Lise 1. Sınıf Ortaöğretimin başlangıç sınıfıdır. Farklı altyapılardan gelen öğrencilerin okula ve birbirlerine intibakları, uyumlu bir çalışma grubu oluşturmaları, ortaöğretime özgü ödül-disiplin, sınıf geçme ve sınav sistemleri ile devam koşulları, mesleğe yönelik hedef belirleme ve yüksek öğretime geçiş sınavlarına yönelik ders seçme gibi konularda oryantasyon ve rehberlik önem kazanmaktadır.

Velinin de ortaöğretim aşamasında kendi rolünü doğru konumlandırmasında, çocuğuna uygun hedef oluşturma ve bu hedefe giden adımlarda yardımcı olmasında Okul-Veli işbirliği ihtiyacı belirmektedir.

Öğrencinin ilgi, beceri ve kapasitesi doğrultusunda yönlendirilmesi gerekir. Çocuklarımızın bizden ayrı varlıklar olduğunu kabul eder, onun başarılı olacağı alanlarda ilerlemesine, kendini hazırlamasına ve zayıf yönlerini aşarak kuvvetli yönlerini geliştirmesine yardımcı oluruz.

Lise 1. ve 2. sınıfta tüm dersler ortak genel kültür ile takip eden aşamalarda ileri düzeyde işlenecek müfredatın temel altyapısını oluşturacak bir program içeriğini kapsamaktadır. Bu müfredatın edindirilmesinde, derse uygun öğretim teknik ve yöntemleri yanında deney, gezi, gözlem, interaktif ders araçları, multimedya ve bilişim teknolojileri kullanılmakta; öğrenci derse katılım, okul etkinliklerine katılım; araştırma ve proje çalışmaları; günlük, haftalık ve dönemlik ödevlerle planlı çalışma alışkanlığı kazanmada desteklenmektedir.

İhtiyaç duyulan hususlarda bireysel ve çalışma grupları oluşturularak yapılan etüt çalışmaları, başarı farklılıklarının giderilmesi ile derslerdeki verimliliği artırmaktadır.

İngilizce eğitiminde farklı düzey grupları oluşabilmektedir. Bu durumda, ortak müfredat uygulanır iken seviye farklılığını gidermede hedeflenen süre boyunca alt grup ek saatlerle ve çalışmalarla yetiştirilmekte ve ortak performans düzeyine eriştirilmektedir.

İngilizce öğretimi haftada 10 ders içinde, Dyn-Ed bilgisayar tabanlı İngilizce öğretim metodolojisi ile desteklenerek sürdürülür. Bu program, bünyesindeki yapay zekâ açılımı ile öğrencinin düzeyine ve kişisel gelişim hızına bağlı olarak ilerlemektedir. Okul bilgisayar laboratuvarındaki sınıf çalışmasına ilaven günlük yarım saatlik kişisel çalışma ile 7 gün ve 12 ay sürdürülebilir bir dil eğitimini mümkün kılmaktadır. Dinleme, konuşma, telaffuz, yapısal egzersizler içerir.

İngilizce öğretim programımız ortaöğretimin sonunda yabancı dilde yükseköğretimi takip edecek düzeyde, edebi metinleri okuma, anlama, analiz etme ve ileri yazma teknikleri kullanarak metin oluşturma, kendini doğru ve akıcı bir dille ifade edebilme becerilerini edinmiş olmayı hedefler.

2. yabancı dil Almanca, haftada 2 derslik bir sürede, 4 yıl boyunca  dilin 4 temel becerisini kullanarak öğretilmekte ve öğrenci orta düzeyde bu dili okur anlar, yazar ve konuşur düzeye ulaşmaktadır.
Öğrencilere beyin fırtınası, argüman yürütme, savunma, sunum yapma ve münazara teknikleri kullandırılmakta proje bazlı çalışmalarla, analitik düşünce yapısı oluşturularak ifade yeteneği geliştirilmektedir.

Okul altyapısı ve donanımı, laboratuvar ve branş derslikleri (müzik, resim, spor) ve çok amaçlı salon, uygulamalı etkinlikleri gerçekleştirmede yeterli düzeydedir.

Lise 2. sınıf sonunda öğrencilerimiz, ortaöğretim sistematiğine uyum sağlamış, çalışma yöntemlerini kavramış, Lise 1. ve 2. sınıflara ait ortak müfredatı edinmiş, anadilde ve İngilizcede edebi metin okumada, analiz etme, sözlü-yazılı ifade düzeyine erişmiş, ekip çalışması içinde ve bireysel sorumluluklarını karşılar şekilde, yükseköğretimde ilerlemek istedikleri alanlara uygun ders gruplarını seçerek öğrenimlerini sürdürmek için gerekli altyapıyı tamamlamış durumdadırlar.

Aynı zamanda tematik ve kültürel amaçlı geziler, okulda gerçekleştirilen tören, kutlama, performans, sunum, panel ve konferanslarla okul spor etkinliklerinde ve takımlarında yer alarak ilçe ve il çapında düzenlenen organizasyon, forum ve yarışmalarla kendilerini kültürel ve sosyal anlamda da geliştirmiş ve donanımlı bir yapıya kavuşmuşlardır.

Bu sınıflarda okunan Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri Yükseköğretime Geçiş sınavı müfredatında ağırlıklı olarak kapsanmaktadır. Ders yılı başı, aralık ve nisan aylarında uygulanan seviye tespit sınavları ile tüm derslerin performans gelişimi izlenerek gerekli önlemler alınır. Başarısız konular tekrar dersleri ve etüt çalışmaları ile telafi edilir.

Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

1. ve 2. Sınıf

Lise 1. Sınıf Ortaöğretimin başlangıç sınıfıdır. Farklı altyapılardan gelen öğrencilerin okula ve birbirlerine intibakları, uyumlu bir çalışma grubu oluşturmaları, ortaöğretime özgü ödül-disiplin, sınıf geçme ve sınav sistemleri ile devam koşulları, mesleğe yönelik hedef belirleme ve yüksek öğretime geçiş sınavlarına yönelik ders seçme gibi konularda oryantasyon ve rehberlik önem kazanmaktadır.

Velinin de ortaöğretim aşamasında kendi rolünü doğru konumlandırmasında, çocuğuna uygun hedef oluşturma ve bu hedefe giden adımlarda yardımcı olmasında Okul-Veli işbirliği ihtiyacı belirmektedir.

Öğrencinin ilgi, beceri ve kapasitesi doğrultusunda yönlendirilmesi gerekir. Çocuklarımızın bizden ayrı varlıklar olduğunu kabul eder, onun başarılı olacağı alanlarda ilerlemesine, kendini hazırlamasına ve zayıf yönlerini aşarak kuvvetli yönlerini geliştirmesine yardımcı oluruz.

Lise 1. ve 2. sınıfta tüm dersler ortak genel kültür ile takip eden aşamalarda ileri düzeyde işlenecek müfredatın temel altyapısını oluşturacak bir program içeriğini kapsamaktadır. Bu müfredatın edindirilmesinde, derse uygun öğretim teknik ve yöntemleri yanında deney, gezi, gözlem, interaktif ders araçları, multimedya ve bilişim teknolojileri kullanılmakta; öğrenci derse katılım, okul etkinliklerine katılım; araştırma ve proje çalışmaları; günlük, haftalık ve dönemlik ödevlerle planlı çalışma alışkanlığı kazanmada desteklenmektedir.

İhtiyaç duyulan hususlarda bireysel ve çalışma grupları oluşturularak yapılan etüt çalışmaları, başarı farklılıklarının giderilmesi ile derslerdeki verimliliği artırmaktadır.

İngilizce eğitiminde farklı düzey grupları oluşabilmektedir. Bu durumda, ortak müfredat uygulanır iken seviye farklılığını gidermede hedeflenen süre boyunca alt grup ek saatlerle ve çalışmalarla yetiştirilmekte ve ortak performans düzeyine eriştirilmektedir.

İngilizce öğretimi haftada 10 ders içinde, Dyn-Ed bilgisayar tabanlı İngilizce öğretim metodolojisi ile desteklenerek sürdürülür. Bu program, bünyesindeki yapay zekâ açılımı ile öğrencinin düzeyine ve kişisel gelişim hızına bağlı olarak ilerlemektedir. Okul bilgisayar laboratuvarındaki sınıf çalışmasına ilaven günlük yarım saatlik kişisel çalışma ile 7 gün ve 12 ay sürdürülebilir bir dil eğitimini mümkün kılmaktadır. Dinleme, konuşma, telaffuz, yapısal egzersizler içerir.

İngilizce öğretim programımız ortaöğretimin sonunda yabancı dilde yükseköğretimi takip edecek düzeyde, edebi metinleri okuma, anlama, analiz etme ve ileri yazma teknikleri kullanarak metin oluşturma, kendini doğru ve akıcı bir dille ifade edebilme becerilerini edinmiş olmayı hedefler.

2. yabancı dil Almanca, haftada 2 derslik bir sürede, 4 yıl boyunca  dilin 4 temel becerisini kullanarak öğretilmekte ve öğrenci orta düzeyde bu dili okur anlar, yazar ve konuşur düzeye ulaşmaktadır.
Öğrencilere beyin fırtınası, argüman yürütme, savunma, sunum yapma ve münazara teknikleri kullandırılmakta proje bazlı çalışmalarla, analitik düşünce yapısı oluşturularak ifade yeteneği geliştirilmektedir.

Okul altyapısı ve donanımı, laboratuvar ve branş derslikleri (müzik, resim, spor) ve çok amaçlı salon, uygulamalı etkinlikleri gerçekleştirmede yeterli düzeydedir.

Lise 2. sınıf sonunda öğrencilerimiz, ortaöğretim sistematiğine uyum sağlamış, çalışma yöntemlerini kavramış, Lise 1. ve 2. sınıflara ait ortak müfredatı edinmiş, anadilde ve İngilizcede edebi metin okumada, analiz etme, sözlü-yazılı ifade düzeyine erişmiş, ekip çalışması içinde ve bireysel sorumluluklarını karşılar şekilde, yükseköğretimde ilerlemek istedikleri alanlara uygun ders gruplarını seçerek öğrenimlerini sürdürmek için gerekli altyapıyı tamamlamış durumdadırlar.

Aynı zamanda tematik ve kültürel amaçlı geziler, okulda gerçekleştirilen tören, kutlama, performans, sunum, panel ve konferanslarla okul spor etkinliklerinde ve takımlarında yer alarak ilçe ve il çapında düzenlenen organizasyon, forum ve yarışmalarla kendilerini kültürel ve sosyal anlamda da geliştirmiş ve donanımlı bir yapıya kavuşmuşlardır.

Bu sınıflarda okunan Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri Yükseköğretime Geçiş sınavı müfredatında ağırlıklı olarak kapsanmaktadır. Ders yılı başı, aralık ve nisan aylarında uygulanan seviye tespit sınavları ile tüm derslerin performans gelişimi izlenerek gerekli önlemler alınır. Başarısız konular tekrar dersleri ve etüt çalışmaları ile telafi edilir.

Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

1. ve 2. Sınıf

Lise 1. Sınıf Ortaöğretimin başlangıç sınıfıdır. Farklı altyapılardan gelen öğrencilerin okula ve birbirlerine intibakları, uyumlu bir çalışma grubu oluşturmaları, ortaöğretime özgü ödül-disiplin, sınıf geçme ve sınav sistemleri ile devam koşulları, mesleğe yönelik hedef belirleme ve yüksek öğretime geçiş sınavlarına yönelik ders seçme gibi konularda oryantasyon ve rehberlik önem kazanmaktadır.

Velinin de ortaöğretim aşamasında kendi rolünü doğru konumlandırmasında, çocuğuna uygun hedef oluşturma ve bu hedefe giden adımlarda yardımcı olmasında Okul-Veli işbirliği ihtiyacı belirmektedir.

Öğrencinin ilgi, beceri ve kapasitesi doğrultusunda yönlendirilmesi gerekir. Çocuklarımızın bizden ayrı varlıklar olduğunu kabul eder, onun başarılı olacağı alanlarda ilerlemesine, kendini hazırlamasına ve zayıf yönlerini aşarak kuvvetli yönlerini geliştirmesine yardımcı oluruz.

Lise 1. ve 2. sınıfta tüm dersler ortak genel kültür ile takip eden aşamalarda ileri düzeyde işlenecek müfredatın temel altyapısını oluşturacak bir program içeriğini kapsamaktadır. Bu müfredatın edindirilmesinde, derse uygun öğretim teknik ve yöntemleri yanında deney, gezi, gözlem, interaktif ders araçları, multimedya ve bilişim teknolojileri kullanılmakta; öğrenci derse katılım, okul etkinliklerine katılım; araştırma ve proje çalışmaları; günlük, haftalık ve dönemlik ödevlerle planlı çalışma alışkanlığı kazanmada desteklenmektedir.

İhtiyaç duyulan hususlarda bireysel ve çalışma grupları oluşturularak yapılan etüt çalışmaları, başarı farklılıklarının giderilmesi ile derslerdeki verimliliği artırmaktadır.

İngilizce eğitiminde farklı düzey grupları oluşabilmektedir. Bu durumda, ortak müfredat uygulanır iken seviye farklılığını gidermede hedeflenen süre boyunca alt grup ek saatlerle ve çalışmalarla yetiştirilmekte ve ortak performans düzeyine eriştirilmektedir.

İngilizce öğretimi haftada 10 ders içinde, Dyn-Ed bilgisayar tabanlı İngilizce öğretim metodolojisi ile desteklenerek sürdürülür. Bu program, bünyesindeki yapay zekâ açılımı ile öğrencinin düzeyine ve kişisel gelişim hızına bağlı olarak ilerlemektedir. Okul bilgisayar laboratuvarındaki sınıf çalışmasına ilaven günlük yarım saatlik kişisel çalışma ile 7 gün ve 12 ay sürdürülebilir bir dil eğitimini mümkün kılmaktadır. Dinleme, konuşma, telaffuz, yapısal egzersizler içerir.

İngilizce öğretim programımız ortaöğretimin sonunda yabancı dilde yükseköğretimi takip edecek düzeyde, edebi metinleri okuma, anlama, analiz etme ve ileri yazma teknikleri kullanarak metin oluşturma, kendini doğru ve akıcı bir dille ifade edebilme becerilerini edinmiş olmayı hedefler.

2. yabancı dil Almanca, haftada 2 derslik bir sürede, 4 yıl boyunca  dilin 4 temel becerisini kullanarak öğretilmekte ve öğrenci orta düzeyde bu dili okur anlar, yazar ve konuşur düzeye ulaşmaktadır.
Öğrencilere beyin fırtınası, argüman yürütme, savunma, sunum yapma ve münazara teknikleri kullandırılmakta proje bazlı çalışmalarla, analitik düşünce yapısı oluşturularak ifade yeteneği geliştirilmektedir.

Okul altyapısı ve donanımı, laboratuvar ve branş derslikleri (müzik, resim, spor) ve çok amaçlı salon, uygulamalı etkinlikleri gerçekleştirmede yeterli düzeydedir.

Lise 2. sınıf sonunda öğrencilerimiz, ortaöğretim sistematiğine uyum sağlamış, çalışma yöntemlerini kavramış, Lise 1. ve 2. sınıflara ait ortak müfredatı edinmiş, anadilde ve İngilizcede edebi metin okumada, analiz etme, sözlü-yazılı ifade düzeyine erişmiş, ekip çalışması içinde ve bireysel sorumluluklarını karşılar şekilde, yükseköğretimde ilerlemek istedikleri alanlara uygun ders gruplarını seçerek öğrenimlerini sürdürmek için gerekli altyapıyı tamamlamış durumdadırlar.

Aynı zamanda tematik ve kültürel amaçlı geziler, okulda gerçekleştirilen tören, kutlama, performans, sunum, panel ve konferanslarla okul spor etkinliklerinde ve takımlarında yer alarak ilçe ve il çapında düzenlenen organizasyon, forum ve yarışmalarla kendilerini kültürel ve sosyal anlamda da geliştirmiş ve donanımlı bir yapıya kavuşmuşlardır.

Bu sınıflarda okunan Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri Yükseköğretime Geçiş sınavı müfredatında ağırlıklı olarak kapsanmaktadır. Ders yılı başı, aralık ve nisan aylarında uygulanan seviye tespit sınavları ile tüm derslerin performans gelişimi izlenerek gerekli önlemler alınır. Başarısız konular tekrar dersleri ve etüt çalışmaları ile telafi edilir.

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

1. ve 2. Sınıf

Lise 1. Sınıf Ortaöğretimin başlangıç sınıfıdır. Farklı altyapılardan gelen öğrencilerin okula ve birbirlerine intibakları, uyumlu bir çalışma grubu oluşturmaları, ortaöğretime özgü ödül-disiplin, sınıf geçme ve sınav sistemleri ile devam koşulları, mesleğe yönelik hedef belirleme ve yüksek öğretime geçiş sınavlarına yönelik ders seçme gibi konularda oryantasyon ve rehberlik önem kazanmaktadır.

Velinin de ortaöğretim aşamasında kendi rolünü doğru konumlandırmasında, çocuğuna uygun hedef oluşturma ve bu hedefe giden adımlarda yardımcı olmasında Okul-Veli işbirliği ihtiyacı belirmektedir.

Öğrencinin ilgi, beceri ve kapasitesi doğrultusunda yönlendirilmesi gerekir. Çocuklarımızın bizden ayrı varlıklar olduğunu kabul eder, onun başarılı olacağı alanlarda ilerlemesine, kendini hazırlamasına ve zayıf yönlerini aşarak kuvvetli yönlerini geliştirmesine yardımcı oluruz.

Lise 1. ve 2. sınıfta tüm dersler ortak genel kültür ile takip eden aşamalarda ileri düzeyde işlenecek müfredatın temel altyapısını oluşturacak bir program içeriğini kapsamaktadır. Bu müfredatın edindirilmesinde, derse uygun öğretim teknik ve yöntemleri yanında deney, gezi, gözlem, interaktif ders araçları, multimedya ve bilişim teknolojileri kullanılmakta; öğrenci derse katılım, okul etkinliklerine katılım; araştırma ve proje çalışmaları; günlük, haftalık ve dönemlik ödevlerle planlı çalışma alışkanlığı kazanmada desteklenmektedir.

İhtiyaç duyulan hususlarda bireysel ve çalışma grupları oluşturularak yapılan etüt çalışmaları, başarı farklılıklarının giderilmesi ile derslerdeki verimliliği artırmaktadır.

İngilizce eğitiminde farklı düzey grupları oluşabilmektedir. Bu durumda, ortak müfredat uygulanır iken seviye farklılığını gidermede hedeflenen süre boyunca alt grup ek saatlerle ve çalışmalarla yetiştirilmekte ve ortak performans düzeyine eriştirilmektedir.

İngilizce öğretimi haftada 10 ders içinde, Dyn-Ed bilgisayar tabanlı İngilizce öğretim metodolojisi ile desteklenerek sürdürülür. Bu program, bünyesindeki yapay zekâ açılımı ile öğrencinin düzeyine ve kişisel gelişim hızına bağlı olarak ilerlemektedir. Okul bilgisayar laboratuvarındaki sınıf çalışmasına ilaven günlük yarım saatlik kişisel çalışma ile 7 gün ve 12 ay sürdürülebilir bir dil eğitimini mümkün kılmaktadır. Dinleme, konuşma, telaffuz, yapısal egzersizler içerir.

İngilizce öğretim programımız ortaöğretimin sonunda yabancı dilde yükseköğretimi takip edecek düzeyde, edebi metinleri okuma, anlama, analiz etme ve ileri yazma teknikleri kullanarak metin oluşturma, kendini doğru ve akıcı bir dille ifade edebilme becerilerini edinmiş olmayı hedefler.

2. yabancı dil Almanca, haftada 2 derslik bir sürede, 4 yıl boyunca  dilin 4 temel becerisini kullanarak öğretilmekte ve öğrenci orta düzeyde bu dili okur anlar, yazar ve konuşur düzeye ulaşmaktadır.
Öğrencilere beyin fırtınası, argüman yürütme, savunma, sunum yapma ve münazara teknikleri kullandırılmakta proje bazlı çalışmalarla, analitik düşünce yapısı oluşturularak ifade yeteneği geliştirilmektedir.

Okul altyapısı ve donanımı, laboratuvar ve branş derslikleri (müzik, resim, spor) ve çok amaçlı salon, uygulamalı etkinlikleri gerçekleştirmede yeterli düzeydedir.

Lise 2. sınıf sonunda öğrencilerimiz, ortaöğretim sistematiğine uyum sağlamış, çalışma yöntemlerini kavramış, Lise 1. ve 2. sınıflara ait ortak müfredatı edinmiş, anadilde ve İngilizcede edebi metin okumada, analiz etme, sözlü-yazılı ifade düzeyine erişmiş, ekip çalışması içinde ve bireysel sorumluluklarını karşılar şekilde, yükseköğretimde ilerlemek istedikleri alanlara uygun ders gruplarını seçerek öğrenimlerini sürdürmek için gerekli altyapıyı tamamlamış durumdadırlar.

Aynı zamanda tematik ve kültürel amaçlı geziler, okulda gerçekleştirilen tören, kutlama, performans, sunum, panel ve konferanslarla okul spor etkinliklerinde ve takımlarında yer alarak ilçe ve il çapında düzenlenen organizasyon, forum ve yarışmalarla kendilerini kültürel ve sosyal anlamda da geliştirmiş ve donanımlı bir yapıya kavuşmuşlardır.

Bu sınıflarda okunan Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri Yükseköğretime Geçiş sınavı müfredatında ağırlıklı olarak kapsanmaktadır. Ders yılı başı, aralık ve nisan aylarında uygulanan seviye tespit sınavları ile tüm derslerin performans gelişimi izlenerek gerekli önlemler alınır. Başarısız konular tekrar dersleri ve etüt çalışmaları ile telafi edilir.

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları
2017 © Tüm Hakları Saklıdır.