ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) HAZIRLIK PROGRAMI
 
Ortaöğretimden Yüksek Öğretime Geçişte iki aşamalı Sınav Sistemi uygulanmaktadır.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
Ortaöğretim süresince her sınıf düzeyinde tüm öğrencilerin ortak olarak zorunlu ders kapsamında okudukları derslerin müfredatını içerir.
Bu sınav Nisan ayında yapılır ve 9. Sınıftan itibaren Tüm derslerden öğrenci başarısını gösteren Ortaöğretim Başarı Puanı sınav başarısı ile birlikte YGS puanını oluşturur.

Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)
Ortak derslerle birlikte 11 ve 12. Sınıfta seçmeli statüde yer alan derslerin müfredatlarının, Lisans eğitimi veren Yüksek Öğretim Kurumlarının belirlediği Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlıklı ve Yabancı Dil puanları doğrultusunda her biri ayrı oturumda uygulanan Matematik, Edebiyat – Coğrafya, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil Sınavlarıdır. Öğrenci hedefleri doğrultusunda puan türüne göre bu sınavlardan tümü ya da bir kısmına girebilir.
Bu sınavlar, Haziran ayında yapılır.

Okulumuzda 11 ve 12. Sınıflarda öğrenim gören öğrencilerimiz, YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) hazırlık programından, 12. Sınıf öğrencilerimiz LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) Hazırlık Programından yararlandırılmaktadırlar.

Öğrencilerimizi Yüksek Öğretime Geçiş Sınavlarına Hazırlama Programımız aşağıdaki basamaklardan oluşmaktadır.

Altyapının kuvvetli oluşturulması:
Ortaokul ve Lise düzeylerinde altyapı, akademik kazanımlar yanında ruhsal ve düşünsel olgunluk, genel kültür, analitik düşünme, irdeleme, sebep-sonuç ilişkisi kurma ve bilinenden bilinmeyene, sebepten sonuca silsile oluşturma, yorumlama ve ayırt edebilme becerilerinde gelişmiş ve özgüven geliştirmiş olmayı içermektedir.
Lise 1. Sınıftan başlayarak
» Sınavlar kapsamındaki tüm derslerin ve bu dersleri destekleyici ve ihtisas alanlarına yönelik seçmeli derslerin müfredatlarının tam edindirilmesi,
» Öğrencinin kişisel ve kültürel gelişimini destekleyici
» Rehabilite edici etkinlikler
» Yetenek ve ilgi alanlarını belirleyici, geliştirici etkinlikler
» Uygulama, Gezi, Gözlem
» Araştırmaya dayalı ve proje bazlı çalışmalar
» Okuma, irdeleme, tartışma, sunum alışkanlık ve becerilerini geliştirici çalışmaların
» müfredatlar kapsamında ve paralel yürütülmesi ile etkin öğrenme
konularında kapsamlı çalışmalar yürütülür.
 
Ders içi ve ders dışı Sınav Hazırlık Çalışmaları:

» Her kademede günlük derslerin bitiminde bireysel, ortak payda grupları ve toplu olarak etüt çalışmaları
» 1 ve 12. Sınıflarda haftalık ders programı içinde sınav hazırlık, tekrar ve takviye çalışmaları; günlük toparlayıcı-pekiştirici takviye etütleri
» YGS Programı boyunca 11 ve 12. sınıflarda LYS amaçlı 12. Sınıfta ders yılı öncesi (3 hafta) ve ders yılı içinde Cumartesi günleri takviye ve sınav hazırlık programı.
» YGS ve LYS Deneme Sınavları uygulaması, (8 uygulama) Sınav sonuç analizleri ve   fasılalı tekrarlarla eksiklerin giderilmesi çalışmaları.
Bu çalışmalar ders yılı sonuna kadar 640 saatlik Sınav Hazırlama Programı doğrultusunda uygulanır.

Üniversite Hazırlık Komisyonu Çalışmaları, Öğrenciler ve Velileri ile Toplantılar
Üniversite Hazırlık Komisyonu Lise son sınıfa dersi olan öğretmenlerden oluşur. Okul açılmadan yıllık faaliyet takvimini oluşturur. Hazırlık çalışmalarında kullanılacak destek materyalini belirler. Her deneme sınavından sonra toplanarak öğrencilerin başarılarını bireysel olarak irdeler ve alınacak önlemleri belirler.

Her deneme sınavından sonra sınav sonuçları öğrencilerle birlikte tartışılır. Eksik alan ve konular, nasıl çalışmaları gerektiği kendilerine anlatılır. Çalışma düzenleri hakkında rehberlik yapılır.
Her dönemin başında ve ortasında düzenlenen veli toplantıları ile veliler bilgilendirilir. Öğrencinin devam ettiği dershanedeki başarısı da Rehberlik Servisince izlenir ve başarısızlık nedenleri belirlenip giderilmeye çalışılır.

Bilgilendirme ve Rehberlik Çalışmaları:
» Okulların açılması ile birlikte Lise son sınıf öğrencileri ve velilerine sınavlar hakkında kapsamlı bilgilendirme toplantıları, YGS-LYS hazırlık rehberinin dağıtılması, okulumuzda yapılan çalışmaların anlatılması ve çalışma takviminin bildirilmesi.
» Kendini Değerlendirme Envanteri, Akademik Benlik Kavramı testlerinin uygulanması
» Sınav Kaygısı ile baş etme için bireysel rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.
 
Tercih Rehberliği
Tercihlerin yapıldığı Temmuz ayında Rehberlik Servisi ve okulumuz uzmanları her öğrenci için, sınav başarısına göre tercih edebileceği kurumların listesini hazırlar ve tercih listelerinin hazırlanmasında yardımcı olur. Okulumuz sınav sitemindeki değişmeleri çok yakından izlemekte ve bu konudaki deneyimi ile tercih yanılgılarını önlemektedir.
 

YGS HAZIRLIK ÖRNEK PROGRAMI 

HAFTA SONU ÇALIŞMA PROGRAMI

HAFTA   1. DERS 2. DERS 3. DERS 4. DERS 5. DERS
    09.00-09.40 09.50-10.30 10.40-11.20 11.30-12.10 12.20-13.00
1. Hafta   Matematik Matematik Dil Anlatım  Dil Anlatım Tarih
2. Hafta   Biyoloji Biyoloji  Geometri Coğrafya Coğrafya
3. Hafta   Matematik Matematik Dil Anlatım Dil Anlatım Tarih 
4. Hafta   Biyoloji Geometri Geometri Fizik Fizik

 HAFTA İÇİ ETÜT PROGRAMI

DERS GRUP Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
1. Ders Fen/Mat Kimya Fizik Mat /Geometri Biyoloji  
2. Ders EAS Tarih Dil ve Anlatım, Türk Ed. Mat /Geometri Coğrafya  
3. Ders Yabancı Dil    İngilizce   İngilizce  
    Hafta İçi: YGS Deneme Sınavı      

 

Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

YGS/LYS Çalışmaları

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) HAZIRLIK PROGRAMI
 
Ortaöğretimden Yüksek Öğretime Geçişte iki aşamalı Sınav Sistemi uygulanmaktadır.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
Ortaöğretim süresince her sınıf düzeyinde tüm öğrencilerin ortak olarak zorunlu ders kapsamında okudukları derslerin müfredatını içerir.
Bu sınav Nisan ayında yapılır ve 9. Sınıftan itibaren Tüm derslerden öğrenci başarısını gösteren Ortaöğretim Başarı Puanı sınav başarısı ile birlikte YGS puanını oluşturur.

Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)
Ortak derslerle birlikte 11 ve 12. Sınıfta seçmeli statüde yer alan derslerin müfredatlarının, Lisans eğitimi veren Yüksek Öğretim Kurumlarının belirlediği Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlıklı ve Yabancı Dil puanları doğrultusunda her biri ayrı oturumda uygulanan Matematik, Edebiyat – Coğrafya, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil Sınavlarıdır. Öğrenci hedefleri doğrultusunda puan türüne göre bu sınavlardan tümü ya da bir kısmına girebilir.
Bu sınavlar, Haziran ayında yapılır.

Okulumuzda 11 ve 12. Sınıflarda öğrenim gören öğrencilerimiz, YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) hazırlık programından, 12. Sınıf öğrencilerimiz LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) Hazırlık Programından yararlandırılmaktadırlar.

Öğrencilerimizi Yüksek Öğretime Geçiş Sınavlarına Hazırlama Programımız aşağıdaki basamaklardan oluşmaktadır.

Altyapının kuvvetli oluşturulması:
Ortaokul ve Lise düzeylerinde altyapı, akademik kazanımlar yanında ruhsal ve düşünsel olgunluk, genel kültür, analitik düşünme, irdeleme, sebep-sonuç ilişkisi kurma ve bilinenden bilinmeyene, sebepten sonuca silsile oluşturma, yorumlama ve ayırt edebilme becerilerinde gelişmiş ve özgüven geliştirmiş olmayı içermektedir.
Lise 1. Sınıftan başlayarak
» Sınavlar kapsamındaki tüm derslerin ve bu dersleri destekleyici ve ihtisas alanlarına yönelik seçmeli derslerin müfredatlarının tam edindirilmesi,
» Öğrencinin kişisel ve kültürel gelişimini destekleyici
» Rehabilite edici etkinlikler
» Yetenek ve ilgi alanlarını belirleyici, geliştirici etkinlikler
» Uygulama, Gezi, Gözlem
» Araştırmaya dayalı ve proje bazlı çalışmalar
» Okuma, irdeleme, tartışma, sunum alışkanlık ve becerilerini geliştirici çalışmaların
» müfredatlar kapsamında ve paralel yürütülmesi ile etkin öğrenme
konularında kapsamlı çalışmalar yürütülür.
 
Ders içi ve ders dışı Sınav Hazırlık Çalışmaları:

» Her kademede günlük derslerin bitiminde bireysel, ortak payda grupları ve toplu olarak etüt çalışmaları
» 1 ve 12. Sınıflarda haftalık ders programı içinde sınav hazırlık, tekrar ve takviye çalışmaları; günlük toparlayıcı-pekiştirici takviye etütleri
» YGS Programı boyunca 11 ve 12. sınıflarda LYS amaçlı 12. Sınıfta ders yılı öncesi (3 hafta) ve ders yılı içinde Cumartesi günleri takviye ve sınav hazırlık programı.
» YGS ve LYS Deneme Sınavları uygulaması, (8 uygulama) Sınav sonuç analizleri ve   fasılalı tekrarlarla eksiklerin giderilmesi çalışmaları.
Bu çalışmalar ders yılı sonuna kadar 640 saatlik Sınav Hazırlama Programı doğrultusunda uygulanır.

Üniversite Hazırlık Komisyonu Çalışmaları, Öğrenciler ve Velileri ile Toplantılar
Üniversite Hazırlık Komisyonu Lise son sınıfa dersi olan öğretmenlerden oluşur. Okul açılmadan yıllık faaliyet takvimini oluşturur. Hazırlık çalışmalarında kullanılacak destek materyalini belirler. Her deneme sınavından sonra toplanarak öğrencilerin başarılarını bireysel olarak irdeler ve alınacak önlemleri belirler.

Her deneme sınavından sonra sınav sonuçları öğrencilerle birlikte tartışılır. Eksik alan ve konular, nasıl çalışmaları gerektiği kendilerine anlatılır. Çalışma düzenleri hakkında rehberlik yapılır.
Her dönemin başında ve ortasında düzenlenen veli toplantıları ile veliler bilgilendirilir. Öğrencinin devam ettiği dershanedeki başarısı da Rehberlik Servisince izlenir ve başarısızlık nedenleri belirlenip giderilmeye çalışılır.

Bilgilendirme ve Rehberlik Çalışmaları:
» Okulların açılması ile birlikte Lise son sınıf öğrencileri ve velilerine sınavlar hakkında kapsamlı bilgilendirme toplantıları, YGS-LYS hazırlık rehberinin dağıtılması, okulumuzda yapılan çalışmaların anlatılması ve çalışma takviminin bildirilmesi.
» Kendini Değerlendirme Envanteri, Akademik Benlik Kavramı testlerinin uygulanması
» Sınav Kaygısı ile baş etme için bireysel rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.
 
Tercih Rehberliği
Tercihlerin yapıldığı Temmuz ayında Rehberlik Servisi ve okulumuz uzmanları her öğrenci için, sınav başarısına göre tercih edebileceği kurumların listesini hazırlar ve tercih listelerinin hazırlanmasında yardımcı olur. Okulumuz sınav sitemindeki değişmeleri çok yakından izlemekte ve bu konudaki deneyimi ile tercih yanılgılarını önlemektedir.
 

YGS HAZIRLIK ÖRNEK PROGRAMI 

HAFTA SONU ÇALIŞMA PROGRAMI

HAFTA   1. DERS 2. DERS 3. DERS 4. DERS 5. DERS
    09.00-09.40 09.50-10.30 10.40-11.20 11.30-12.10 12.20-13.00
1. Hafta   Matematik Matematik Dil Anlatım  Dil Anlatım Tarih
2. Hafta   Biyoloji Biyoloji  Geometri Coğrafya Coğrafya
3. Hafta   Matematik Matematik Dil Anlatım Dil Anlatım Tarih 
4. Hafta   Biyoloji Geometri Geometri Fizik Fizik

 HAFTA İÇİ ETÜT PROGRAMI

DERS GRUP Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
1. Ders Fen/Mat Kimya Fizik Mat /Geometri Biyoloji  
2. Ders EAS Tarih Dil ve Anlatım, Türk Ed. Mat /Geometri Coğrafya  
3. Ders Yabancı Dil    İngilizce   İngilizce  
    Hafta İçi: YGS Deneme Sınavı      

 

Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

YGS/LYS Çalışmaları

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) HAZIRLIK PROGRAMI
 
Ortaöğretimden Yüksek Öğretime Geçişte iki aşamalı Sınav Sistemi uygulanmaktadır.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
Ortaöğretim süresince her sınıf düzeyinde tüm öğrencilerin ortak olarak zorunlu ders kapsamında okudukları derslerin müfredatını içerir.
Bu sınav Nisan ayında yapılır ve 9. Sınıftan itibaren Tüm derslerden öğrenci başarısını gösteren Ortaöğretim Başarı Puanı sınav başarısı ile birlikte YGS puanını oluşturur.

Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)
Ortak derslerle birlikte 11 ve 12. Sınıfta seçmeli statüde yer alan derslerin müfredatlarının, Lisans eğitimi veren Yüksek Öğretim Kurumlarının belirlediği Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlıklı ve Yabancı Dil puanları doğrultusunda her biri ayrı oturumda uygulanan Matematik, Edebiyat – Coğrafya, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil Sınavlarıdır. Öğrenci hedefleri doğrultusunda puan türüne göre bu sınavlardan tümü ya da bir kısmına girebilir.
Bu sınavlar, Haziran ayında yapılır.

Okulumuzda 11 ve 12. Sınıflarda öğrenim gören öğrencilerimiz, YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) hazırlık programından, 12. Sınıf öğrencilerimiz LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) Hazırlık Programından yararlandırılmaktadırlar.

Öğrencilerimizi Yüksek Öğretime Geçiş Sınavlarına Hazırlama Programımız aşağıdaki basamaklardan oluşmaktadır.

Altyapının kuvvetli oluşturulması:
Ortaokul ve Lise düzeylerinde altyapı, akademik kazanımlar yanında ruhsal ve düşünsel olgunluk, genel kültür, analitik düşünme, irdeleme, sebep-sonuç ilişkisi kurma ve bilinenden bilinmeyene, sebepten sonuca silsile oluşturma, yorumlama ve ayırt edebilme becerilerinde gelişmiş ve özgüven geliştirmiş olmayı içermektedir.
Lise 1. Sınıftan başlayarak
» Sınavlar kapsamındaki tüm derslerin ve bu dersleri destekleyici ve ihtisas alanlarına yönelik seçmeli derslerin müfredatlarının tam edindirilmesi,
» Öğrencinin kişisel ve kültürel gelişimini destekleyici
» Rehabilite edici etkinlikler
» Yetenek ve ilgi alanlarını belirleyici, geliştirici etkinlikler
» Uygulama, Gezi, Gözlem
» Araştırmaya dayalı ve proje bazlı çalışmalar
» Okuma, irdeleme, tartışma, sunum alışkanlık ve becerilerini geliştirici çalışmaların
» müfredatlar kapsamında ve paralel yürütülmesi ile etkin öğrenme
konularında kapsamlı çalışmalar yürütülür.
 
Ders içi ve ders dışı Sınav Hazırlık Çalışmaları:

» Her kademede günlük derslerin bitiminde bireysel, ortak payda grupları ve toplu olarak etüt çalışmaları
» 1 ve 12. Sınıflarda haftalık ders programı içinde sınav hazırlık, tekrar ve takviye çalışmaları; günlük toparlayıcı-pekiştirici takviye etütleri
» YGS Programı boyunca 11 ve 12. sınıflarda LYS amaçlı 12. Sınıfta ders yılı öncesi (3 hafta) ve ders yılı içinde Cumartesi günleri takviye ve sınav hazırlık programı.
» YGS ve LYS Deneme Sınavları uygulaması, (8 uygulama) Sınav sonuç analizleri ve   fasılalı tekrarlarla eksiklerin giderilmesi çalışmaları.
Bu çalışmalar ders yılı sonuna kadar 640 saatlik Sınav Hazırlama Programı doğrultusunda uygulanır.

Üniversite Hazırlık Komisyonu Çalışmaları, Öğrenciler ve Velileri ile Toplantılar
Üniversite Hazırlık Komisyonu Lise son sınıfa dersi olan öğretmenlerden oluşur. Okul açılmadan yıllık faaliyet takvimini oluşturur. Hazırlık çalışmalarında kullanılacak destek materyalini belirler. Her deneme sınavından sonra toplanarak öğrencilerin başarılarını bireysel olarak irdeler ve alınacak önlemleri belirler.

Her deneme sınavından sonra sınav sonuçları öğrencilerle birlikte tartışılır. Eksik alan ve konular, nasıl çalışmaları gerektiği kendilerine anlatılır. Çalışma düzenleri hakkında rehberlik yapılır.
Her dönemin başında ve ortasında düzenlenen veli toplantıları ile veliler bilgilendirilir. Öğrencinin devam ettiği dershanedeki başarısı da Rehberlik Servisince izlenir ve başarısızlık nedenleri belirlenip giderilmeye çalışılır.

Bilgilendirme ve Rehberlik Çalışmaları:
» Okulların açılması ile birlikte Lise son sınıf öğrencileri ve velilerine sınavlar hakkında kapsamlı bilgilendirme toplantıları, YGS-LYS hazırlık rehberinin dağıtılması, okulumuzda yapılan çalışmaların anlatılması ve çalışma takviminin bildirilmesi.
» Kendini Değerlendirme Envanteri, Akademik Benlik Kavramı testlerinin uygulanması
» Sınav Kaygısı ile baş etme için bireysel rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.
 
Tercih Rehberliği
Tercihlerin yapıldığı Temmuz ayında Rehberlik Servisi ve okulumuz uzmanları her öğrenci için, sınav başarısına göre tercih edebileceği kurumların listesini hazırlar ve tercih listelerinin hazırlanmasında yardımcı olur. Okulumuz sınav sitemindeki değişmeleri çok yakından izlemekte ve bu konudaki deneyimi ile tercih yanılgılarını önlemektedir.
 

YGS HAZIRLIK ÖRNEK PROGRAMI 

HAFTA SONU ÇALIŞMA PROGRAMI

HAFTA   1. DERS 2. DERS 3. DERS 4. DERS 5. DERS
    09.00-09.40 09.50-10.30 10.40-11.20 11.30-12.10 12.20-13.00
1. Hafta   Matematik Matematik Dil Anlatım  Dil Anlatım Tarih
2. Hafta   Biyoloji Biyoloji  Geometri Coğrafya Coğrafya
3. Hafta   Matematik Matematik Dil Anlatım Dil Anlatım Tarih 
4. Hafta   Biyoloji Geometri Geometri Fizik Fizik

 HAFTA İÇİ ETÜT PROGRAMI

DERS GRUP Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
1. Ders Fen/Mat Kimya Fizik Mat /Geometri Biyoloji  
2. Ders EAS Tarih Dil ve Anlatım, Türk Ed. Mat /Geometri Coğrafya  
3. Ders Yabancı Dil    İngilizce   İngilizce  
    Hafta İçi: YGS Deneme Sınavı      

 

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

YGS/LYS Çalışmaları

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) HAZIRLIK PROGRAMI
 
Ortaöğretimden Yüksek Öğretime Geçişte iki aşamalı Sınav Sistemi uygulanmaktadır.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
Ortaöğretim süresince her sınıf düzeyinde tüm öğrencilerin ortak olarak zorunlu ders kapsamında okudukları derslerin müfredatını içerir.
Bu sınav Nisan ayında yapılır ve 9. Sınıftan itibaren Tüm derslerden öğrenci başarısını gösteren Ortaöğretim Başarı Puanı sınav başarısı ile birlikte YGS puanını oluşturur.

Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)
Ortak derslerle birlikte 11 ve 12. Sınıfta seçmeli statüde yer alan derslerin müfredatlarının, Lisans eğitimi veren Yüksek Öğretim Kurumlarının belirlediği Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlıklı ve Yabancı Dil puanları doğrultusunda her biri ayrı oturumda uygulanan Matematik, Edebiyat – Coğrafya, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil Sınavlarıdır. Öğrenci hedefleri doğrultusunda puan türüne göre bu sınavlardan tümü ya da bir kısmına girebilir.
Bu sınavlar, Haziran ayında yapılır.

Okulumuzda 11 ve 12. Sınıflarda öğrenim gören öğrencilerimiz, YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) hazırlık programından, 12. Sınıf öğrencilerimiz LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) Hazırlık Programından yararlandırılmaktadırlar.

Öğrencilerimizi Yüksek Öğretime Geçiş Sınavlarına Hazırlama Programımız aşağıdaki basamaklardan oluşmaktadır.

Altyapının kuvvetli oluşturulması:
Ortaokul ve Lise düzeylerinde altyapı, akademik kazanımlar yanında ruhsal ve düşünsel olgunluk, genel kültür, analitik düşünme, irdeleme, sebep-sonuç ilişkisi kurma ve bilinenden bilinmeyene, sebepten sonuca silsile oluşturma, yorumlama ve ayırt edebilme becerilerinde gelişmiş ve özgüven geliştirmiş olmayı içermektedir.
Lise 1. Sınıftan başlayarak
» Sınavlar kapsamındaki tüm derslerin ve bu dersleri destekleyici ve ihtisas alanlarına yönelik seçmeli derslerin müfredatlarının tam edindirilmesi,
» Öğrencinin kişisel ve kültürel gelişimini destekleyici
» Rehabilite edici etkinlikler
» Yetenek ve ilgi alanlarını belirleyici, geliştirici etkinlikler
» Uygulama, Gezi, Gözlem
» Araştırmaya dayalı ve proje bazlı çalışmalar
» Okuma, irdeleme, tartışma, sunum alışkanlık ve becerilerini geliştirici çalışmaların
» müfredatlar kapsamında ve paralel yürütülmesi ile etkin öğrenme
konularında kapsamlı çalışmalar yürütülür.
 
Ders içi ve ders dışı Sınav Hazırlık Çalışmaları:

» Her kademede günlük derslerin bitiminde bireysel, ortak payda grupları ve toplu olarak etüt çalışmaları
» 1 ve 12. Sınıflarda haftalık ders programı içinde sınav hazırlık, tekrar ve takviye çalışmaları; günlük toparlayıcı-pekiştirici takviye etütleri
» YGS Programı boyunca 11 ve 12. sınıflarda LYS amaçlı 12. Sınıfta ders yılı öncesi (3 hafta) ve ders yılı içinde Cumartesi günleri takviye ve sınav hazırlık programı.
» YGS ve LYS Deneme Sınavları uygulaması, (8 uygulama) Sınav sonuç analizleri ve   fasılalı tekrarlarla eksiklerin giderilmesi çalışmaları.
Bu çalışmalar ders yılı sonuna kadar 640 saatlik Sınav Hazırlama Programı doğrultusunda uygulanır.

Üniversite Hazırlık Komisyonu Çalışmaları, Öğrenciler ve Velileri ile Toplantılar
Üniversite Hazırlık Komisyonu Lise son sınıfa dersi olan öğretmenlerden oluşur. Okul açılmadan yıllık faaliyet takvimini oluşturur. Hazırlık çalışmalarında kullanılacak destek materyalini belirler. Her deneme sınavından sonra toplanarak öğrencilerin başarılarını bireysel olarak irdeler ve alınacak önlemleri belirler.

Her deneme sınavından sonra sınav sonuçları öğrencilerle birlikte tartışılır. Eksik alan ve konular, nasıl çalışmaları gerektiği kendilerine anlatılır. Çalışma düzenleri hakkında rehberlik yapılır.
Her dönemin başında ve ortasında düzenlenen veli toplantıları ile veliler bilgilendirilir. Öğrencinin devam ettiği dershanedeki başarısı da Rehberlik Servisince izlenir ve başarısızlık nedenleri belirlenip giderilmeye çalışılır.

Bilgilendirme ve Rehberlik Çalışmaları:
» Okulların açılması ile birlikte Lise son sınıf öğrencileri ve velilerine sınavlar hakkında kapsamlı bilgilendirme toplantıları, YGS-LYS hazırlık rehberinin dağıtılması, okulumuzda yapılan çalışmaların anlatılması ve çalışma takviminin bildirilmesi.
» Kendini Değerlendirme Envanteri, Akademik Benlik Kavramı testlerinin uygulanması
» Sınav Kaygısı ile baş etme için bireysel rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.
 
Tercih Rehberliği
Tercihlerin yapıldığı Temmuz ayında Rehberlik Servisi ve okulumuz uzmanları her öğrenci için, sınav başarısına göre tercih edebileceği kurumların listesini hazırlar ve tercih listelerinin hazırlanmasında yardımcı olur. Okulumuz sınav sitemindeki değişmeleri çok yakından izlemekte ve bu konudaki deneyimi ile tercih yanılgılarını önlemektedir.
 

YGS HAZIRLIK ÖRNEK PROGRAMI 

HAFTA SONU ÇALIŞMA PROGRAMI

HAFTA   1. DERS 2. DERS 3. DERS 4. DERS 5. DERS
    09.00-09.40 09.50-10.30 10.40-11.20 11.30-12.10 12.20-13.00
1. Hafta   Matematik Matematik Dil Anlatım  Dil Anlatım Tarih
2. Hafta   Biyoloji Biyoloji  Geometri Coğrafya Coğrafya
3. Hafta   Matematik Matematik Dil Anlatım Dil Anlatım Tarih 
4. Hafta   Biyoloji Geometri Geometri Fizik Fizik

 HAFTA İÇİ ETÜT PROGRAMI

DERS GRUP Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
1. Ders Fen/Mat Kimya Fizik Mat /Geometri Biyoloji  
2. Ders EAS Tarih Dil ve Anlatım, Türk Ed. Mat /Geometri Coğrafya  
3. Ders Yabancı Dil    İngilizce   İngilizce  
    Hafta İçi: YGS Deneme Sınavı      

 

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları
2017 © Tüm Hakları Saklıdır.