Ortaöğretimin son yılının yaşandığı bu sınıf, 4 yıllık Eğitim Programının sonuçlarının alındığı çok önemli bir dönemi kapsamaktadır.

Okulumuzun statüsü gereği 2 ana hedefi vardır.
1- Ortaöğretimin temel hedeflerine, Yıldız Kolejinin vizyon ve misyonu içindeki hedeflerine ulaşmış olarak ortaöğretimini başarı ile tamamlayan gençlerimiz “Lise Diploması” ile mezun olacaklardır.

Bu hedefler,
» Ortaöğretim müfredatının kapsadığı bilgi, beceri ve kültürel donanımı edinmiş olmak.
» Anadil ve 1. Yabancı Dilde (İngilizce) ileri düzeyde güzel konuşur, güzel yazar, kendini ve fikrini doğru ifade eder, okuma alışkanlığına sahip, metinleri doğru anlar, yorumlar metin oluşturur, durumda edebi kültür ve zevk edinmiş olmak; 2. yabancı dilde aynı becerileri geliştirebilir düzeyde edinmiş olmak.
» Ulusal ve uluslararası genel kültüre sahip olmak tarihi olgular olaylar, güncel ve aktüel olayları ilgi ile takip etmek, fikrini üretebilmek ve savunabilmek; dış etkenleri analiz ederek kendi çizgisini oluşturabilmek için gerekli birikime, özgüvene ve toplumsal duyarlılığa sahip olmak kendine ve ailesine milletine yararlı olacak niteliğe ulaşmak.
» İletişim becerileri, sunum teknikleri, araştırma ve proje oluşturma teknikleri, teknolojik olanakları kullanma becerileri gibi yaşamsal konularda nitelik kazanmış olmak
» Milli duyguları kuvvetli, Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk İlkelerini koruyacak; her ortamda kendini, ailesini ve milletini temsil edecek nitelikte vatandaş olmaktır.

Öğrencilerimiz yurtiçi veya yurtdışı tercih ettikleri Yükseköğretim kurumunda öğrenim  hakkı kazanmak için tercihlerine göre Ulusal yükseköğretime geçiş sınavlarında başarılı olmak veya Yurt dışı yükseköğretim kurumlarının kabul koşullarını sağlamak durumundadırlar.

Yükseköğretime geçiş için iki aşamalı sınav uygulanmaktadır. YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) Lise 1. ve 2. sınıflar ağırlıklı olmak üzere takip eden sınıflarda ortak olarak okunan derslerin müfredatlarını içeren tek oturumlu sınavdır.
Bu sınavda alt puan barajını aşan öğrenciler 2 yıllık Meslek Yüksek Okulları ile Özel yetenekle öğrenci alan yükseköğretim kurumlarının yetenek sınavlarına ve Açık öğretim fakültelerine girebilirler. Ancak 4 yıllık yükseköğretim lisans programlarına yerleştirme sınavlarına (LYS) giremezler.

Üst puan barajını aşarak başarılı olan öğrencilerse lisans yerleştirme sınavlarına girebilirler. LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) Matematik, Edebiyat-Coğrafya, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Yabancı Dil olmak üzere 5 ayrı oturumda uygulanır ve Öğrenci, tercihi doğrultusunda bu sınavlardan ihtiyaç duyduğu puanı ona sağlayacak alanlara girebilir.
Sayısal, Sözel, Eşit ağırlıklı veya Yabancı Dil puanı ile öğrenci alan yükseköğretim kurumlarından, puanları doğrultusunda tercih listesi oluşturarak yükseköğretime başvururlar, LYS sınavları Lise 1. ve Lise 2. sınıflarda okunan ortak müfredat yanında ağırlıklı olarak Lise 3. ve Lise 4. sınıflarda okunan puan türleri kapsamındaki alanların ders gruplarının müfredatından oluşturulmaktadır.

Okulumuzda, Lise 4.sınıfta okunan derslerin içinde ve ilave çalışma programı ile YGS ve LYS sınavları müfredatının tekrar ve pekiştirilmesini içeren bir öğretim planı uygulanmaktadır. Konu tarama ve toplam 8 kez uygulanan YGS  ve LYS deneme sınavları ile öğrencinin performans gelişimi takip edilmekte, öğrencide sınava yönelik, zihinsel, psikolojik ve biyolojik hazırlık sağlanmaktadır.

Sınavlara Hazırlık Programımız; son sınıf öğretmenlerinden oluşan komisyonla, plan dâhilinde sürdürülmekte, öğrenci bireysel ve toplu rehberlik altında yükseköğretime hazırlanmaktadır. Bu rehberlik, meslek ve yükseköğretim kurumlarının tanıtımını da içermektedir. Tercih listelerinin oluşturulmasında öğrenci ve veliye en yararlı bireysel rehberlik okulumuzda sağlanmaktadır.
 
 

Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

4. Sınıf

Ortaöğretimin son yılının yaşandığı bu sınıf, 4 yıllık Eğitim Programının sonuçlarının alındığı çok önemli bir dönemi kapsamaktadır.

Okulumuzun statüsü gereği 2 ana hedefi vardır.
1- Ortaöğretimin temel hedeflerine, Yıldız Kolejinin vizyon ve misyonu içindeki hedeflerine ulaşmış olarak ortaöğretimini başarı ile tamamlayan gençlerimiz “Lise Diploması” ile mezun olacaklardır.

Bu hedefler,
» Ortaöğretim müfredatının kapsadığı bilgi, beceri ve kültürel donanımı edinmiş olmak.
» Anadil ve 1. Yabancı Dilde (İngilizce) ileri düzeyde güzel konuşur, güzel yazar, kendini ve fikrini doğru ifade eder, okuma alışkanlığına sahip, metinleri doğru anlar, yorumlar metin oluşturur, durumda edebi kültür ve zevk edinmiş olmak; 2. yabancı dilde aynı becerileri geliştirebilir düzeyde edinmiş olmak.
» Ulusal ve uluslararası genel kültüre sahip olmak tarihi olgular olaylar, güncel ve aktüel olayları ilgi ile takip etmek, fikrini üretebilmek ve savunabilmek; dış etkenleri analiz ederek kendi çizgisini oluşturabilmek için gerekli birikime, özgüvene ve toplumsal duyarlılığa sahip olmak kendine ve ailesine milletine yararlı olacak niteliğe ulaşmak.
» İletişim becerileri, sunum teknikleri, araştırma ve proje oluşturma teknikleri, teknolojik olanakları kullanma becerileri gibi yaşamsal konularda nitelik kazanmış olmak
» Milli duyguları kuvvetli, Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk İlkelerini koruyacak; her ortamda kendini, ailesini ve milletini temsil edecek nitelikte vatandaş olmaktır.

Öğrencilerimiz yurtiçi veya yurtdışı tercih ettikleri Yükseköğretim kurumunda öğrenim  hakkı kazanmak için tercihlerine göre Ulusal yükseköğretime geçiş sınavlarında başarılı olmak veya Yurt dışı yükseköğretim kurumlarının kabul koşullarını sağlamak durumundadırlar.

Yükseköğretime geçiş için iki aşamalı sınav uygulanmaktadır. YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) Lise 1. ve 2. sınıflar ağırlıklı olmak üzere takip eden sınıflarda ortak olarak okunan derslerin müfredatlarını içeren tek oturumlu sınavdır.
Bu sınavda alt puan barajını aşan öğrenciler 2 yıllık Meslek Yüksek Okulları ile Özel yetenekle öğrenci alan yükseköğretim kurumlarının yetenek sınavlarına ve Açık öğretim fakültelerine girebilirler. Ancak 4 yıllık yükseköğretim lisans programlarına yerleştirme sınavlarına (LYS) giremezler.

Üst puan barajını aşarak başarılı olan öğrencilerse lisans yerleştirme sınavlarına girebilirler. LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) Matematik, Edebiyat-Coğrafya, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Yabancı Dil olmak üzere 5 ayrı oturumda uygulanır ve Öğrenci, tercihi doğrultusunda bu sınavlardan ihtiyaç duyduğu puanı ona sağlayacak alanlara girebilir.
Sayısal, Sözel, Eşit ağırlıklı veya Yabancı Dil puanı ile öğrenci alan yükseköğretim kurumlarından, puanları doğrultusunda tercih listesi oluşturarak yükseköğretime başvururlar, LYS sınavları Lise 1. ve Lise 2. sınıflarda okunan ortak müfredat yanında ağırlıklı olarak Lise 3. ve Lise 4. sınıflarda okunan puan türleri kapsamındaki alanların ders gruplarının müfredatından oluşturulmaktadır.

Okulumuzda, Lise 4.sınıfta okunan derslerin içinde ve ilave çalışma programı ile YGS ve LYS sınavları müfredatının tekrar ve pekiştirilmesini içeren bir öğretim planı uygulanmaktadır. Konu tarama ve toplam 8 kez uygulanan YGS  ve LYS deneme sınavları ile öğrencinin performans gelişimi takip edilmekte, öğrencide sınava yönelik, zihinsel, psikolojik ve biyolojik hazırlık sağlanmaktadır.

Sınavlara Hazırlık Programımız; son sınıf öğretmenlerinden oluşan komisyonla, plan dâhilinde sürdürülmekte, öğrenci bireysel ve toplu rehberlik altında yükseköğretime hazırlanmaktadır. Bu rehberlik, meslek ve yükseköğretim kurumlarının tanıtımını da içermektedir. Tercih listelerinin oluşturulmasında öğrenci ve veliye en yararlı bireysel rehberlik okulumuzda sağlanmaktadır.
 
 

Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

4. Sınıf

Ortaöğretimin son yılının yaşandığı bu sınıf, 4 yıllık Eğitim Programının sonuçlarının alındığı çok önemli bir dönemi kapsamaktadır.

Okulumuzun statüsü gereği 2 ana hedefi vardır.
1- Ortaöğretimin temel hedeflerine, Yıldız Kolejinin vizyon ve misyonu içindeki hedeflerine ulaşmış olarak ortaöğretimini başarı ile tamamlayan gençlerimiz “Lise Diploması” ile mezun olacaklardır.

Bu hedefler,
» Ortaöğretim müfredatının kapsadığı bilgi, beceri ve kültürel donanımı edinmiş olmak.
» Anadil ve 1. Yabancı Dilde (İngilizce) ileri düzeyde güzel konuşur, güzel yazar, kendini ve fikrini doğru ifade eder, okuma alışkanlığına sahip, metinleri doğru anlar, yorumlar metin oluşturur, durumda edebi kültür ve zevk edinmiş olmak; 2. yabancı dilde aynı becerileri geliştirebilir düzeyde edinmiş olmak.
» Ulusal ve uluslararası genel kültüre sahip olmak tarihi olgular olaylar, güncel ve aktüel olayları ilgi ile takip etmek, fikrini üretebilmek ve savunabilmek; dış etkenleri analiz ederek kendi çizgisini oluşturabilmek için gerekli birikime, özgüvene ve toplumsal duyarlılığa sahip olmak kendine ve ailesine milletine yararlı olacak niteliğe ulaşmak.
» İletişim becerileri, sunum teknikleri, araştırma ve proje oluşturma teknikleri, teknolojik olanakları kullanma becerileri gibi yaşamsal konularda nitelik kazanmış olmak
» Milli duyguları kuvvetli, Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk İlkelerini koruyacak; her ortamda kendini, ailesini ve milletini temsil edecek nitelikte vatandaş olmaktır.

Öğrencilerimiz yurtiçi veya yurtdışı tercih ettikleri Yükseköğretim kurumunda öğrenim  hakkı kazanmak için tercihlerine göre Ulusal yükseköğretime geçiş sınavlarında başarılı olmak veya Yurt dışı yükseköğretim kurumlarının kabul koşullarını sağlamak durumundadırlar.

Yükseköğretime geçiş için iki aşamalı sınav uygulanmaktadır. YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) Lise 1. ve 2. sınıflar ağırlıklı olmak üzere takip eden sınıflarda ortak olarak okunan derslerin müfredatlarını içeren tek oturumlu sınavdır.
Bu sınavda alt puan barajını aşan öğrenciler 2 yıllık Meslek Yüksek Okulları ile Özel yetenekle öğrenci alan yükseköğretim kurumlarının yetenek sınavlarına ve Açık öğretim fakültelerine girebilirler. Ancak 4 yıllık yükseköğretim lisans programlarına yerleştirme sınavlarına (LYS) giremezler.

Üst puan barajını aşarak başarılı olan öğrencilerse lisans yerleştirme sınavlarına girebilirler. LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) Matematik, Edebiyat-Coğrafya, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Yabancı Dil olmak üzere 5 ayrı oturumda uygulanır ve Öğrenci, tercihi doğrultusunda bu sınavlardan ihtiyaç duyduğu puanı ona sağlayacak alanlara girebilir.
Sayısal, Sözel, Eşit ağırlıklı veya Yabancı Dil puanı ile öğrenci alan yükseköğretim kurumlarından, puanları doğrultusunda tercih listesi oluşturarak yükseköğretime başvururlar, LYS sınavları Lise 1. ve Lise 2. sınıflarda okunan ortak müfredat yanında ağırlıklı olarak Lise 3. ve Lise 4. sınıflarda okunan puan türleri kapsamındaki alanların ders gruplarının müfredatından oluşturulmaktadır.

Okulumuzda, Lise 4.sınıfta okunan derslerin içinde ve ilave çalışma programı ile YGS ve LYS sınavları müfredatının tekrar ve pekiştirilmesini içeren bir öğretim planı uygulanmaktadır. Konu tarama ve toplam 8 kez uygulanan YGS  ve LYS deneme sınavları ile öğrencinin performans gelişimi takip edilmekte, öğrencide sınava yönelik, zihinsel, psikolojik ve biyolojik hazırlık sağlanmaktadır.

Sınavlara Hazırlık Programımız; son sınıf öğretmenlerinden oluşan komisyonla, plan dâhilinde sürdürülmekte, öğrenci bireysel ve toplu rehberlik altında yükseköğretime hazırlanmaktadır. Bu rehberlik, meslek ve yükseköğretim kurumlarının tanıtımını da içermektedir. Tercih listelerinin oluşturulmasında öğrenci ve veliye en yararlı bireysel rehberlik okulumuzda sağlanmaktadır.
 
 

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

4. Sınıf

Ortaöğretimin son yılının yaşandığı bu sınıf, 4 yıllık Eğitim Programının sonuçlarının alındığı çok önemli bir dönemi kapsamaktadır.

Okulumuzun statüsü gereği 2 ana hedefi vardır.
1- Ortaöğretimin temel hedeflerine, Yıldız Kolejinin vizyon ve misyonu içindeki hedeflerine ulaşmış olarak ortaöğretimini başarı ile tamamlayan gençlerimiz “Lise Diploması” ile mezun olacaklardır.

Bu hedefler,
» Ortaöğretim müfredatının kapsadığı bilgi, beceri ve kültürel donanımı edinmiş olmak.
» Anadil ve 1. Yabancı Dilde (İngilizce) ileri düzeyde güzel konuşur, güzel yazar, kendini ve fikrini doğru ifade eder, okuma alışkanlığına sahip, metinleri doğru anlar, yorumlar metin oluşturur, durumda edebi kültür ve zevk edinmiş olmak; 2. yabancı dilde aynı becerileri geliştirebilir düzeyde edinmiş olmak.
» Ulusal ve uluslararası genel kültüre sahip olmak tarihi olgular olaylar, güncel ve aktüel olayları ilgi ile takip etmek, fikrini üretebilmek ve savunabilmek; dış etkenleri analiz ederek kendi çizgisini oluşturabilmek için gerekli birikime, özgüvene ve toplumsal duyarlılığa sahip olmak kendine ve ailesine milletine yararlı olacak niteliğe ulaşmak.
» İletişim becerileri, sunum teknikleri, araştırma ve proje oluşturma teknikleri, teknolojik olanakları kullanma becerileri gibi yaşamsal konularda nitelik kazanmış olmak
» Milli duyguları kuvvetli, Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk İlkelerini koruyacak; her ortamda kendini, ailesini ve milletini temsil edecek nitelikte vatandaş olmaktır.

Öğrencilerimiz yurtiçi veya yurtdışı tercih ettikleri Yükseköğretim kurumunda öğrenim  hakkı kazanmak için tercihlerine göre Ulusal yükseköğretime geçiş sınavlarında başarılı olmak veya Yurt dışı yükseköğretim kurumlarının kabul koşullarını sağlamak durumundadırlar.

Yükseköğretime geçiş için iki aşamalı sınav uygulanmaktadır. YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) Lise 1. ve 2. sınıflar ağırlıklı olmak üzere takip eden sınıflarda ortak olarak okunan derslerin müfredatlarını içeren tek oturumlu sınavdır.
Bu sınavda alt puan barajını aşan öğrenciler 2 yıllık Meslek Yüksek Okulları ile Özel yetenekle öğrenci alan yükseköğretim kurumlarının yetenek sınavlarına ve Açık öğretim fakültelerine girebilirler. Ancak 4 yıllık yükseköğretim lisans programlarına yerleştirme sınavlarına (LYS) giremezler.

Üst puan barajını aşarak başarılı olan öğrencilerse lisans yerleştirme sınavlarına girebilirler. LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) Matematik, Edebiyat-Coğrafya, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Yabancı Dil olmak üzere 5 ayrı oturumda uygulanır ve Öğrenci, tercihi doğrultusunda bu sınavlardan ihtiyaç duyduğu puanı ona sağlayacak alanlara girebilir.
Sayısal, Sözel, Eşit ağırlıklı veya Yabancı Dil puanı ile öğrenci alan yükseköğretim kurumlarından, puanları doğrultusunda tercih listesi oluşturarak yükseköğretime başvururlar, LYS sınavları Lise 1. ve Lise 2. sınıflarda okunan ortak müfredat yanında ağırlıklı olarak Lise 3. ve Lise 4. sınıflarda okunan puan türleri kapsamındaki alanların ders gruplarının müfredatından oluşturulmaktadır.

Okulumuzda, Lise 4.sınıfta okunan derslerin içinde ve ilave çalışma programı ile YGS ve LYS sınavları müfredatının tekrar ve pekiştirilmesini içeren bir öğretim planı uygulanmaktadır. Konu tarama ve toplam 8 kez uygulanan YGS  ve LYS deneme sınavları ile öğrencinin performans gelişimi takip edilmekte, öğrencide sınava yönelik, zihinsel, psikolojik ve biyolojik hazırlık sağlanmaktadır.

Sınavlara Hazırlık Programımız; son sınıf öğretmenlerinden oluşan komisyonla, plan dâhilinde sürdürülmekte, öğrenci bireysel ve toplu rehberlik altında yükseköğretime hazırlanmaktadır. Bu rehberlik, meslek ve yükseköğretim kurumlarının tanıtımını da içermektedir. Tercih listelerinin oluşturulmasında öğrenci ve veliye en yararlı bireysel rehberlik okulumuzda sağlanmaktadır.
 
 

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları
2017 © Tüm Hakları Saklıdır.