarıdır. Dyned programı ile ilgili bilgi Anasayfa – Programlar – Dyned bölümünde detaylı verilmiştir.

İlkokula hazırlık sınıfı öğrencileri İlkokulda devam eden İngilizce programı ile birlikte Cambridge ESOL tarafından her yıl düzenlenen Young Learners Exams – Starters (2. ve 3. Sınıf) ve Movers (3. ve 4. Sınıf) sınavlarına girerler. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini ölçen bu sınavlarda öğrenciler İngilizce düzeylerini Uluslararası seviyede belirleme ve belgelendirme fırsatı elde ederler. İngilizce eğitim programımız dahilinde Cambridge ESOL sınavları Ortaokul 1. Sınıfta Flyers, 2. Sınıfta KET, 3. Sınıfta KET – PET ve son sınıfta PET sınavları ile devam eder. Okulumuz aynı zamanda Cambridge ESOL akredite sınav merkezidir.

Okul öncesi ve İlkokulda sağlam bir temel ve yabancı dil öğrenme yetilerini kazanmış öğrencilerimiz Ortaokul ve Lisede edebi eserleri inceler, Uluslararası eTwinning projelerine katılır ve JMUN (Junior Model United Nations) – MUN (Model United Nations) kulüplerinde aktif rol alırlar.
     
Neden İletişimsel Yaklaşım?

İletişimsel yaklaşım dil bilimcilerin ve eğitmenlerin işitsel ve gramer ağırlıklı eğitim tekniklerinin yetersizliği üzerine geliştirilmiş bir yaklaşımdır. İletişimsel yaklaşım dâhilinde öğrenci eğitmenin önderliğinde aktif bir şekilde öğrenmeye dâhil olur. Sadece dinleyen değil konuşan, kurgulanan çalışmada aktif rol alan, dokunarak, göstererek, tadarak öğrendiği dili aktif kullanır. Bu yaklaşım istisnasız tüm seviyeler için uygulanabilen bir yaklaşımdır. Öğrenci; okuyarak, yazarak, duyarak, dokunarak, tadarak yani tüm duyularını kullanarak dili tüm aşamaları ile öğrenmektedir.

İletişimsel yaklaşımın en önemli özelliklerinden biri de gerçek yaşam koşullarının dil eğitimine uygulanmasıdır. Dil eğitiminde “task based” – konu esaslı – eğitim öğretim materyalleri ile şekillendirilmektedir. Bu nedenle öğrenciler standart cümle kalıpları yerine hayat içinde kullanabilecekleri konuşma ve yazma konularını öğrenmektedirler.

Tüm bu eğitim boyunca eğitmen yol gösterir pozisyonda öğrenciyi öğrenmeye motive etmektedir. Sorumluluğun tamamen öğrencinin üzerinde olması nedeniyle öğretmen, öğrenciyi yönlendiren ve onu dili kullanmaya teşvik eden pozisyondadır. Yani eğitim boyunca öğrenci aktif, öğretmen pasif konumdadır.

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

İngilizce

İlkokul programımızda oyun, yarışma, şarkı, sanat çalışmaları aktiviteleri ve İlkokula Hazırlık sınıfında öğrenilen kelimeler ve kısa cümlelerin üzerine karşılıklı konuşma ve öğrenilen kelimelerin farklı cümlelerde kullanılması ile ve öğrencilerin derse aktif katılımları ile devam eder. Temeli güçlü olan öğrencilerimizi ileride uluslararası gündemdeki olayları yabancı dilde rahatlıkla izleyebilen, yorum yapabilen ve bulundukları toplum içinde kendilerini ifade edebilen Dünya Vatandaşı bireyler olarak yetiştirmeye çalışırız.

Yıldız Kolejinde İngilizce eğitim programı sınıf seviyeleri yükseldikçe birbirini tamamlayıcı ve öğrencinin seviyesini yükselten bir yapıda kurgulanmıştır.

İki dilli (bilingual) eğitim programının benimsendiği, Türk ve Yabancı öğretmenler tarafından verilen İngilizce eğitimi İlkokul 1.,2.,3. sınıflarda haftada 15 saat 4. Sınıfta haftada 10 saat İngilizce ve 1 saat Almanca olarak devam etmektedir. İngilizce dersleri 3 er derslik bloklar halinde verilmekte öğrenci bu derslerin ara teneffüslerinde de İngilizce konuşarak günün belli bir bölümünde sadece bir dile yoğunlaşabilmektedir.
   
   
İlkokul ve ortaokul İngilizce dil programına Dyned yazılım tabanlı eğitim programı da eklenir. Burada amaç okul dışında da İngilizce öğrenme yetilerinin devam etmesi ve kişisel istatistiklerle öğrenilmemiş veya az öğrenilmiş konuların belirlenmesi ve tekrarıdır. Dyned programı ile ilgili bilgi Anasayfa – Programlar – Dyned bölümünde detaylı verilmiştir.

İlkokula hazırlık sınıfı öğrencileri İlkokulda devam eden İngilizce programı ile birlikte Cambridge ESOL tarafından her yıl düzenlenen Young Learners Exams – Starters (2. ve 3. Sınıf) ve Movers (3. ve 4. Sınıf) sınavlarına girerler. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini ölçen bu sınavlarda öğrenciler İngilizce düzeylerini Uluslararası seviyede belirleme ve belgelendirme fırsatı elde ederler. İngilizce eğitim programımız dahilinde Cambridge ESOL sınavları Ortaokul 1. Sınıfta Flyers, 2. Sınıfta KET, 3. Sınıfta KET – PET ve son sınıfta PET sınavları ile devam eder. Okulumuz aynı zamanda Cambridge ESOL akredite sınav merkezidir.

Okul öncesi ve İlkokulda sağlam bir temel ve yabancı dil öğrenme yetilerini kazanmış öğrencilerimiz Ortaokul ve Lisede edebi eserleri inceler, Uluslararası eTwinning projelerine katılır ve JMUN (Junior Model United Nations) – MUN (Model United Nations) kulüplerinde aktif rol alırlar.
     
Neden İletişimsel Yaklaşım?

İletişimsel yaklaşım dil bilimcilerin ve eğitmenlerin işitsel ve gramer ağırlıklı eğitim tekniklerinin yetersizliği üzerine geliştirilmiş bir yaklaşımdır. İletişimsel yaklaşım dâhilinde öğrenci eğitmenin önderliğinde aktif bir şekilde öğrenmeye dâhil olur. Sadece dinleyen değil konuşan, kurgulanan çalışmada aktif rol alan, dokunarak, göstererek, tadarak öğrendiği dili aktif kullanır. Bu yaklaşım istisnasız tüm seviyeler için uygulanabilen bir yaklaşımdır. Öğrenci; okuyarak, yazarak, duyarak, dokunarak, tadarak yani tüm duyularını kullanarak dili tüm aşamaları ile öğrenmektedir.

İletişimsel yaklaşımın en önemli özelliklerinden biri de gerçek yaşam koşullarının dil eğitimine uygulanmasıdır. Dil eğitiminde “task based” – konu esaslı – eğitim öğretim materyalleri ile şekillendirilmektedir. Bu nedenle öğrenciler standart cümle kalıpları yerine hayat içinde kullanabilecekleri konuşma ve yazma konularını öğrenmektedirler.

Tüm bu eğitim boyunca eğitmen yol gösterir pozisyonda öğrenciyi öğrenmeye motive etmektedir. Sorumluluğun tamamen öğrencinin üzerinde olması nedeniyle öğretmen, öğrenciyi yönlendiren ve onu dili kullanmaya teşvik eden pozisyondadır. Yani eğitim boyunca öğrenci aktif, öğretmen pasif konumdadır.

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

İngilizce

İlkokul programımızda oyun, yarışma, şarkı, sanat çalışmaları aktiviteleri ve İlkokula Hazırlık sınıfında öğrenilen kelimeler ve kısa cümlelerin üzerine karşılıklı konuşma ve öğrenilen kelimelerin farklı cümlelerde kullanılması ile ve öğrencilerin derse aktif katılımları ile devam eder. Temeli güçlü olan öğrencilerimizi ileride uluslararası gündemdeki olayları yabancı dilde rahatlıkla izleyebilen, yorum yapabilen ve bulundukları toplum içinde kendilerini ifade edebilen Dünya Vatandaşı bireyler olarak yetiştirmeye çalışırız.

Yıldız Kolejinde İngilizce eğitim programı sınıf seviyeleri yükseldikçe birbirini tamamlayıcı ve öğrencinin seviyesini yükselten bir yapıda kurgulanmıştır.

İki dilli (bilingual) eğitim programının benimsendiği, Türk ve Yabancı öğretmenler tarafından verilen İngilizce eğitimi İlkokul 1.,2.,3. sınıflarda haftada 15 saat 4. Sınıfta haftada 10 saat İngilizce ve 1 saat Almanca olarak devam etmektedir. İngilizce dersleri 3 er derslik bloklar halinde verilmekte öğrenci bu derslerin ara teneffüslerinde de İngilizce konuşarak günün belli bir bölümünde sadece bir dile yoğunlaşabilmektedir.
   
   
İlkokul ve ortaokul İngilizce dil programına Dyned yazılım tabanlı eğitim programı da eklenir. Burada amaç okul dışında da İngilizce öğrenme yetilerinin devam etmesi ve kişisel istatistiklerle öğrenilmemiş veya az öğrenilmiş konuların belirlenmesi ve tekrarıdır. Dyned programı ile ilgili bilgi Anasayfa – Programlar – Dyned bölümünde detaylı verilmiştir.

İlkokula hazırlık sınıfı öğrencileri İlkokulda devam eden İngilizce programı ile birlikte Cambridge ESOL tarafından her yıl düzenlenen Young Learners Exams – Starters (2. ve 3. Sınıf) ve Movers (3. ve 4. Sınıf) sınavlarına girerler. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini ölçen bu sınavlarda öğrenciler İngilizce düzeylerini Uluslararası seviyede belirleme ve belgelendirme fırsatı elde ederler. İngilizce eğitim programımız dahilinde Cambridge ESOL sınavları Ortaokul 1. Sınıfta Flyers, 2. Sınıfta KET, 3. Sınıfta KET – PET ve son sınıfta PET sınavları ile devam eder. Okulumuz aynı zamanda Cambridge ESOL akredite sınav merkezidir.

Okul öncesi ve İlkokulda sağlam bir temel ve yabancı dil öğrenme yetilerini kazanmış öğrencilerimiz Ortaokul ve Lisede edebi eserleri inceler, Uluslararası eTwinning projelerine katılır ve JMUN (Junior Model United Nations) – MUN (Model United Nations) kulüplerinde aktif rol alırlar.
     
Neden İletişimsel Yaklaşım?

İletişimsel yaklaşım dil bilimcilerin ve eğitmenlerin işitsel ve gramer ağırlıklı eğitim tekniklerinin yetersizliği üzerine geliştirilmiş bir yaklaşımdır. İletişimsel yaklaşım dâhilinde öğrenci eğitmenin önderliğinde aktif bir şekilde öğrenmeye dâhil olur. Sadece dinleyen değil konuşan, kurgulanan çalışmada aktif rol alan, dokunarak, göstererek, tadarak öğrendiği dili aktif kullanır. Bu yaklaşım istisnasız tüm seviyeler için uygulanabilen bir yaklaşımdır. Öğrenci; okuyarak, yazarak, duyarak, dokunarak, tadarak yani tüm duyularını kullanarak dili tüm aşamaları ile öğrenmektedir.

İletişimsel yaklaşımın en önemli özelliklerinden biri de gerçek yaşam koşullarının dil eğitimine uygulanmasıdır. Dil eğitiminde “task based” – konu esaslı – eğitim öğretim materyalleri ile şekillendirilmektedir. Bu nedenle öğrenciler standart cümle kalıpları yerine hayat içinde kullanabilecekleri konuşma ve yazma konularını öğrenmektedirler.

Tüm bu eğitim boyunca eğitmen yol gösterir pozisyonda öğrenciyi öğrenmeye motive etmektedir. Sorumluluğun tamamen öğrencinin üzerinde olması nedeniyle öğretmen, öğrenciyi yönlendiren ve onu dili kullanmaya teşvik eden pozisyondadır. Yani eğitim boyunca öğrenci aktif, öğretmen pasif konumdadır.

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

İngilizce

İlkokul programımızda oyun, yarışma, şarkı, sanat çalışmaları aktiviteleri ve İlkokula Hazırlık sınıfında öğrenilen kelimeler ve kısa cümlelerin üzerine karşılıklı konuşma ve öğrenilen kelimelerin farklı cümlelerde kullanılması ile ve öğrencilerin derse aktif katılımları ile devam eder. Temeli güçlü olan öğrencilerimizi ileride uluslararası gündemdeki olayları yabancı dilde rahatlıkla izleyebilen, yorum yapabilen ve bulundukları toplum içinde kendilerini ifade edebilen Dünya Vatandaşı bireyler olarak yetiştirmeye çalışırız.

Yıldız Kolejinde İngilizce eğitim programı sınıf seviyeleri yükseldikçe birbirini tamamlayıcı ve öğrencinin seviyesini yükselten bir yapıda kurgulanmıştır.

İki dilli (bilingual) eğitim programının benimsendiği, Türk ve Yabancı öğretmenler tarafından verilen İngilizce eğitimi İlkokul 1.,2.,3. sınıflarda haftada 15 saat 4. Sınıfta haftada 10 saat İngilizce ve 1 saat Almanca olarak devam etmektedir. İngilizce dersleri 3 er derslik bloklar halinde verilmekte öğrenci bu derslerin ara teneffüslerinde de İngilizce konuşarak günün belli bir bölümünde sadece bir dile yoğunlaşabilmektedir.
   
   
İlkokul ve ortaokul İngilizce dil programına Dyned yazılım tabanlı eğitim programı da eklenir. Burada amaç okul dışında da İngilizce öğrenme yetilerinin devam etmesi ve kişisel istatistiklerle öğrenilmemiş veya az öğrenilmiş konuların belirlenmesi ve tekrarıdır. Dyned programı ile ilgili bilgi Anasayfa – Programlar – Dyned bölümünde detaylı verilmiştir.

İlkokula hazırlık sınıfı öğrencileri İlkokulda devam eden İngilizce programı ile birlikte Cambridge ESOL tarafından her yıl düzenlenen Young Learners Exams – Starters (2. ve 3. Sınıf) ve Movers (3. ve 4. Sınıf) sınavlarına girerler. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini ölçen bu sınavlarda öğrenciler İngilizce düzeylerini Uluslararası seviyede belirleme ve belgelendirme fırsatı elde ederler. İngilizce eğitim programımız dahilinde Cambridge ESOL sınavları Ortaokul 1. Sınıfta Flyers, 2. Sınıfta KET, 3. Sınıfta KET – PET ve son sınıfta PET sınavları ile devam eder. Okulumuz aynı zamanda Cambridge ESOL akredite sınav merkezidir.

Okul öncesi ve İlkokulda sağlam bir temel ve yabancı dil öğrenme yetilerini kazanmış öğrencilerimiz Ortaokul ve Lisede edebi eserleri inceler, Uluslararası eTwinning projelerine katılır ve JMUN (Junior Model United Nations) – MUN (Model United Nations) kulüplerinde aktif rol alırlar.
     
Neden İletişimsel Yaklaşım?

İletişimsel yaklaşım dil bilimcilerin ve eğitmenlerin işitsel ve gramer ağırlıklı eğitim tekniklerinin yetersizliği üzerine geliştirilmiş bir yaklaşımdır. İletişimsel yaklaşım dâhilinde öğrenci eğitmenin önderliğinde aktif bir şekilde öğrenmeye dâhil olur. Sadece dinleyen değil konuşan, kurgulanan çalışmada aktif rol alan, dokunarak, göstererek, tadarak öğrendiği dili aktif kullanır. Bu yaklaşım istisnasız tüm seviyeler için uygulanabilen bir yaklaşımdır. Öğrenci; okuyarak, yazarak, duyarak, dokunarak, tadarak yani tüm duyularını kullanarak dili tüm aşamaları ile öğrenmektedir.

İletişimsel yaklaşımın en önemli özelliklerinden biri de gerçek yaşam koşullarının dil eğitimine uygulanmasıdır. Dil eğitiminde “task based” – konu esaslı – eğitim öğretim materyalleri ile şekillendirilmektedir. Bu nedenle öğrenciler standart cümle kalıpları yerine hayat içinde kullanabilecekleri konuşma ve yazma konularını öğrenmektedirler.

Tüm bu eğitim boyunca eğitmen yol gösterir pozisyonda öğrenciyi öğrenmeye motive etmektedir. Sorumluluğun tamamen öğrencinin üzerinde olması nedeniyle öğretmen, öğrenciyi yönlendiren ve onu dili kullanmaya teşvik eden pozisyondadır. Yani eğitim boyunca öğrenci aktif, öğretmen pasif konumdadır.

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları
2017 © Tüm Hakları Saklıdır.