YILDIZ KÜLTÜR SANAT PROGRAMI GÖRSEL SANATLAR

AMAÇ

Yıldız Koleji misyonu doğrultusunda öğrencilerimizin kültür düzeylerini ve toplumda birey olarak farklılıklarını arttırmak, Kolejli olmanın en önemli unsurlarından olan toplum içinde farklılaşmayı öğrencilerin sanat akımları ve sanatçılar ile ilgili bilgilerini çoğaltarak sağlamak.

PROGRAMIN ÖZETİ


Program dahilinde Yıldız Koleji İlkokul 1. Sınıftan başlayarak Lise 11. Sınıfın sonuna kadar kesintisiz bir süreçte öğrencinin dünya üzerindeki 12 klasik ve modern sanat akımını, bu akımlardan etkilenmiş geçmiş ve bugüne ait dünyaca ünlü yabancı ve Türk ressam, heykeltıraş ve mimarları öğrenmesi, bu sanatçıların hayatları ve en ünlü eserleri hakkında genel kültür sahibi olacak kadar bilgi edinmesi, yapılacak araştırma çalışmaları ve grup çalışmaları ile ekip çalışması, araştırma, karşılaştırma ve analiz yeteneği, sunum-portfolyo hazırlamak ve sunmak gibi öğelerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Akım ve sanatçılar sınıf düzey ve ilgi doğrultusunda resim öğretmeni tarafından yıllık bazda seçilir, Akımlar 5. Sınıftan itibaren başlar ve her dönem 1 akım olacak şekilde planlanır. Her dönem seçilen akımın önemine göre sanatçıları takip eden dönemde devam edilebilir. Bunların dışında kalan boş aylar akım bağımsız sanatçılarla doldurulur.
       
PROGRAMIN İŞLEYİŞİ

1. - 4. Sınıflar

Program yıllık müfredat ve önemli gün ve hafta hazırlıklarını aksatmamak için belirlenen aylarda  1 ders saatinde bir akım ve 1 - 2 sanatçı olacak şekilde planlanır. Öğrenci yapılacak ders öncesinde akım veya sanatçı ile ilgili ön bilgi sahibi olacak şekilde hazırlanacak ders saatinin 15-20 dakikası öğretmen sunumu geri kalan 20 dakikası ise öğrenci görüşleri ve konu ile ilgili uygulama ve gerekirse eve verilecek zaman almayan pratik bir çalışmayla tamamlanacaktır.
        
5., 6., 7.  Sınıflar
Bu sınıf düzeyi öğrencileri grup çalışmaları ile sanatçılar üzerine daha yoğunlaşırlar. Her gruba bir sanatçı çalışma olarak verilir. Aynı zamanda sanat akımları da programda başlatılır. Grupta her öğrencinin bir görevi olur ve toplu olarak bir sunum ve/veya kolaj ile sanatçı sınıfa tanıtılır. Öğrenciler görev dağılımı yapar, örneğin 2 öğrenci sanatçının hayatı 2 öğrenci sanatçının etkilendiği akım şeklinde çalışabilir ve toplu olarak sunum yapabilir.  Yapılan sunumlarla beraber sınıf içi çalışmalarla akımın ve sanatçıların en ünlü eserleri uygulanır .
Bu sınıflarda önemli olan sanatçıların yaptıkları resimleri detaylı inceleme ve yıllara göre tekniklerindeki gelişimleri karşılaştırmalarıdır. Ders öncesi hazırlık ders sırasında öğretmen sunumu ve tartışma, ders sonrası veya sırasında grup veya bireysel teknikler ve materyaller üstünde çalışmalar yaptırılır.

8. Sınıf

Bu sınıfdaki öğrenciler aynı zamanda TEOG sınavlarına da hazırlandıkları için akım ve sanatçı yoğunluğu yerine çok detaya inmeden resim ve sanatçı üzerine çalışmalar yapılır, akım işlenmez. Çalışmalar daha ziyade öğrencileri rehabilite edici ve sınav stresini azaltıcı yönde olur.  TEOG sınav aylarında programa ara verilir.    

9. – 11. Sınıflar
Lise sınıflarında akımlar ve sanatçılar önemine göre ders başına 1er veya 2şer detaylı incelenir.  Akımlar üzerinde yoğunlaşılır, sanatçılar detaylı incelenir ama aynı zamanda akım bağımsız geçmiş veya günümüze ait sanatçılar da programa dahil edilir ve öğrencilerin akım-sanatçı rutini dışına çıkıp resim dışı mimar – heykeltıraş – fotoğrafçı da tanımaları sağlanır.
 
PROGRAMDA ÖĞRETİLECEK AKIMLAR VE SANATLAR
(Akımlar ve sanatlar program dahilinde değişiklik gösterebilir)
Klasizm Ekspresyonizm  Opart
Neo Klasizm Soyut Ekspresyonizm Rönesans
Barok Realizm Aborjin Sanatı
Empresyonizm  Sembolizm Uzak Doğu Sanatı
Post empresyonizm Fovizm Antik Mısır Sanatı
Kübizm Fütürizm Afrika Kabile Sanatı
Romantizm Konstruktivizm Venedik Maskeleri
Sürrealizm Popart  

PROGRAMDA ÖĞRETİLECEK SANATÇILAR
(Sanatçılar program dahilinde değişiklik gösterebilir)

Kinetik Sanat - Alexander Calder Empresyonizm - Camille Pissaro Sürrealizm - Salvador Dali
Georgia O’Keeffe Empresyonizm - Claude Monet Sürrealizm - Joan Miro
Giuseppe Archimboldo Empresyonizm - Pierre Auguste Renoir Sürrealizm - Frida Kahlo
Barok - Rembrant Empresyonizm - İbrahim Çallı Sembolizm - Gustav Klimnt
Barok - Valezquez Post Empresyonizm - Henry Rousseau Konstruktivizm – Willi Baumeister
Barok - Vermeer Post Empresyonizm – Paul Cezanne Modernizm -  Constantin Brancusi (Heykel)
Barok - Caravaggio Post Empresyonizm – Vincent Van Gogh Popart  - Andy Varhol
Klasizm - Leonardo da Vinci Post Empresyonizm - Paul Gaugin Popart - Wayne Thiebaud
Klasizm - Michalengalo Ekspresyonizm – Vasily Kandinsky Popart - Burhan Doğançay
Klasizm – Albrecht Dürer Ekspresyonizm – Amadeo Modigliani Oryantalizm - Şeker Ahmet Paşa
Romantizm - Aivazovski Ekspresyonizm - Eduard Munch Oryantalizm - Osman Hamdi Bey
Romantizm - William Turner Ekspresyonizm - Bedri Baykam Heykel - Auguste Rodin
Romantizm - John Constable Ekspresyonizm - Fikret Mualla Mimar - Antoni Gaudi
Romantizm – Francisco Goya Soyut Ekspresyonizm - Adnan Çoker Mimar - Frank Gehry
Romantizm - Eugene Delacroix Fovizm – Henry Matisse Mimar - Mimar Sinan
Realizm – Jean Francois Millet Kübizm – Pablo Picasso Yenilikçi - Bedri Rahmi Eyüboğlu
Empresyonizm - George Seurat Kübizm – Marc Chagall Toplumsal/Gerçekci - Nuri İyem
Empresyonizm - Edgar Degas Kübizm - Piet Mondrian  
 
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

YKSP

YILDIZ KÜLTÜR SANAT PROGRAMI GÖRSEL SANATLAR

AMAÇ

Yıldız Koleji misyonu doğrultusunda öğrencilerimizin kültür düzeylerini ve toplumda birey olarak farklılıklarını arttırmak, Kolejli olmanın en önemli unsurlarından olan toplum içinde farklılaşmayı öğrencilerin sanat akımları ve sanatçılar ile ilgili bilgilerini çoğaltarak sağlamak.

PROGRAMIN ÖZETİ


Program dahilinde Yıldız Koleji İlkokul 1. Sınıftan başlayarak Lise 11. Sınıfın sonuna kadar kesintisiz bir süreçte öğrencinin dünya üzerindeki 12 klasik ve modern sanat akımını, bu akımlardan etkilenmiş geçmiş ve bugüne ait dünyaca ünlü yabancı ve Türk ressam, heykeltıraş ve mimarları öğrenmesi, bu sanatçıların hayatları ve en ünlü eserleri hakkında genel kültür sahibi olacak kadar bilgi edinmesi, yapılacak araştırma çalışmaları ve grup çalışmaları ile ekip çalışması, araştırma, karşılaştırma ve analiz yeteneği, sunum-portfolyo hazırlamak ve sunmak gibi öğelerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Akım ve sanatçılar sınıf düzey ve ilgi doğrultusunda resim öğretmeni tarafından yıllık bazda seçilir, Akımlar 5. Sınıftan itibaren başlar ve her dönem 1 akım olacak şekilde planlanır. Her dönem seçilen akımın önemine göre sanatçıları takip eden dönemde devam edilebilir. Bunların dışında kalan boş aylar akım bağımsız sanatçılarla doldurulur.
       
PROGRAMIN İŞLEYİŞİ

1. - 4. Sınıflar

Program yıllık müfredat ve önemli gün ve hafta hazırlıklarını aksatmamak için belirlenen aylarda  1 ders saatinde bir akım ve 1 - 2 sanatçı olacak şekilde planlanır. Öğrenci yapılacak ders öncesinde akım veya sanatçı ile ilgili ön bilgi sahibi olacak şekilde hazırlanacak ders saatinin 15-20 dakikası öğretmen sunumu geri kalan 20 dakikası ise öğrenci görüşleri ve konu ile ilgili uygulama ve gerekirse eve verilecek zaman almayan pratik bir çalışmayla tamamlanacaktır.
        
5., 6., 7.  Sınıflar
Bu sınıf düzeyi öğrencileri grup çalışmaları ile sanatçılar üzerine daha yoğunlaşırlar. Her gruba bir sanatçı çalışma olarak verilir. Aynı zamanda sanat akımları da programda başlatılır. Grupta her öğrencinin bir görevi olur ve toplu olarak bir sunum ve/veya kolaj ile sanatçı sınıfa tanıtılır. Öğrenciler görev dağılımı yapar, örneğin 2 öğrenci sanatçının hayatı 2 öğrenci sanatçının etkilendiği akım şeklinde çalışabilir ve toplu olarak sunum yapabilir.  Yapılan sunumlarla beraber sınıf içi çalışmalarla akımın ve sanatçıların en ünlü eserleri uygulanır .
Bu sınıflarda önemli olan sanatçıların yaptıkları resimleri detaylı inceleme ve yıllara göre tekniklerindeki gelişimleri karşılaştırmalarıdır. Ders öncesi hazırlık ders sırasında öğretmen sunumu ve tartışma, ders sonrası veya sırasında grup veya bireysel teknikler ve materyaller üstünde çalışmalar yaptırılır.

8. Sınıf

Bu sınıfdaki öğrenciler aynı zamanda TEOG sınavlarına da hazırlandıkları için akım ve sanatçı yoğunluğu yerine çok detaya inmeden resim ve sanatçı üzerine çalışmalar yapılır, akım işlenmez. Çalışmalar daha ziyade öğrencileri rehabilite edici ve sınav stresini azaltıcı yönde olur.  TEOG sınav aylarında programa ara verilir.    

9. – 11. Sınıflar
Lise sınıflarında akımlar ve sanatçılar önemine göre ders başına 1er veya 2şer detaylı incelenir.  Akımlar üzerinde yoğunlaşılır, sanatçılar detaylı incelenir ama aynı zamanda akım bağımsız geçmiş veya günümüze ait sanatçılar da programa dahil edilir ve öğrencilerin akım-sanatçı rutini dışına çıkıp resim dışı mimar – heykeltıraş – fotoğrafçı da tanımaları sağlanır.
 
PROGRAMDA ÖĞRETİLECEK AKIMLAR VE SANATLAR
(Akımlar ve sanatlar program dahilinde değişiklik gösterebilir)
Klasizm Ekspresyonizm  Opart
Neo Klasizm Soyut Ekspresyonizm Rönesans
Barok Realizm Aborjin Sanatı
Empresyonizm  Sembolizm Uzak Doğu Sanatı
Post empresyonizm Fovizm Antik Mısır Sanatı
Kübizm Fütürizm Afrika Kabile Sanatı
Romantizm Konstruktivizm Venedik Maskeleri
Sürrealizm Popart  

PROGRAMDA ÖĞRETİLECEK SANATÇILAR
(Sanatçılar program dahilinde değişiklik gösterebilir)

Kinetik Sanat - Alexander Calder Empresyonizm - Camille Pissaro Sürrealizm - Salvador Dali
Georgia O’Keeffe Empresyonizm - Claude Monet Sürrealizm - Joan Miro
Giuseppe Archimboldo Empresyonizm - Pierre Auguste Renoir Sürrealizm - Frida Kahlo
Barok - Rembrant Empresyonizm - İbrahim Çallı Sembolizm - Gustav Klimnt
Barok - Valezquez Post Empresyonizm - Henry Rousseau Konstruktivizm – Willi Baumeister
Barok - Vermeer Post Empresyonizm – Paul Cezanne Modernizm -  Constantin Brancusi (Heykel)
Barok - Caravaggio Post Empresyonizm – Vincent Van Gogh Popart  - Andy Varhol
Klasizm - Leonardo da Vinci Post Empresyonizm - Paul Gaugin Popart - Wayne Thiebaud
Klasizm - Michalengalo Ekspresyonizm – Vasily Kandinsky Popart - Burhan Doğançay
Klasizm – Albrecht Dürer Ekspresyonizm – Amadeo Modigliani Oryantalizm - Şeker Ahmet Paşa
Romantizm - Aivazovski Ekspresyonizm - Eduard Munch Oryantalizm - Osman Hamdi Bey
Romantizm - William Turner Ekspresyonizm - Bedri Baykam Heykel - Auguste Rodin
Romantizm - John Constable Ekspresyonizm - Fikret Mualla Mimar - Antoni Gaudi
Romantizm – Francisco Goya Soyut Ekspresyonizm - Adnan Çoker Mimar - Frank Gehry
Romantizm - Eugene Delacroix Fovizm – Henry Matisse Mimar - Mimar Sinan
Realizm – Jean Francois Millet Kübizm – Pablo Picasso Yenilikçi - Bedri Rahmi Eyüboğlu
Empresyonizm - George Seurat Kübizm – Marc Chagall Toplumsal/Gerçekci - Nuri İyem
Empresyonizm - Edgar Degas Kübizm - Piet Mondrian  
 
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

YKSP

YILDIZ KÜLTÜR SANAT PROGRAMI GÖRSEL SANATLAR

AMAÇ

Yıldız Koleji misyonu doğrultusunda öğrencilerimizin kültür düzeylerini ve toplumda birey olarak farklılıklarını arttırmak, Kolejli olmanın en önemli unsurlarından olan toplum içinde farklılaşmayı öğrencilerin sanat akımları ve sanatçılar ile ilgili bilgilerini çoğaltarak sağlamak.

PROGRAMIN ÖZETİ


Program dahilinde Yıldız Koleji İlkokul 1. Sınıftan başlayarak Lise 11. Sınıfın sonuna kadar kesintisiz bir süreçte öğrencinin dünya üzerindeki 12 klasik ve modern sanat akımını, bu akımlardan etkilenmiş geçmiş ve bugüne ait dünyaca ünlü yabancı ve Türk ressam, heykeltıraş ve mimarları öğrenmesi, bu sanatçıların hayatları ve en ünlü eserleri hakkında genel kültür sahibi olacak kadar bilgi edinmesi, yapılacak araştırma çalışmaları ve grup çalışmaları ile ekip çalışması, araştırma, karşılaştırma ve analiz yeteneği, sunum-portfolyo hazırlamak ve sunmak gibi öğelerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Akım ve sanatçılar sınıf düzey ve ilgi doğrultusunda resim öğretmeni tarafından yıllık bazda seçilir, Akımlar 5. Sınıftan itibaren başlar ve her dönem 1 akım olacak şekilde planlanır. Her dönem seçilen akımın önemine göre sanatçıları takip eden dönemde devam edilebilir. Bunların dışında kalan boş aylar akım bağımsız sanatçılarla doldurulur.
       
PROGRAMIN İŞLEYİŞİ

1. - 4. Sınıflar

Program yıllık müfredat ve önemli gün ve hafta hazırlıklarını aksatmamak için belirlenen aylarda  1 ders saatinde bir akım ve 1 - 2 sanatçı olacak şekilde planlanır. Öğrenci yapılacak ders öncesinde akım veya sanatçı ile ilgili ön bilgi sahibi olacak şekilde hazırlanacak ders saatinin 15-20 dakikası öğretmen sunumu geri kalan 20 dakikası ise öğrenci görüşleri ve konu ile ilgili uygulama ve gerekirse eve verilecek zaman almayan pratik bir çalışmayla tamamlanacaktır.
        
5., 6., 7.  Sınıflar
Bu sınıf düzeyi öğrencileri grup çalışmaları ile sanatçılar üzerine daha yoğunlaşırlar. Her gruba bir sanatçı çalışma olarak verilir. Aynı zamanda sanat akımları da programda başlatılır. Grupta her öğrencinin bir görevi olur ve toplu olarak bir sunum ve/veya kolaj ile sanatçı sınıfa tanıtılır. Öğrenciler görev dağılımı yapar, örneğin 2 öğrenci sanatçının hayatı 2 öğrenci sanatçının etkilendiği akım şeklinde çalışabilir ve toplu olarak sunum yapabilir.  Yapılan sunumlarla beraber sınıf içi çalışmalarla akımın ve sanatçıların en ünlü eserleri uygulanır .
Bu sınıflarda önemli olan sanatçıların yaptıkları resimleri detaylı inceleme ve yıllara göre tekniklerindeki gelişimleri karşılaştırmalarıdır. Ders öncesi hazırlık ders sırasında öğretmen sunumu ve tartışma, ders sonrası veya sırasında grup veya bireysel teknikler ve materyaller üstünde çalışmalar yaptırılır.

8. Sınıf

Bu sınıfdaki öğrenciler aynı zamanda TEOG sınavlarına da hazırlandıkları için akım ve sanatçı yoğunluğu yerine çok detaya inmeden resim ve sanatçı üzerine çalışmalar yapılır, akım işlenmez. Çalışmalar daha ziyade öğrencileri rehabilite edici ve sınav stresini azaltıcı yönde olur.  TEOG sınav aylarında programa ara verilir.    

9. – 11. Sınıflar
Lise sınıflarında akımlar ve sanatçılar önemine göre ders başına 1er veya 2şer detaylı incelenir.  Akımlar üzerinde yoğunlaşılır, sanatçılar detaylı incelenir ama aynı zamanda akım bağımsız geçmiş veya günümüze ait sanatçılar da programa dahil edilir ve öğrencilerin akım-sanatçı rutini dışına çıkıp resim dışı mimar – heykeltıraş – fotoğrafçı da tanımaları sağlanır.
 
PROGRAMDA ÖĞRETİLECEK AKIMLAR VE SANATLAR
(Akımlar ve sanatlar program dahilinde değişiklik gösterebilir)
Klasizm Ekspresyonizm  Opart
Neo Klasizm Soyut Ekspresyonizm Rönesans
Barok Realizm Aborjin Sanatı
Empresyonizm  Sembolizm Uzak Doğu Sanatı
Post empresyonizm Fovizm Antik Mısır Sanatı
Kübizm Fütürizm Afrika Kabile Sanatı
Romantizm Konstruktivizm Venedik Maskeleri
Sürrealizm Popart  

PROGRAMDA ÖĞRETİLECEK SANATÇILAR
(Sanatçılar program dahilinde değişiklik gösterebilir)

Kinetik Sanat - Alexander Calder Empresyonizm - Camille Pissaro Sürrealizm - Salvador Dali
Georgia O’Keeffe Empresyonizm - Claude Monet Sürrealizm - Joan Miro
Giuseppe Archimboldo Empresyonizm - Pierre Auguste Renoir Sürrealizm - Frida Kahlo
Barok - Rembrant Empresyonizm - İbrahim Çallı Sembolizm - Gustav Klimnt
Barok - Valezquez Post Empresyonizm - Henry Rousseau Konstruktivizm – Willi Baumeister
Barok - Vermeer Post Empresyonizm – Paul Cezanne Modernizm -  Constantin Brancusi (Heykel)
Barok - Caravaggio Post Empresyonizm – Vincent Van Gogh Popart  - Andy Varhol
Klasizm - Leonardo da Vinci Post Empresyonizm - Paul Gaugin Popart - Wayne Thiebaud
Klasizm - Michalengalo Ekspresyonizm – Vasily Kandinsky Popart - Burhan Doğançay
Klasizm – Albrecht Dürer Ekspresyonizm – Amadeo Modigliani Oryantalizm - Şeker Ahmet Paşa
Romantizm - Aivazovski Ekspresyonizm - Eduard Munch Oryantalizm - Osman Hamdi Bey
Romantizm - William Turner Ekspresyonizm - Bedri Baykam Heykel - Auguste Rodin
Romantizm - John Constable Ekspresyonizm - Fikret Mualla Mimar - Antoni Gaudi
Romantizm – Francisco Goya Soyut Ekspresyonizm - Adnan Çoker Mimar - Frank Gehry
Romantizm - Eugene Delacroix Fovizm – Henry Matisse Mimar - Mimar Sinan
Realizm – Jean Francois Millet Kübizm – Pablo Picasso Yenilikçi - Bedri Rahmi Eyüboğlu
Empresyonizm - George Seurat Kübizm – Marc Chagall Toplumsal/Gerçekci - Nuri İyem
Empresyonizm - Edgar Degas Kübizm - Piet Mondrian  
 
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

YKSP

YILDIZ KÜLTÜR SANAT PROGRAMI GÖRSEL SANATLAR

AMAÇ

Yıldız Koleji misyonu doğrultusunda öğrencilerimizin kültür düzeylerini ve toplumda birey olarak farklılıklarını arttırmak, Kolejli olmanın en önemli unsurlarından olan toplum içinde farklılaşmayı öğrencilerin sanat akımları ve sanatçılar ile ilgili bilgilerini çoğaltarak sağlamak.

PROGRAMIN ÖZETİ


Program dahilinde Yıldız Koleji İlkokul 1. Sınıftan başlayarak Lise 11. Sınıfın sonuna kadar kesintisiz bir süreçte öğrencinin dünya üzerindeki 12 klasik ve modern sanat akımını, bu akımlardan etkilenmiş geçmiş ve bugüne ait dünyaca ünlü yabancı ve Türk ressam, heykeltıraş ve mimarları öğrenmesi, bu sanatçıların hayatları ve en ünlü eserleri hakkında genel kültür sahibi olacak kadar bilgi edinmesi, yapılacak araştırma çalışmaları ve grup çalışmaları ile ekip çalışması, araştırma, karşılaştırma ve analiz yeteneği, sunum-portfolyo hazırlamak ve sunmak gibi öğelerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Akım ve sanatçılar sınıf düzey ve ilgi doğrultusunda resim öğretmeni tarafından yıllık bazda seçilir, Akımlar 5. Sınıftan itibaren başlar ve her dönem 1 akım olacak şekilde planlanır. Her dönem seçilen akımın önemine göre sanatçıları takip eden dönemde devam edilebilir. Bunların dışında kalan boş aylar akım bağımsız sanatçılarla doldurulur.
       
PROGRAMIN İŞLEYİŞİ

1. - 4. Sınıflar

Program yıllık müfredat ve önemli gün ve hafta hazırlıklarını aksatmamak için belirlenen aylarda  1 ders saatinde bir akım ve 1 - 2 sanatçı olacak şekilde planlanır. Öğrenci yapılacak ders öncesinde akım veya sanatçı ile ilgili ön bilgi sahibi olacak şekilde hazırlanacak ders saatinin 15-20 dakikası öğretmen sunumu geri kalan 20 dakikası ise öğrenci görüşleri ve konu ile ilgili uygulama ve gerekirse eve verilecek zaman almayan pratik bir çalışmayla tamamlanacaktır.
        
5., 6., 7.  Sınıflar
Bu sınıf düzeyi öğrencileri grup çalışmaları ile sanatçılar üzerine daha yoğunlaşırlar. Her gruba bir sanatçı çalışma olarak verilir. Aynı zamanda sanat akımları da programda başlatılır. Grupta her öğrencinin bir görevi olur ve toplu olarak bir sunum ve/veya kolaj ile sanatçı sınıfa tanıtılır. Öğrenciler görev dağılımı yapar, örneğin 2 öğrenci sanatçının hayatı 2 öğrenci sanatçının etkilendiği akım şeklinde çalışabilir ve toplu olarak sunum yapabilir.  Yapılan sunumlarla beraber sınıf içi çalışmalarla akımın ve sanatçıların en ünlü eserleri uygulanır .
Bu sınıflarda önemli olan sanatçıların yaptıkları resimleri detaylı inceleme ve yıllara göre tekniklerindeki gelişimleri karşılaştırmalarıdır. Ders öncesi hazırlık ders sırasında öğretmen sunumu ve tartışma, ders sonrası veya sırasında grup veya bireysel teknikler ve materyaller üstünde çalışmalar yaptırılır.

8. Sınıf

Bu sınıfdaki öğrenciler aynı zamanda TEOG sınavlarına da hazırlandıkları için akım ve sanatçı yoğunluğu yerine çok detaya inmeden resim ve sanatçı üzerine çalışmalar yapılır, akım işlenmez. Çalışmalar daha ziyade öğrencileri rehabilite edici ve sınav stresini azaltıcı yönde olur.  TEOG sınav aylarında programa ara verilir.    

9. – 11. Sınıflar
Lise sınıflarında akımlar ve sanatçılar önemine göre ders başına 1er veya 2şer detaylı incelenir.  Akımlar üzerinde yoğunlaşılır, sanatçılar detaylı incelenir ama aynı zamanda akım bağımsız geçmiş veya günümüze ait sanatçılar da programa dahil edilir ve öğrencilerin akım-sanatçı rutini dışına çıkıp resim dışı mimar – heykeltıraş – fotoğrafçı da tanımaları sağlanır.
 
PROGRAMDA ÖĞRETİLECEK AKIMLAR VE SANATLAR
(Akımlar ve sanatlar program dahilinde değişiklik gösterebilir)
Klasizm Ekspresyonizm  Opart
Neo Klasizm Soyut Ekspresyonizm Rönesans
Barok Realizm Aborjin Sanatı
Empresyonizm  Sembolizm Uzak Doğu Sanatı
Post empresyonizm Fovizm Antik Mısır Sanatı
Kübizm Fütürizm Afrika Kabile Sanatı
Romantizm Konstruktivizm Venedik Maskeleri
Sürrealizm Popart  

PROGRAMDA ÖĞRETİLECEK SANATÇILAR
(Sanatçılar program dahilinde değişiklik gösterebilir)

Kinetik Sanat - Alexander Calder Empresyonizm - Camille Pissaro Sürrealizm - Salvador Dali
Georgia O’Keeffe Empresyonizm - Claude Monet Sürrealizm - Joan Miro
Giuseppe Archimboldo Empresyonizm - Pierre Auguste Renoir Sürrealizm - Frida Kahlo
Barok - Rembrant Empresyonizm - İbrahim Çallı Sembolizm - Gustav Klimnt
Barok - Valezquez Post Empresyonizm - Henry Rousseau Konstruktivizm – Willi Baumeister
Barok - Vermeer Post Empresyonizm – Paul Cezanne Modernizm -  Constantin Brancusi (Heykel)
Barok - Caravaggio Post Empresyonizm – Vincent Van Gogh Popart  - Andy Varhol
Klasizm - Leonardo da Vinci Post Empresyonizm - Paul Gaugin Popart - Wayne Thiebaud
Klasizm - Michalengalo Ekspresyonizm – Vasily Kandinsky Popart - Burhan Doğançay
Klasizm – Albrecht Dürer Ekspresyonizm – Amadeo Modigliani Oryantalizm - Şeker Ahmet Paşa
Romantizm - Aivazovski Ekspresyonizm - Eduard Munch Oryantalizm - Osman Hamdi Bey
Romantizm - William Turner Ekspresyonizm - Bedri Baykam Heykel - Auguste Rodin
Romantizm - John Constable Ekspresyonizm - Fikret Mualla Mimar - Antoni Gaudi
Romantizm – Francisco Goya Soyut Ekspresyonizm - Adnan Çoker Mimar - Frank Gehry
Romantizm - Eugene Delacroix Fovizm – Henry Matisse Mimar - Mimar Sinan
Realizm – Jean Francois Millet Kübizm – Pablo Picasso Yenilikçi - Bedri Rahmi Eyüboğlu
Empresyonizm - George Seurat Kübizm – Marc Chagall Toplumsal/Gerçekci - Nuri İyem
Empresyonizm - Edgar Degas Kübizm - Piet Mondrian  
 
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları
2017 © Tüm Hakları Saklıdır.